De railterminal Gelderland is onmisbaar voor de Betuweroute.

  • Ja, de sector kan zo de route veel beter gebruiken. (43.4%)
  • Nee, er is niet genoeg animo voor. (10.5%)
  • Ja, belangrijk voor de modal shift. (19.6%)
  • Nee, de nieuwe terminal geeft te veel overlast voor omwonenden. (26.6%)