De drie belangrijkste stappen zijn ten eerste het beter linken van de laad/loslijsten aan de verschillende vrijstellingen van bijvoorbeeld douane waardoor een kortere afhandeling en betere en flexibelere operaties moeten ontstaan. ‘De tweede stap is het inzichtelijk maken van de beschikbare en gevraagde afhandelingscapaciteit’, zegt projectdirecteur Teunis Steenbeek. ‘Dit zal leiden tot een effectievere planningen inzet van resources. Ten derde willen we het delen van positie-data verbeteren zodat nauwkeuriger gepland kan worden.’ Overige stappen hebben onder andere betrekking op veiligheid, zoals het delen van de inhoud van containers, en het standaardiseren van de te gebruiken waardes in het informatieplatform. ‘Daarbij gaat het om de eenheden van maten en tijden, maar bijvoorbeeld ook over hoe de scheepsnaam wordt geschreven.’

Nextlogic kent drie pijlers die moeten zorgen voor een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart. Het gaat daarbij om realtime toewijzing van terminals en depots, aanloopoptimalisatie door het bundelen van ladingstromen en het meten van de prestaties van het nieuwe system. Deze drie pijlers moeten ondersteund worden door het nieuwe softwareprogramma Brein, een informatieplatform dat door alle betrokken partijen gevoed moet worden met actuele data. Aan het project doen barge operators, zeehaventerminals, depots, rederijen, inlandterminals, het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat mee.

In eerste instantie zouden praktijkproeven van informatieplatform Brein eind 2013 starten, maar in december meldde deze krant dat de proeven minimaal een jaar vertraging hadden opgelopen. Reden daarvoor was het besluit om het slotsysteem in kleinere stappen in te voeren. Steenbeek benadrukt dat de grootschalige praktijkproeven zijn vertraagd tot 2015 maar de individuele stappen al eerder gezet zullen worden. ‘De eerste drie stappen starten over enkele maanden al, daar plukken we dus ook eerder de vruchten van.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement