Dat zijn de vertegenwoordigers van barge operators, zeehaventerminals, depots, rederijen en inland terminals, samen met Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nextlogic belooft een doorbraak: het project moet de wachttijden en de onvoorspelbare planning in de barge afhandeling aanpakken, een probleem dat al vele jaren speelt in de Rotterdamse haven.

Kern van het plan is de invoering van een slotsysteem bij zowel de zeeterminals als de containerdepots. Schepen krijgen daarbij venstertijden, binnen welke ze afgehandeld kunnen worden. Om dat mogelijk te maken komt en een planningssysteem, Brein genoemd, dat gevoed wordt door de deelnemers en dat behoefte aan en beschikbaarheid van capaciteit op elkaar afstemt.

De partners verwachten dat daardoor de zogenoemde callsize toeneemt: nu moeten binnenschepen nog vaak een groot aantal terminals af waar ze steeds kleine plukjes containers laden of lossen. Met Nextlogic zouden dat grotere aantallen moeten worden. Die effecten zullen worden gemeten met kpi’s, zowel voor de keten als per betrokken partij.

De overeenkomst is het resultaat van ruim twee jaar voorbereiding in Nextlogic en het voorafgaande project Ketenoptimalisatie. Deelnemers zijn LINC (samenwerking CBRB en VITO), Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators, Vereniging van Rotterdamse Cargadoors, Holland Container Repair Association, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Als de proef slaagt, wordt Nextlogic omgezet in een ‘zelfstandige entiteit’.

Het project wordt geleid door interim manager Teunis Steenbeek, partner bij het bureau Oxalis, die eerder de hortende ombouw van de Havenspoorlijn vlot trok. Minister Schultz van Haegen steunt het project: ‘Ik wil stimuleren dat partijen elkaar vertrouwen en informatie delen en hier gezamenlijk de schouders onderzetten’, zegt ze in een persbericht.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement