De totale import van goederen daalde in augustus met 6,2 procent op jaarbasis, na een stijging met 2,2 procent in juli. Verder merkt het CBS op dat de omstandigheden voor de export in oktober iets minder ongunstig zijn dan in augustus. Dat komt vooral doordat de ontwikkeling van de reële wisselkoersen, ofwel de valutakoersen gecorrigeerd voor de stijging van het prijspeil van de exportgoederen, minder ongunstig was. Het oordeel van de Nederlandse en Europese industriële ondernemers over de buitenlandse orders verslechterde echter.

Eerder meldde het CBS al dat Nederland in de eerste zeven maanden van het jaar minder goederen heeft geëxporteerd naar Duitsland, de belangrijkste handelspartner van ons land. Duitsland, de grootste economie van Europa, importeerde ook minder producten uit andere landen.

Faillissementen

Wel is het aantal faillissementen in september opnieuw toegenomen. Op jaarbasis ligt het aantal faillissementen daarmee al zeventien maanden op rij hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt CBS.

Vorige maand werden volgens het CBS 25 meer bedrijven failliet verklaard dan in augustus. Dat is een stijging van 9 procent. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak.

Sindsdien is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. Vanaf mei 2022 lag het aantal faillissementen echter onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

In september werden 278 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de specialistische zakelijke dienstverlening, zoals advisering en onderzoek, het grootste aantal faillissementen, namelijk 50. Dat zijn er 26 meer dan in augustus. Relatief gezien werden de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

In de handel, die tot de bedrijfstakken behoort met de meeste bedrijven, gingen 44 bedrijven failliet. Dat is bijna de helft minder dan de 86 faillissementen in augustus. Ook in de bouwnijverheid nam het aantal faillissementen af. In de horeca gingen meer bedrijven failliet.