Dit meldt het samenwerkingsverband van Havenbedrijf Rotterdam, Energie Beheer Nederland en Gasunie na de goedkeuring van het project door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State. In een korte reactie zegt Porthos ‘verheugd te zijn over het groene licht van de Raad van State voor CO2-opslag’. Het systeem moet in 2026 operationeel zijn.

Volgens de organisatie kunnen zo ‘op korte termijn grote hoeveelheden CO2 tegen relatief lage kosten uit de atmosfeer worden gehouden door die in lege gasvelden op te slaan’. De aanleg van een ongeveer vijftig kilometer lange pijpleiding naar een gasplatform op zee en de bouw van een compressorstation op de Maasvlakte gaat naar verwachting zo’n twee jaar duren.

Daarmee moet vijftien jaar lang 2,5 miljoen ton CO2 per jaar in de Noordzeebodem worden opgeslagen. Volgens Porthos is ‘CO2-opslag daarmee een wezenlijke maatregel voor de industrie om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen’.

MOB

De Raad van State deed uitspraak in een beroepsprocedure van milieuorganisatie MOB tegen de vergunningverleners, de ministeries van  Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (RVO).  MOB stelde dat de uitstoot van ongeveer 160 ton stikstof tijdens de bouw tot aantasting van omliggende Natura 2000-gebieden leidt.

Maar volgens de Raad hebben de ministers ‘op basis van objectieve gegevens aangetoond dat in dit geval is uitgesloten dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden’. Rechtbankpresident Bart-Jan van Ettekove voegde daar aan toe dat de beoordeling van de stikstofgevolgen ‘op basis van de juiste uitgangspunten en met de vereiste diepgravendheid’ is verricht. ‘Daarbij wordt gekeken naar de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het Natura 2000-gebied’, aldus de Raad.

Hij stelde verder dat de vrees van MOB dat met deze uitspraak een ‘drempelwaarde’ voor toekomstige projecten zou ontstaan niet terecht is. Door het sneuvelen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019 en de bouwvrijstelling eind vorig jaar moet voor elk project afzonderlijk een ecologische analyse van de gevolgen worden gemaakt. ‘Daarbij wordt gekeken naar de specifieke milieukenmerken en omstandigheden van het Natura 2000-gebied. Ook bij een tijdelijke en beperkte toename, zoals in dit geval’, aldus de president.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement