Sinds eind 2021 mag ID Logistics zich de eigenaar noemen van het Tilburgse GVT Transport & Logistics, inclusief vier dochterbedrijven, twaalf (gehuurde) dc’s met 173.000 vierkante meter opslag, 285 trucks en vijfhonderd trailers. Daar hadden de Fransen, zo blijkt nu uit de financiële cijfers over 2021 van het beursgenoteerde Franse bedrijf, een aardige cent voor over.

De logistiek dienstverlener waardeerde bij de koop GVT Logistics & Transport op 80 miljoen euro, maar betaalde er blijkens de kleine cijfertjes in de analistenpresentatie over het boekjaar 2021 inclusief overnamekosten 67,7 miljoen euro voor. In een voor goodwill aangepaste bijstelling werd medio 2022 de totale ‘investment purchase price’ voor het Tilburgse GVT nog iets naar boven bijgesteld: 69,8 miljoen euro.

Precieze koopsom

Wil Versteijnen rept in het gedeponeerde jaarverslag 2021 van zijn nieuwe BTT Multimodal Group (BMG), opgezet eind 2021 als vervanging voor zijn oude houdstermaatschappij GVT Group of Companies, met geen woord over de precieze koopsom. Onder de post ‘aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen’ licht zijn boekhouder wel een tipje van de sluier op. Daar is plotseling, bovenop het nettoresultaat uit bedrijfsoefening van bijna 12 miljoen euro, een bedrag van 54,7 miljoen euro opgevoerd.

Deze eenmalige post zorgde ervoor dat BMG het boekjaar 2021 wist af te sluiten met een recordwinst van 66,6 miljoen euro. Dat is 60% van de omzet (111 miljoen euro) over datzelfde verslagjaar. Versteijnen kwam er warmpjes bij te zitten en grossierde in de jaarrekening verder in sterk verbeterde cijfers. Zo wist hij de vermogenspositie met bijna 140% te verhogen naar bijna 106 miljoen euro en was de post liquide middelen plotseling florissant te noemen. Die schoot omhoog van een magere 2,4 miljoen euro in 2020 naar 61,7 miljoen euro in 2021.

GVT ID Logistics

Was GVT een miskoop voor de Franse dienstverlener ID Logistics? Mais non!

De multimodale activiteiten die Versteijnen eind 2021 heeft ondergebracht in het nieuwe BMG, waren in het fiscale jaar 2020 goed voor 63% van de totale nettowinst van 8,1 miljoen euro. De transport- en opslagactiviteiten, die nu in handen zijn van ID Logistics, leverden in dat boekjaar ruim 3 miljoen euro op. Daaruit kan voorzichtig worden geconcludeerd dat de Fransen twee jaar geleden de minst renderende onderdelen van Versteijnen hebben overgenomen.Het was ID Logistics echter om meer te doen dan alleen het resultaat onder de streep van GVT. Zo kregen de Fransen dc’s en het klantenpakket van het Tilburgse bedrijf in de contractlogistiek in handen, met namen als H&M, Bosch, DELL, Samsung, Action, Makro, Sony en MediaMarkt.

Bovendien was de transport- en distributiepoot van Versteijnen er in 2020 al in geslaagd de winst aanzienlijk te verbeteren, want het jaar ervoor was die geen 3 miljoen geweest maar 881.257 euro. De jaarrekening van GVT over 2021, dit keer onder Franse vlag, liet zien dat ID Logistics zeker geen kat in de zak heeft gekocht met GVT. De nettowinst steeg met 4,4 miljoen euro naar 113,1 miljoen euro. De Fransen hadden zo al twee maanden na de overname, die in november 2021 werd afgerond, 6,2% van de overnamesom van 70 miljoen euro terugverdiend.

Verkoop magazijn Kempen

Als bijvangst van de verkoop van GVT was er tevens sprake van een stevige afname van de kosten (van 72,3 miljoen naar 43,7 miljoen euro) en van de schuldenlast vergeleken met Versteijnens oude holding. Zo namen de langlopende schulden van BMG af met een kwart, van 42,5 miljoen euro naar 29,3 miljoen euro, terwijl het kortlopende krediet (30 miljoen euro) uit 2020 een jaar later aanmerkelijk was geslonken (13,2 miljoen euro). Een toelichting ontbreekt, maar die aanzienlijke reductie houdt waarschijnlijk verband met het verdwijnen van een deel van de lease- en huurverplichtingen uit de boeken.

