‘Bedrijven kijken nu veel nadrukkelijker naar hun essentiële processen’

KennisDC Logistiek Limburg

Ketens met lange aanvoerlijnen zijn kwetsbaar gebleken tijdens de coronacrisis, vertelt Pascal Swinkels van KennisDC Logistiek Limburg. ‘Daarom nemen we nu de coronapandemie mee als case in onze onderzoeken en projecten voor de logistieke mkb-bedrijven.’

Pascal Swinkels

Wat is je achtergrond?

Ik ben van huis uit logisticus. In 1998 afgestudeerd aan de Vervoersacademie, daarna een master Bedrijfskunde. Ik werk nu een aantal jaren bij Fontys Hogescholen Techniek & Logistiek. Daarbij zit ik vooral in de zakelijke dienstverlening en voer ik projecten uit voor bedrijven. Waarvan de laatste zes jaar binnen het KennisDC Logistiek Limburg als programmamanager. Het KennisDC Logistiek is een Centre of Expertise en een samenwerking van zeven hogescholen in Nederland die een logistieke bachelor opleiding aanbieden.

Welke lessen hebben we tijdens de crisis geleerd?

Dit soort disrupties nemen we nu mee in de projecten bij bedrijven om toekomstige uitdagingen aan te kunnen gaan. Corona toont aan dat de nieuwe werkelijkheid is, dat we geconfronteerd kunnen worden met een disruptie die we kort ervoor nog niet konden voorzien. Bedrijven kijken nu veel nadrukkelijker naar wat hun essentiële processen zijn. We zijn daardoor beter gewapend tegen nieuwe disrupties, bijvoorbeeld door invoering van flexibele ketens.

Wat is er dan veranderd?

Je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven met de brexit grotere voorraden aanlegden. En dat ze sinds corona lange aanvoerlijnen ter discussie stellen en meer lokaal kijken. Dat komt nadrukkelijker in de jaarplannen en strategieën van bedrijven terug. Ze benoemen bijvoorbeeld tweede- of derdelijns-leveranciers waarop ze kunnen terugvallen. Supply chain management is vaak door kosten gedreven, maar ketens met lange aanvoerlijnen zijn kwetsbaar gebleken tijdens de coronapandemie.

Wat kan de logistieke sector hierbij betekenen?

Onze business is inspelen op veranderingen in de markt. Dat doe je bijvoorbeeld door strategische afspraken te maken met partners, klanten en leveranciers. En actief data te delen in de keten, zodat je realtime kunt anticiperen op en door wisselingen in de markt. Daar is de logistieke sector heel goed voor uitgerust.

Is dat een rol voor de logistieke dienstverlener of de verlader?

Dat moet een een-tweetje zijn. Logistieke dienstverleners zijn veelal verantwoordelijk voor de logistiek van hun klanten, de verladers. Er is weliswaar een klant-leverancier-relatie, maar je ziet dat er meer strategische samenwerkingsrelaties worden aangegaan waarbij er meer op ketenniveau gedacht wordt. De keten is net zo sterk als de zwakste schakel.

Hoe zouden we de ketens in de zorglogistiek beter kunnen regelen?

Vanuit het KennisDC doen we daar onderzoek naar. Dat zijn ook processen die je kunt verbeteren. Zo is er een oproep van TKI Dinalog uit gegaan om mee te denken over logistieke oplossingen voor de vaccindistributie. Daar zijn dus volop studenten mee aan de slag gegaan, om te kijken hoe we dat op een slimme manier kunnen doen. Je merkt dat de zorgprocessen gelukkig steeds meer worden gezien als een logistiek proces.

Zie je bij samenwerking een rol voor centrale of decentrale aansturing?

Dat ligt aan je perspectief op de keten: waar zit je precies? Je gaat het gesprek aan met je belangrijkste partners en toeleveranciers. Dan kun je de coronacrisis als uitgangspunt pakken met vragen als ‘Hoe zijn we daarmee omgegaan?’ en ‘Wat ging goed en wat kan beter?’ Vervolgens maak je daarover afspraken. De regie kan per situatie of keten verschillen.

Zie je nog een rol voor publiek-private samenwerkingen?

Het hoger onderwijs ontwikkelt zich steeds meer van onderwijsinstelling naar kennisinstelling. Daarbij werken we actief samen in publiek-private samenwerkingsarrangementen met het – regionale – bedrijfsleven. We zetten onze kennis en expertise in om hen te ondersteunen als het gaat over logistieke innovaties.  We doen onderzoek op het gebied van sociale innovatie, human capital, learning communities en synchromodaal transport. Bijvoorbeeld hoe het logistieke mkb omgaat met hun human capital en de impact door corona.

Wat is je advies voor de verspreiding van het coronavaccin?

De grootste logistieke uitdaging is dat er verschillende soorten vaccins zijn die onder verschillende omstandigheden, zoals temperatuur, gedistribueerd moeten worden. Is er voldoende materiaal beschikbaar en is het goed ingeregeld? Dan kun je een lijst maken met voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals spuiten, capaciteit, hygiëne. Dat is een grote puzzel. Daarom is aan de logistieke sector om advies gevraagd. Dat is heel interessant.

Welke kennis brengt de logistieke sector daarbij in?

We hebben nu de mogelijkheid om het model aan de voorkant uit te werken. Zodra we weten hoeveel vaccins waar beschikbaar komen en de lijsten wie waar gevaccineerd moet worden beschikbaar zijn, kunnen we dat aan elkaar koppelen via een distributiestructuur. Daar is de logistiek heel goed in.

Magazine

Dit interview is onderdeel van een serie portretten over logistieke lessen uit de corona pandemie, gemaakt door Nieuwsblad Transport in opdracht van TKI Dinalog. Lees het hele magazine hieronder:

‘Bedrijven kijken nu veel nadrukkelijker naar hun essentiële processen’ | NT

‘Bedrijven kijken nu veel nadrukkelijker naar hun essentiële processen’

KennisDC Logistiek Limburg

Ketens met lange aanvoerlijnen zijn kwetsbaar gebleken tijdens de coronacrisis, vertelt Pascal Swinkels van KennisDC Logistiek Limburg. ‘Daarom nemen we nu de coronapandemie mee als case in onze onderzoeken en projecten voor de logistieke mkb-bedrijven.’

Pascal Swinkels

Wat is je achtergrond?

Ik ben van huis uit logisticus. In 1998 afgestudeerd aan de Vervoersacademie, daarna een master Bedrijfskunde. Ik werk nu een aantal jaren bij Fontys Hogescholen Techniek & Logistiek. Daarbij zit ik vooral in de zakelijke dienstverlening en voer ik projecten uit voor bedrijven. Waarvan de laatste zes jaar binnen het KennisDC Logistiek Limburg als programmamanager. Het KennisDC Logistiek is een Centre of Expertise en een samenwerking van zeven hogescholen in Nederland die een logistieke bachelor opleiding aanbieden.

Welke lessen hebben we tijdens de crisis geleerd?

Dit soort disrupties nemen we nu mee in de projecten bij bedrijven om toekomstige uitdagingen aan te kunnen gaan. Corona toont aan dat de nieuwe werkelijkheid is, dat we geconfronteerd kunnen worden met een disruptie die we kort ervoor nog niet konden voorzien. Bedrijven kijken nu veel nadrukkelijker naar wat hun essentiële processen zijn. We zijn daardoor beter gewapend tegen nieuwe disrupties, bijvoorbeeld door invoering van flexibele ketens.

Wat is er dan veranderd?

Je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven met de brexit grotere voorraden aanlegden. En dat ze sinds corona lange aanvoerlijnen ter discussie stellen en meer lokaal kijken. Dat komt nadrukkelijker in de jaarplannen en strategieën van bedrijven terug. Ze benoemen bijvoorbeeld tweede- of derdelijns-leveranciers waarop ze kunnen terugvallen. Supply chain management is vaak door kosten gedreven, maar ketens met lange aanvoerlijnen zijn kwetsbaar gebleken tijdens de coronapandemie.

Wat kan de logistieke sector hierbij betekenen?

Onze business is inspelen op veranderingen in de markt. Dat doe je bijvoorbeeld door strategische afspraken te maken met partners, klanten en leveranciers. En actief data te delen in de keten, zodat je realtime kunt anticiperen op en door wisselingen in de markt. Daar is de logistieke sector heel goed voor uitgerust.

Is dat een rol voor de logistieke dienstverlener of de verlader?

Dat moet een een-tweetje zijn. Logistieke dienstverleners zijn veelal verantwoordelijk voor de logistiek van hun klanten, de verladers. Er is weliswaar een klant-leverancier-relatie, maar je ziet dat er meer strategische samenwerkingsrelaties worden aangegaan waarbij er meer op ketenniveau gedacht wordt. De keten is net zo sterk als de zwakste schakel.

Hoe zouden we de ketens in de zorglogistiek beter kunnen regelen?

Vanuit het KennisDC doen we daar onderzoek naar. Dat zijn ook processen die je kunt verbeteren. Zo is er een oproep van TKI Dinalog uit gegaan om mee te denken over logistieke oplossingen voor de vaccindistributie. Daar zijn dus volop studenten mee aan de slag gegaan, om te kijken hoe we dat op een slimme manier kunnen doen. Je merkt dat de zorgprocessen gelukkig steeds meer worden gezien als een logistiek proces.

Zie je bij samenwerking een rol voor centrale of decentrale aansturing?

Dat ligt aan je perspectief op de keten: waar zit je precies? Je gaat het gesprek aan met je belangrijkste partners en toeleveranciers. Dan kun je de coronacrisis als uitgangspunt pakken met vragen als ‘Hoe zijn we daarmee omgegaan?’ en ‘Wat ging goed en wat kan beter?’ Vervolgens maak je daarover afspraken. De regie kan per situatie of keten verschillen.

Zie je nog een rol voor publiek-private samenwerkingen?

Het hoger onderwijs ontwikkelt zich steeds meer van onderwijsinstelling naar kennisinstelling. Daarbij werken we actief samen in publiek-private samenwerkingsarrangementen met het – regionale – bedrijfsleven. We zetten onze kennis en expertise in om hen te ondersteunen als het gaat over logistieke innovaties.  We doen onderzoek op het gebied van sociale innovatie, human capital, learning communities en synchromodaal transport. Bijvoorbeeld hoe het logistieke mkb omgaat met hun human capital en de impact door corona.

Wat is je advies voor de verspreiding van het coronavaccin?

De grootste logistieke uitdaging is dat er verschillende soorten vaccins zijn die onder verschillende omstandigheden, zoals temperatuur, gedistribueerd moeten worden. Is er voldoende materiaal beschikbaar en is het goed ingeregeld? Dan kun je een lijst maken met voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals spuiten, capaciteit, hygiëne. Dat is een grote puzzel. Daarom is aan de logistieke sector om advies gevraagd. Dat is heel interessant.

Welke kennis brengt de logistieke sector daarbij in?

We hebben nu de mogelijkheid om het model aan de voorkant uit te werken. Zodra we weten hoeveel vaccins waar beschikbaar komen en de lijsten wie waar gevaccineerd moet worden beschikbaar zijn, kunnen we dat aan elkaar koppelen via een distributiestructuur. Daar is de logistiek heel goed in.

Magazine

Dit interview is onderdeel van een serie portretten over logistieke lessen uit de corona pandemie, gemaakt door Nieuwsblad Transport in opdracht van TKI Dinalog. Lees het hele magazine hieronder: