De nieuwe centrales moeten een capaciteit krijgen van ieder 2,5 gigawatt en helpen bij de energievoorziening als er op bepaalde momenten te weinig stroom wordt opgewekt door wind en zon. De overheid zal subsidies verstrekken voor de bouw van de nieuwe centrales. Om hoeveel geld het gaat is nog niet bekend. Bronnen zeggen dat er een bedrag van circa 16 miljard euro mee is gemoeid.

Voorwaarde is dan wel dat die centrales uiterlijk in 2040 kunnen draaien op waterstof. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij. Berlijn zal in 2032 bepalen op welk moment die overstap van gas op waterstof zal plaatsvinden. Energiebedrijven als RWE, Uniper en Lausitz Energie Bergbau zouden al interesse hebben getoond in die centrales.

Duitsland heeft als doel om in 2030 minstens 80 procent van zijn stroom uit duurzame bronnen te halen. Dat was vorig jaar meer dan de helft. Het land heeft zijn laatste kernreactoren uitgezet en is bezig kolencentrales uit te faseren. Maar in de tussentijd is er dus wel energie uit andere bronnen nodig om de overgang naar volledig uitstootvrij te kunnen maken. Daar kunnen die gas-waterstofcentrales bij helpen.