Ook wist Versteijnen begin 2021 het magazijn aan de Tilburgse Havenweg 3 (Kempen) te verzilveren. Die verkoop, 20,6 miljoen euro, leverde een boekwinst op van 6,2 miljoen euro, blijkt uit de boeken. Hoe deze eenmalige opbrengsten uit de verkoop van het vrachtpand zijn geconsolideerd in de jaarrekening van BMG over 2021, is overigens niet te traceren. Een directierapport ontbreekt.

De klinkende cijfers van BMG over 2021 laten nog geen compleet financieel beeld zien van hoe de nieuwe groep er financieel voorstaat sinds de verkoop van GVT Transport & Logistics. Afgaande op de oude omzetcijfers uit 2020 van zijn bedrijf (140 miljoen euro), nam Versteijnen bij de desinvestering grofweg afscheid van de helft van zijn logistieke activiteiten en inkomsten, maar in het jaarverslag van de nieuwe holding over 2021 is die halvering niet terug te vinden. De gedeponeerde omzet bedraagt 111 miljoen euro en niet 70 of daaromtrent. Een verklaring die Versteijnen eerder gaf over dat verschil, was dat de omzet in 2021 sterk was gestegen.

BMG slaat met koop OTB eerste grote slag

Wil Versteijnen heeft onlangs zijn eerste grote overname gepleegd na de verkoop van GVT eind 2021. Hij kocht voor een onbekend bedrag Overslag Terminal Bergen op Zoom (OTB) van Van den Bosch uit Erp. De terminal beslaat 66.000 vierkante meter en zorgt ervoor dat BMG nu beschikt over een totale overslagcapaciteit van 250.000 teu. BMG bezit al binnenvaart- en railterminals in Tilburg, Eindhoven en Weert. Ook zijn er kantoren in Polen en China voor de afhandeling van transport via de Nieuwe Zijderoute. BMG is in Bergen op Zoom al druk bezig met de bouw van een nieuwe containerterminal op het perceel naast dat van Van den Bosch. Die wordt half maart opgeleverd.

Nettowinst

Een andere plausibele verklaring valt terug te lezen in de jaarrekening. Daar staat in een bijzin vermeld, dat de verkochte transportonderdelen van GVT tot medio 2021 nog zijn geconsolideerd in de boeken van BMG. Dat geeft een aanzienlijke vertekening en zorgt ervoor dat de omzetdaling voor BMG in 2021 beperkt bleef tot iets minder dan 30 miljoen euro en dat het resultaat voor belastingen uit de bedrijfsoefening, 15 miljoen euro, zelfs nog 4 miljoen euro kon stijgen. Onder de streep (inclusief de eenmalige baten van bijna 55 miljoen euro) schoot de totale nettowinst van BMG in een jaar tijd omhoog van 8,1 miljoen euro naar 66,6 miljoen euro, een winstverbetering van maar liefst 722%.

De jaarcijfers van BMG moeten dan ook met het nodige voorbehoud worden bekeken vanwege de extra baten en vanwege het feit dat de cijfers van GVT nog deels figureren in de boeken. Dat alles neemt niet weg dat Versteijnen met de verkoop van GVT en met de strategische focus van BMG op vastgoed en binnenvaartterminals een gouden deal heeft gesloten en een sterk financieel fundament heeft gelegd onder zijn nieuwe holding. Volgend jaar zal blijken of dat logistieke goud nog steeds glinstert onder de Brabantse zon.

Veel naambordjes verzet bij nieuwe holding

De nieuwe BTT Multimodal Group, waarbij de afkorting BTT dan weer staat voor Barge Terminal Tilburg, herbergt zo’n twaalf dochterbedrijven en deelnemingen, waaronder BTT Real Estate (voorheen W.G.A. Versteijnen Investments IntermodaI  BV), BTT Multimodal Holding (voorheen IntermodaI HoIding BV) , BTT Multimodal Container Solutions (100%), BTT Rail Port Brabant (voorheen RaiIport Brabant BV), West-Brabant Corridor (33%), BTT Bergen op Zoom, BTT Freight Management (voorheen GVT IntermodaI Freightmanagement BV),  BTT Maintenance & Repair BV (voorheen GVT Maintenance & Repair BV) en de Multimodale Terminal ‘De Kempen’, blijkt uit de nieuwe inschrijving in de Kamer van Koophandel.

Ook de logistieke activiteiten in Polen, RaiI TerminaI Rzepin (51%), zijn onder de nieuwe groep geconsolideerd. Verder heeft BMG een belang van 16,7 % in BoostIogix HoIding BV. Blijkens de inschrijving richt de nieuwe groep zich ‘op multimodale activiteiten en de ontwikkeling van logistiek vastgoed’. Alle aandelen van BMG zijn wederom in handen van de Stichting Administratiekantoor W.G.A. Versteijnen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement