Luchtvaartmaatschappijen met vrachtvluchten grijpen tot nu toe mis als het gaat om de verdeling van slots, omdat zij niet kunnen voldoen aan de huidige regels in de slotverordening. Passagiersvliegtuigen kunnen dat wel, en juist door de enorme groei van het aantal vakantievluchten zijn er nauwelijks slots over voor de vrachtvliegtuigen, die dan ook worden weggedrukt van Schiphol.

Schiphol is daar niet blij mee, want zonder vracht komt de rond de vrachtsector heen gebouwde infrastructuur er straks werkeloos bij te liggen. Dat moet je niet willen, vindt nu ook minister Mark Harbers van infrastructuur, die het toekomstige slotgebouw gefundeerd wil zien op drie pijlers: duurzaamheid, netwerkkwaliteit/verbindingen en het behoud van de vrachtvliegtuigen. Dit alles om te garanderen dat Schiphol z’n belangrijke rol als ‘gateway to Europe’ kan behouden.

Voor wat betreft de vrachtsector vraagt de minister daarbij aan Brussel om toekenning van meer slotflexibiliteit voor de intercontinentale operaties van freighters. Daarmee wordt dan voorkomen dat schaarse infrastructuur die is ontworpen voor de afhandeling van vrachtvliegtuigen inefficiënt of in het geheel niet wordt benut. Denk hierbij onder meer aan het grote vrachtareaal en de gespecialiseerde afhandelaars op Schiphol voor belading en lossing van vrachtvliegtuigen en de op- en overslag voor de aflevering aan de rechthebbende.

Vrachtvliegtuigen gebruiken dezelfde start- en landingsbanen als passagiersvliegtuigen, maar daar houden de overeenkomsten zo’n beetje mee op. Vracht kent geen passagiersterminals, geen bagagepersoneel, geen security-mensen bij incheck en gate. De vrachtsector maakt geen gebruik van passagiersterminals en wordt ongemoeid gelaten door de recente capaciteitsbeperkingen van het aantal passagiersvluchten. Die situatie zal veranderen wanneer de infrastructuur voor passagiersafhandeling weer is hersteld, met het gevaar dat dan weer een situatie ontstaat die het ministerie en de vrachtsector niet willen: dat de vrachtvluchten worden weggedrukt door vakantievluchten.

De komst van de nieuwe slotverordening doet licht aan het einde van de tunnel gloren, maar het zal nog wel een paar jaartjes duren voordat de verordening er ligt. In de tussentijd is het zaak om de 20.000 vrachtvluchten niet te laten stranden ten gunste van 60.000 vakantievluchten. In deze column heb ik al een aantal maal uiteengezet dat de capaciteitsdeclaratie van Schiphol mogelijkheden geeft voor een oplossing. Die zou kunnen gelden als tussenoplossing totdat de nieuwe slotverordening in werking is getreden. Het standpunt van het ministerie over de vrachtvluchten geeft aanleiding om de inspanningen voor het bereiken van zo’n tussenoplossing te verdubbelen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement