De Raad van State maakte dit woensdagochtend bekend naar aanleiding van een procedure die was aangespannen door omwonenden en de gemeente Overbetuwe, die vanwege mogelijke overlast bezwaar hebben gemaakt tegen het besluit uit 2021 om het bestemmingsplan voor de terminal vast te stellen. Hierbij is juridisch vastgelegd dat een terrein bij Valburg in de toekomst gebruikt kan worden voor de nieuwe railterminal. Door de huidige uitspraak is dit echter nog niet zeker.

De Raad van State laat weten dat er in het plan opgenomen moet worden dat er maximaal 340 vrachtwagenbewegingen per dag van en naar de  nieuwe railterminal mogen plaatsvinden. Ook moet er nog verder onderzoek worden gedaan naar geluidsoverlast bij enkele woningen. In de milieuvergunning moet bovendien nog vastgelegd worden welk type locomotief er gebruikt mag worden op de terminal.Dit moet binnen 26 weken na vandaag gebeuren. Daarna kijkt de Raad van State opnieuw naar de zaak. De overige bezwaren die de bewoners en de gemeente hebben ingediend zijn afgewezen.

Rijden zonder lading

De provincie Gelderland heeft berekend dat er per dag 340 vrachtwagenbewegingen per dag zullen plaatsvinden van en naar de nieuwe railterminal. Tijdens de zitting werd echter beargumenteerd dat er hierbij vanuit is gegaan dat een vrachtwagen altijd beladen is. Er is geen rekening gehouden met vrachtwagens die alleen een lading brengen of ophalen.

De Raad van State stelt dat de berekening van de provincie realistisch is maar dat het mogelijk is dat het aantal vrachtwagenbewegingen oploopt door het rijden zonder lading. In het ergste geval kan dit oplopen tot 720 vrachtwagenbewegingen per dag. De Raad van State stelt dat de provincie onvoldoende heeft beargumenteerd dat het rijden met lege vrachtwagens incidenteel voor zal komen en wil daarom dat het maximaal aantal vrachtwagenbewegingen in het plan moet worden vastgelegd.

Te veel stikstof

De Raad beargumenteert ook dat de provincie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat er op de railterminal uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van diesellocomotieven die een vermogen hebben van 500 kW en een uitstoot van 4 g/kWh. De bezwaarmakers stellen dat de provincie bij de berekening van de hoeveelheid stikstofuitstoot en de neerslag daarvan op natuurgebieden is uitgegaan van onjuiste gegevens over de uitstoot van locomotieven. De locomotieven die de hoeveelheid stikstof uitstoten waar de provincie nu vanuit gaat zouden pas in 2030 beschikbaar komen. De huidige locomotieven stoten nog meer stikstof uit, waardoor er de eerste jaren na de komst van de terminal te veel stikstof wordt uitgestoten.

Hoewel de provincie stelt dat de berekening hen verplicht om alleen gebruik te maken van de modernere locomotieven omdat zij anders de hoeveelheid uitstoot van stikstof zullen overschrijden, acht de Raad van State dit niet voldoende. De provincie moet daarom in de milieuvergunning een bepaling opnemen dat zij alleen gebruik zullen maken van locomotieven met een vermogen van 500 kW en een uitstoot van 3 g/kWh.

Geluidsoverlast

Daarnaast klagen de bezwaarmakers over de toename van geluidsoverlast voor verschillende woningen in de omgeving. De provincie heeft eerder beoordeeld dat de toename in geluidsoverlast voor deze woningen aanvaardbaar is. De Raad van State stelt nu echter dat dit voor drie woningen in de omgeving onterecht was. De provincie moeten daarom beter onderbouwen waarom deze toename voor de woningen in kwestie toch aanvaardbaar is. Wanneer de provincie dit niet kan onderbouwen, moet het bestemmingsplan aangepast worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement