Emissielabel binnenvaart is vanaf november beschikbaar

Daadwerkelijke uitstoot

Binnenvaartschippers kunnen vanaf 15 november een emissielabel aanvragen voor binnenvaartschepen en drijvende werktuigen. Hiermee kan een schipper aantonen hoe schoon het schip is op basis van de daadwerkelijke uitstoot, zo meldt SAB.

Aerial,Drone,Footage,Of,Canal,In,The,Province,Of,Utrecht, binnenvaart
Foto: Shutterstock

De Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) gaat dit verstrekken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Veel schepen beschikken niet over bijvoorbeeld een Stage V motor, maar kunnen door nabehandelingstechnieken wel vergelijkbare emissiewaarden halen. Daarnaast zijn er volgens SAB schepen die varen met grote concentraties hvo of andere biobrandstoffen waarbij de CO2-reductie nog niet erkend wordt. Het label brengt daarin verandering, volgens de stichting. Het is het afgelopen jaar ontwikkeld door het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) en het ministerie in samenspraak met verschillende partijen uit de maritieme sector.

Label

Het label bestaat uit twee onderdelen: een letter en een cijfer. De toegekende letter geeft de status aan met betrekking tot de klimaatemissies. Het cijfer geeft aan hoe goed het schip presteert op het gebied van luchtkwaliteit in verhouding tot de motoren CCRII en Stage V. Zo kan een schip met A0 als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd, aldus SAB. ‘Een schip met label E5 zit juist aan de andere kant van het spectrum.’ Het kan worden aangevraagd voor vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen.

‘Het biedt de schipper een laagdrempelige manier om te laten zien hoe goed zijn of haar schip presteert als het gaat om uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof’, aldus Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. ‘De bedoeling is dat het helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. We zullen binnen twee jaar een evaluatie doen naar de resultaten.’

Schippers worden niet verplicht om een aanvraag te doen, aldus SAB. ‘De aanvraag is vrijwillig. De schipper kan vervolgens zelf bepalen of hij wil investeren in vergroening om daarna alsnog een beter label te krijgen. Partijen als havens, verladers en banken kunnen hierdoor vergroening daadwerkelijk belonen.’

Emissiemetingen

Volgens Cees Kleiberg, directeur van de SAB, is de procedure voor de aanvraag eenvoudig. ‘Via een speciaal portaal op internet kan de aanvraag snel online gedaan worden. Gegevens over het aantal draaiuren van de motor en het brandstofverbruik kunnen makkelijk geüpload worden. Aan de aanvraag en de uitgifte van het label zelf zijn geen kosten verbonden. Wel zijn in bepaalde gevallen emissiemetingen nodig. Daar moet de aanvrager zelf voor zorgen.’

Het is bedoeld voor motoren vanaf 19 kilowatt op vrachtschepen van minimaal 20 meter, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Wanneer een motor bij de aanvraag meer dan 10.000 of 20.000 draaiuren heeft (afhankelijk van aanwezigheid van een nabehandelingssysteem), zullen bij de aanvraag emissiemetingen moeten worden overgelegd. Er wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de aan boord aanwezige motoren.

Om het label te behouden moet na iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten. Op die manier wordt volgens SAB gewaarborgd dat het echt de daadwerkelijke uitstoot weergeeft.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Emissielabel binnenvaart is vanaf november beschikbaar | NT

Emissielabel binnenvaart is vanaf november beschikbaar

Daadwerkelijke uitstoot

Binnenvaartschippers kunnen vanaf 15 november een emissielabel aanvragen voor binnenvaartschepen en drijvende werktuigen. Hiermee kan een schipper aantonen hoe schoon het schip is op basis van de daadwerkelijke uitstoot, zo meldt SAB.

Aerial,Drone,Footage,Of,Canal,In,The,Province,Of,Utrecht, binnenvaart
Foto: Shutterstock

De Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) gaat dit verstrekken in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Veel schepen beschikken niet over bijvoorbeeld een Stage V motor, maar kunnen door nabehandelingstechnieken wel vergelijkbare emissiewaarden halen. Daarnaast zijn er volgens SAB schepen die varen met grote concentraties hvo of andere biobrandstoffen waarbij de CO2-reductie nog niet erkend wordt. Het label brengt daarin verandering, volgens de stichting. Het is het afgelopen jaar ontwikkeld door het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) en het ministerie in samenspraak met verschillende partijen uit de maritieme sector.

Label

Het label bestaat uit twee onderdelen: een letter en een cijfer. De toegekende letter geeft de status aan met betrekking tot de klimaatemissies. Het cijfer geeft aan hoe goed het schip presteert op het gebied van luchtkwaliteit in verhouding tot de motoren CCRII en Stage V. Zo kan een schip met A0 als klimaatneutraal en emissieloos worden beschouwd, aldus SAB. ‘Een schip met label E5 zit juist aan de andere kant van het spectrum.’ Het kan worden aangevraagd voor vrachtschepen, passagiersschepen en drijvende werktuigen.

‘Het biedt de schipper een laagdrempelige manier om te laten zien hoe goed zijn of haar schip presteert als het gaat om uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof’, aldus Barbara Visser, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat. ‘De bedoeling is dat het helpt om de verduurzaming in de binnenvaart te bevorderen. We zullen binnen twee jaar een evaluatie doen naar de resultaten.’

Schippers worden niet verplicht om een aanvraag te doen, aldus SAB. ‘De aanvraag is vrijwillig. De schipper kan vervolgens zelf bepalen of hij wil investeren in vergroening om daarna alsnog een beter label te krijgen. Partijen als havens, verladers en banken kunnen hierdoor vergroening daadwerkelijk belonen.’

Emissiemetingen

Volgens Cees Kleiberg, directeur van de SAB, is de procedure voor de aanvraag eenvoudig. ‘Via een speciaal portaal op internet kan de aanvraag snel online gedaan worden. Gegevens over het aantal draaiuren van de motor en het brandstofverbruik kunnen makkelijk geüpload worden. Aan de aanvraag en de uitgifte van het label zelf zijn geen kosten verbonden. Wel zijn in bepaalde gevallen emissiemetingen nodig. Daar moet de aanvrager zelf voor zorgen.’

Het is bedoeld voor motoren vanaf 19 kilowatt op vrachtschepen van minimaal 20 meter, passagiersschepen en drijvende werktuigen. Wanneer een motor bij de aanvraag meer dan 10.000 of 20.000 draaiuren heeft (afhankelijk van aanwezigheid van een nabehandelingssysteem), zullen bij de aanvraag emissiemetingen moeten worden overgelegd. Er wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de aan boord aanwezige motoren.

Om het label te behouden moet na iedere 10.000 draaiuren vervolgens opnieuw worden gemeten. Op die manier wordt volgens SAB gewaarborgd dat het echt de daadwerkelijke uitstoot weergeeft.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement