Tussen januari en maart van dit jaar kwamen er 466 zeevaartschepen binnen in Moerdijk, 5% minder dan in het eerste kwartaal van 2022. De overslag in de zeevaart liep met 9% terug. Ook de binnenvaart zag een daling. Er kwamen in het eerste kwartaal 2.926 binnenvaartschepen binnen, een lichte afname ten opzichte van 2022. De overslag in de binnenvaart zakte met 5% in.

Het havenbedrijf noteerde in het eerste kwartaal een resultaat voor belasting van ruim 2,6 miljoen euro. Voor het hele jaar wordt een resultaat van 10,2 miljoen euro verwacht. Vorig jaar was dat nog 11,7 miljoen. Wel verwacht de haven dat het resultaat tussen 2023 en 2025 weer oploopt.

Zorgelijk beeld

De magere resultaten kunnen volgens een woordvoerder vooral verklaard worden doordat het vorig jaar nog goed ging in het eerste kwartaal, waarna de markt te maken kreeg met congestie, inflatie, stijgende energieprijzen en de stikstofproblematiek. ‘Waar het eerste kwartaal van 2022 goede resultaten liet zien, zien we dat de trend die zich inzette in de tweede helft van vorig jaar, aanhoudt in het eerste kwartaal van 2023. De trend uit 2022 en steeds meer geluiden uit de markt geven momenteel een zorgelijk beeld over de ontwikkelingen op zee- en binnenvaart’, zo laat het havenbedrijf weten over de dalende volumes.

In 2022 kwamen er vooral minder binnenvaartschepen naar de haven. De overslag in de binnenvaart daalde met 7% ten opzichte van 2021. Ook zag Moerdijk toen een lichte daling in het aantal goederentreinen. Het aantal zeevaartschepen nam in 2022 echter nog met 2,1% toe ten opzichte van het jaar ervoor.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement