Het zogeheten Maritiem Masterplan komt uit de koker van Nederland Maritiem Land (NML), waarin verschillende brancheverenigingen en bedrijven uit de maritieme sector zijn vertegenwoordigd. Het plan voorziet in de bouw van veertig klimaatneutrale demonstratieschepen, die voor 2030 in de vaart moeten komen.

NML-voorzitter Rob Verkerk noemt cofinanciering van het plan door de overheid via het Nationaal Groeifonds ‘essentieel’ voor het slagen. ‘De scheepvaart is mondiaal verantwoordelijk voor 3% van de CO2-uitstoot en dus moeten we verduurzamen.’

Versnelling voor ontwikkeling

NML deed eerder een aanvraag voor 366 miljoen euro, waarmee vijftig voorbeeldschepen moesten worden gerealiseerd. Dat bedrag werd niet toegekend. Nu is er dus 210 miljoen euro, waarvan 110 voorwaardelijk. Verkerk: ‘Ondanks dat we met deze gelden niet het gehele masterplan kunnen uitvoeren, kunnen we wel een goede stap zetten in de versnelling van de ontwikkeling, bouw en ingebruikname van betrouwbare en concurrerende klimaatneutrale demonstratieschepen om daarmee marktleider te worden voor diverse scheepstypen in de bouw van emissieloze schepen.’

De voorwaardelijke toekenning van de subsidie zit ‘m erin dat de plannen verder moeten worden verdiept, verklaart woordvoerder Vincent Verweij van NML. ‘Binnen een aantal weken moet er meer duidelijk zijn over die laatste miljoenen.’

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, speciale gezant namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het toekomstbestendig maken van de maritieme maakindustrie voegt toe: ‘Hiermee versterken we onze internationale koploperspositie. Voor ons land is een sterke maritieme sector onmisbaar voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd, zoals militaire veiligheid, energiezekerheid en behoud van droge voeten. Het Maritiem Masterplan is een stevig fundament voor de sectoragenda die wij in oktober presenteren.’

De aanvraag bij het Nationaal Groeifonds bedroeg in totaal 255 miljoen euro, verdeeld over vier trajecten. Drie daarvan worden nu gefinancierd, namelijk aandrijving via waterstof, methanol en lng. De realisatie van schepen die ‘energy efficient’ zijn is niet toegekend omdat de directe toegevoegde waarde daarvan met name voor de reders is en niet voor de maatschappij. NML kijkt nu naar andere manieren om ook dit traject te kunnen financieren en realiseren.

Het kabinet investeert nu 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 18 projecten die moeten zorgen voor langdurige economische groei en toekomstige welvaart. Het Nationaal Groeifonds is in 2020 gestart met als doel om het duurzaam verdienvermogen van Nederland te versterken. In totaal is er 20 miljard euro beschikbaar. Inmiddels zijn de eerste projecten in uitvoering.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement