Met een coronavaccin kan de vraag naar energie in 2021 weer opleven en al in 2023 herstellen, maar als het economische herstel vertragingen oploopt, schuift die tijdlijn twee jaar op. In dat geval voorspelt het agentschap een ‘diepere inzinking’ van de economie die de groei aantast, met hoge werkloosheid, faillissementen en structurele economische veranderingen. Zelfs in het meest optimistische scenario zal de coronapandemie een blijvende impact hebben op de energiesector.

Investeringen vallen terug

Dit jaar daalt de vraag naar energie wereldwijd volgens IEA met 5 procent. De CO2-uitstoot door energieverbruik daalt met 7 procent en investeringen in energie vallen terug met bijna een vijfde. De vraag naar olie daalt met 8 procent, het gebruik van kolen met 7 procent, terwijl hernieuwbare energiebronnen een lichte stijging zullen zien.

Als de economie wereldwijd herstelt, zal de vraag naar olie ook weer terugkomen op het niveau van voor de crisis. Maar IEA waarschuwt ook voor onzekerheid over de toekomstige vraag naar olie. In combinatie met de dalende olieprijs dit jaar, weten olieproducenten niet wat ze met investeringen moeten doen, waardoor er een mismatch in vraag en aanbod zou kunnen ontstaan, aldus het agentschap.

Klimaatdoelen

De komende tien jaar zal de stijgende vraag naar olie afnemen, verwacht IEA. Het agentschap waarschuwt ook dat we met het huidige beleid en het gebrek aan ander beleid de klimaatdoelen verre van halen. Het is wel nog te vroeg om te zeggen of de coronapandemie een aansporing of een tegenslag is voor regeringen en de energiesector in hun pogingen om te verduurzamen.

Voor de lange termijn verwacht het IEA dat door efficiëntere en elektrische voertuigen de vraag naar olie zal afnemen. Eerst neemt de vraag naar olie nog toe door opkomende landen zoals India. In 2030 zullen er ongeveer 103 miljoen vaten olie per dag geproduceerd worden. Het agentschap zit 2 miljoen vaten onder de vorige raming. Na 2030 zal de productie afnemen tot slechts 100.000 vaten per dag.