Duitse CO2-uitstoot gehalveerd in 25 jaar tijd

Minder uitstoot dan doelstelling

De CO2-uitstoot in Duitsland is gedaald tot het laagste niveau sinds de jaren vijftig als gevolg van minder kolencentrales en een verminderde productie door energie-intensieve industrieën. In de grootste economie van Europa werd afgelopen jaar 673 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dat is 46 procent minder dan in 1990 en beter dan het klimaatdoel dat de regering voor 2023 had gesteld van 722 miljoen ton.

Foto: Shutterstock

Toch is die daling zonder veranderingen in het klimaatbeleid onhoudbaar, volgens een nieuwe studie van de Duitse denktank Agora Energiewende. Ons buurland streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 65 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en wil in 2045 helemaal klimaatneutraal zijn.

Doordat er meer hernieuwbare energie in Duitsland geproduceerd werd en er ook meer elektriciteit geïmporteerd werd, daalde de productie van elektriciteit uit steenkool naar het laagste niveau sinds de jaren zestig. Dat droeg bij aan een CO2-besparing van 44 miljoen ton, aldus de denktank.

Ondanks de daling hebben de transport- en bouwsectoren hun doelen voor afgelopen jaar niet gehaald. Zo daalde de CO2-uitstoot in de transportsector niet hard genoeg en stagneerde het marktaandeel van elektrische auto’s op 20 procent. Om de doelen te halen stelt het onderzoek hervormingen van belastingsubsidies en een uitbreiding van het openbaar vervoer voor.

Duitse CO2-uitstoot gehalveerd in 25 jaar tijd | NT

Duitse CO2-uitstoot gehalveerd in 25 jaar tijd

Minder uitstoot dan doelstelling

De CO2-uitstoot in Duitsland is gedaald tot het laagste niveau sinds de jaren vijftig als gevolg van minder kolencentrales en een verminderde productie door energie-intensieve industrieën. In de grootste economie van Europa werd afgelopen jaar 673 miljoen ton CO2 uitgestoten. Dat is 46 procent minder dan in 1990 en beter dan het klimaatdoel dat de regering voor 2023 had gesteld van 722 miljoen ton.

Foto: Shutterstock

Toch is die daling zonder veranderingen in het klimaatbeleid onhoudbaar, volgens een nieuwe studie van de Duitse denktank Agora Energiewende. Ons buurland streeft ernaar de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 65 procent te verminderen ten opzichte van 1990 en wil in 2045 helemaal klimaatneutraal zijn.

Doordat er meer hernieuwbare energie in Duitsland geproduceerd werd en er ook meer elektriciteit geïmporteerd werd, daalde de productie van elektriciteit uit steenkool naar het laagste niveau sinds de jaren zestig. Dat droeg bij aan een CO2-besparing van 44 miljoen ton, aldus de denktank.

Ondanks de daling hebben de transport- en bouwsectoren hun doelen voor afgelopen jaar niet gehaald. Zo daalde de CO2-uitstoot in de transportsector niet hard genoeg en stagneerde het marktaandeel van elektrische auto’s op 20 procent. Om de doelen te halen stelt het onderzoek hervormingen van belastingsubsidies en een uitbreiding van het openbaar vervoer voor.