München .Een forse toeneming van het multimodale vervoer over de weg en het binnenwater in de Duitse deelstaat Beieren zit er voorlopig niet in. Uit onderzoek van de technische universiteit van München blijkt dat in beginsel zeven miljoen ton lading die in Beieren nu nog alleen over de weg wordt vervoerd, in de toekomst geheel of gedeeltelijk ook over het water kan. Maar de kans daarop is voorlopig niet groot.
Dat heeft uiteenlopende oorzaken. In de eerste plaats zijn verladers voorlopig alleen bereid lading tussen zeehavens en achterland in enige omvang mede aan de binnenvaart toe te vertrouwen, zo bleek uit een enquête. Tot de continentale lading heeft het binnenschip – net als in Nederland – nog nauwelijks toegang. Die continentale lading is juist in Beieren relatief zeer omvangrijk.
Daar komt bij dat de binnenvaart er nog niet in is geslaagd concurrerende multimodale oplossingen te ontwikkelen voor de specifieke marktomstandigheden in Beieren. Vooral het wegvervoer kan goedkoper aanbieden, ook als de voorgestelde multimodale systemen technisch goed functioneren. Dat de binnenvaart veelal duurder is, heeft onder meer te maken met de ernstige beperkingen waaraan de vaart op de Main en de Donau dikwijls onderworpen is.
Zo zijn de vaartijden op de zeer bochtige Main relatief lang, terwijl het Main-Donaukanaal ‘s winters langdurig door ijsvorming, en de Beierse Donau door periodes van laagwater wordt getroffen. De laadhoogte op de Donau wordt bovendien beperkt door lage bruggen. Kan op de Rijn veelal met vier lagen containers worden gevaren, op de Donau zijn dat er maar twee.
Als oplossing voor de geringe vaardiepte waar de binnenvaart op delen van de Donau regelmatig last heeft, beveelt de Münchense technische universiteit onder meer aan, gebruik te maken van een voor de Elbevaart ontwikkeld scheepstype. Dit ‘Flachgehendes Binnenschiff’ kan bij een vaardiepte van slechts 1,40 meter 880 ton lading vervoeren en zowat het dubbele bij een diepte van 2,10 meter. Het schip is enkele jaren geleden ontworpen bij de Oost-Duitse Rosslauer Werft. Als het op de Donau wordt ingezet, kan het ook bij geringe vaardiepten een veel groter deel van het jaar doorvaren, zodat regelmatige diensten kunnen worden aangeboden.
De kosten per laadeenheid zouden daarmee dalen en de concurrentiepositie van de binnenvaart zou daardoor worden versterkt. De TU in de Beierse hoofdstad denkt verder aan de inzet van binnenschepen die in ballast varen en drie lagen containers kunnen vervoeren.