Het toekomstperspectief van KBN moet zich richten op de ontwikkeling van gestandaardiseerde en geharmoniseerde oplossingen voor lading, schepen en slimme infrastructuur. Nationale oplossingen moeten wanneer mogelijk aanhaken op Europese afspraken.

‘Voor de toekomst van de binnenvaart is van essentieel belang dat de sector zelf een actieve rol neemt. Zelf actief regie nemen, niet alleen ontwikkelingen volgen en gebruik maken van nieuwe mogelijkheden van andere organisaties,’ zegt KBN-directeur Rob Leussink.

De digitaliseringscommissie krijgt de taak om samen met leden invulling te geven aan de verschillende processen, dat gebeurt in samenwerking met de NVB. ‘De binnenhavens en binnenvaart kunnen niet zonder elkaar om en rond de havenprocessen. Samen richting uitzetten en instrumenten ontwikkelen is een hele logische keuze’, stelt KBN.

‘KBN wil regie pakken, aangehaakt blijven en gesprekpartner zijn voor alle digitaliseringonderwerpen in de logistieke sector die bijdrage aan een zo’n optimale reis voor de binnenvaartondernemer,’ zegt Leussink. ‘Het nemen van regie bij de ontwikkelingen, het innemen van duidelijke standpunten, en ook kennisontwikkeling behoren tot de speerpunten uit dit toekomstperspectief.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement