Multimodaal Transport Expo 2023: lees hier het liveblog

multimodaal transport expo 2023

We hebben genoten van Multimodaal Transport Expo. Hier vindt u informatie en quotes terug uit de verschillende sessies van het kennispaviljoen, van Topsector Logistiek en de interviews op de Mainstage. Ook vindt u hier een aantal korte interviews op video terug.

Het liveblog is gesloten.

15:58: Terwijl veel mensen aan het genieten zijn van de oesters, spreken NT en Flows nog een interessante partij. 

Er is namelijk ook vanuit de US interesse in Multimodaal Transport Expo. De CEO van KLEARNOW.AI, Sam Tyagi opent binnenkort zijn eerste kantoor in Nederland en kijkt ook alvast naar kansen in België. KLEARNOW.AI maakt onder andere douaneformaliteiten gestructureerder en eenvoudiger door in te zetten op kunstmatige intelligentie.

15:44: Het is tijd voor de oesterparty bij North Sea Port. Dat wordt genieten! Het was een geslaagde dag.

15:40: Philippe Beaujean van Port of Antwerp-Bruges ziet in Multimodaal Transport Expo vooral een sterk inhoudelijke netwerkbeurs, dé ideale locatie om te interacteren met klanten en te ervaren wat er leeft en speelt in de wereld van de verschillende tranportmodi.

15:24: ‘Wees niet naïef’.

Wat zouden de mensen in de zaal kunnen doen om alerter te zijn? ‘Wees niet naïef. Denk niet dat het onder jouw medewerkers niet voorkomt. Dat zij niet benaderd worden. Als het nu niet gebeurt, gaat het nog gebeuren’, is wat Van Schelven de aanwezigen in de zaal duidelijk wil maken. ‘En zoek ook de samenwerking. Havenbedrijven staan daar zeker voor open’.

‘Digitalisering van het logistieke proces is cruciaal’, wil Vanderwaeren de bezoekers nog laten weten.

15:21: ‘We gaan als douanes meer scannen om meer uit de haven te krijgen. Ik hoop dat we die grote instroom van cocaïne ooit kunnen stoppen’, zegt Vanderwaeren.

‘Als België 100% gaat scannen moeten wij dat ook. Anders komt de cocaïne bij ons. Daarom moeten we dus ook echt gaan samenwerken’, zo vult Van Schelven aan.

15:17: ‘Een agressieve kanker’

Wat gaan de havenspelers er eigenlijk aan hebben? ‘Je wil dat je ‘unique selling point’ is dat je een veilige en integere haven hebt. Wij hebben te maken met drugs en bedreiging. Maar het bedrijfsleven heeft dat ook. Het is moeilijk om mensen te vinden als je constant met die criminaliteit te maken hebt’, aldus Van Schelven.

‘Het is geven en nemen. Dat betekent ook dat een goede samenwerking met bedrijven onontbeerlijk is. Niet alleen wij moeten samenwerken, maar ook de rederijen, de terminals, de transportbedrijven en de security. Het is de hele keten. Deze criminaliteit is een agressieve kanker. Daarvoor moeten we samenwerken’, zo luidt de visie van Vanderwaeren.

‘Er is onlangs een convenant getekend met de grote rederijen. Daarin is ook afgesproken dat we veel meer signalen met elkaar gaan delen. Rederijen zien bijvoorbeeld al heel in de havens waar ze komen. We zien echt dat bedrijven zich dat ook meer realiseren en vragen wat wij van ze nodig hebben’, vertelt Van Schelven nog.

15:10: ‘Wij hebben afgesproken dat we met elkaar informatie uitwisselen. Dat gaan we nu nog veel gerichter doen. En mensen die bij ons zitten gaan in België zitten en andersom. Je moet mensen uitwisselen en elkaar leren kennen. We hebben bijvoorbeeld al langer een duikteam in de haven van Rotterdam. Dat is best kostbaar. Cocaïne wordt ook onder schepen gesmokkeld. Maar binnen een uur zijn die jongens in Antwerpen en daar kunnen ze ook gewoon duiken’, aldus Van Schelven over de samenwerking tussen de douanes in de twee landen.

15:00: ‘Nederland en België werken al langer samen. Om ervoor te zorgen dat we een level plainfield hebben voor bonafide bedrijven maar criminele bedrijven aanpakken, moeten we samenwerken’, zo opent Van Schelven. ‘Je hebt een gezamenlijke vijand. We kunnen de criminelen alleen samen kraken’, voegt Vanderwaeren nog toe.

15:00: Op de beurs verheugt men zich ondertussen op de laatste sessies van de dag en uiteraard op de oesterborrel! Een interessante sessie om in ieder geval nog te volgen is de sessie met Nanette van Schelven, directeur-generaal douane van Nederland en Kristian Vanderwaeren, haar Belgische collega, die elk moment kan beginnen.

14:45:  Tijdens de sessie ‘Hoe gedeelde data de binnenvaart moet gaan versnellen’ zijn de sprekers het eens. Sijbrand Pot, managing director van Nextlogic, en Jos Eikhout, iShare, zien vertrouwen als belangrijkste pilaar voor het delen van data. ‘Maar, vertrouwen is niet het enige’, zegt Eikhout, ‘iedereen die data deelt moet daar ook van profiteren. We spreken van een win-win-win-win-situatie.’ Pot sluit zich daarbij aan: ‘Het moet waarde hebben voor alle partijen.’

14:10: Jaco van Meijeren, Guido de Wit en Tom Boerema spreken over zero-emissie corridors bij Topsector Logistiek.

‘Wat wij veel zien is dat er veel maatregelen zijn om emissies te reduceren, maar welke impact deze hebben is onduidelijk. Vooral als je kijkt naar de totale CO2-uitstoot van de transportsector, die je compleet moet reduceren’, vertelt Van Meijeren in de sessie over ‘Van meten aan schepen naar zero emissie corridors’. ‘Als je maatregelen gaat stapelen, waar kom je dan op uit?’ Daarom heeft TNO een tool ontwikkeld, DeCaMod, waarin alle CO2-uitstoot van het goederentransport wordt weergegeven in een soort kubus. ‘Voor analyses is deze kubus heel bruikbaar’, aldus Van Meijeren.

14:07: Jean Ruinard van North Sea Port.

‘Dankzij de fusie hebben we nu meer aanzien en gaan er meer deuren open.’  Jean kijkt alvast uit naar de inmiddels zeer bekende oesterpartij later deze namiddag op de stand van North Sea Port.

13:56: Ook bij het kennispaviljoen luistert een grote groep naar de sessie over de uitdagingen voor havens en terminals. 

13:41: Ondertussen bij Topsector Logistiek over efficiënt overstappen naar binnenvaart. 

‘Mensen zijn soms vreemd van binnenvaart of spoor. Hoe kunnen wij mensen dan bewegen naar de binnenvaart? Wij moeten aantonen betrouwbaar te zijn. Daar is de Groene Hart corridor een goed voorbeeld van. Het is net een busdienst, er wordt gewerkt met vaste tijden’, zegt Sebastiaan van Dorsser van ECT. De Groene Hart corridor is een joint corridor-verbinding tussen Overslag Terminal Bergambacht en de Maasvlakte.

‘We hebben gewerkt aan de diepgang en de kade. Met de nieuwe havenkraan kunnen we ook zeecontainers lossen. Bergambacht ligt 20 minuutjes van Rotterdam, maar dat gaat allemaal over provinciale wegen. We liggen echter ook aan de Lek. We zagen daarom kansen voor de binnenvaart’, legt Harm Zijderlaan, directeur Overslag Terminal Bergambacht uit.

Michel Bot, CCO van Danser Group, is de netwerk operator van de Groene Hart corridor. ‘Rotterdam naar Bergambacht is een relatief korte afstand. Dit project laat zien dat het ook op de korte afstand mogelijk is gebruik te maken van de binnenvaart.’

Vragen?

13:38: Zijn er mensen met prangende vragen aan het pannel?, zo vraagt Verheggen zich af. Een aanwezige wil nog een toevoeging meegeven. ‘Logistieke hubs kunnen meer dan alleen doosjes vervoeren. Er zijn ook  dataverzamelpunten’, zo stelt de aanwezige.

13:35: ‘Je ziet dat pakketbezorgers druk bezig zijn kleine bedrijfjes mee te nemen in de transitie. Dat geeft ook een vliegwieleffect’, aldus Dirk van der Lee.

13:29: ‘We moeten de druk blijven houden dat we de ambitie voor zero-emissie stadslogistiek gaan realiseren’, vindt Bart Banning van ABN Amro echter wel.

13:25: Krap tijdspad

‘Ja en nee, in de zin dat we het echt samen met de sector doen. Er ligt echt een verantwoordelijkheid van de sector om hier samen in op te trekken. De afspraken die we hebben gemaakt, voortvloeiend uit het klimaatakkoord, daar zijn we heel voortvarend mee bezig. Soms is het wel een krap tijdspad. We denken dat het haalbaar is, maar het kan dat er een kink in de kabel komt die we niet hadden voorzien’, zegt Emma van Bree over het op tijd invoeren van de zones.

13:22: ‘De opgave is niet alleen schoon, maar ook slim. Je moet kijken of je je logistiek op een andere manier kan inrichten en gebruik kan maken van specialisten in de last mile. Het is voor gemeenten van belang dat er meer gebundeld wordt. Daarvoor moeten er goed bereikbare locaties komen’, zegt Erik Lubberding, Senior Advisor bij Buck Consultants International.

13:15: NT-redacteur Erik Verheggen gaat op het kennispaviljoen in gesprek over zero-emissie stadslogistiek. Zijn we daar klaar voor? Dat vraagt Verheggen aan Dirk van der Lee, van Lean & Green International.

‘Die zijn goed op weg om er klaar voor te zijn. Het directe antwoord is nee, maar we zijn heel hard stappen aan het zetten om er wel te komen. Je ziet ook een verschil tussen de koplopers die al veel stappen zetten en de groep die nog aan het zoeken is. Die moet snel in beweging komen en veel gaan leren van de koplopers.’

Bernard Moyson, voorzitter van Alfaport Voka, is voorstander van een gezonde concurrentiestrijd tussen de Belgische en Nederlandse havens.

12:41: Een laatste vraag. Wanneer staat de afspraak met Mark Harbers?, vraagt Versleijen aan Van Anrooy. ‘Ongoing’, is de korte reactie van de Dnata-topman.

12:39: ‘Er is weer een head of Cargo. Dat is een buitengewoon goed initiatief. Ik hoop dat dit ten goede komt aan de sector’, zegt Venema nog als Versleijen polst naar zijn vertrouwen in Schiphol.

Vrachtpool

12:32: ‘Het verhaal vanuit het ministerie van IenW is dat het ministerie het initiatief heeft gestart een Europese lobby op te starten voor een vrachtpool. Maar het komt nog niet van de grond. We willen nu in Den Haag invloed gaan uitoefenen’, zo vertelt Van Anrooy wanneer gesproken wordt over de vorderingen hiervan.

12:29: Hoe kijkt Dnata nu aan tegen Schiphol?, vraagt Versleijen zich af.

‘Vraagtekens. Dnata handelt ongeveer 40% van de vrij af te handelen vracht af. Er is flink geïnvesteerd door ons in Schiphol. Dan komt het bericht dat het aantal vliegbewegingen wordt gereduceerd. Dat maakt ons als aandeelhouders niet blij’, zo luidt de duidelijke taal van Van Anrooy.

12:25: Duidelijk havenmeesterschap 

‘Cargonaut had al klaar moeten zijn. Het is nu aan ons als industrie om duidelijk aan te geven wat onze wensen zijn. We hopen dat er nu een duidelijk havenmeesterschap komt vanuit Schiphol. Over de vrachtkant doen ze dat nu niet. Ook voor het congestiedossier zijn oplossingen’ zegt Venema.

12:18: Kwaliteit. 

‘Het echte gevecht vindt plaats op de grond. Luchtvracht is per definitie spoed. Nu staat een kist in het ergste geval op de grond vijf dagen stil’, benadrukt Venema.

‘Heel veel warehouses in Noord-West Europa zijn vol. Er is agressief ingekocht. Zelf als je een optimale supply chain wil uitvoeren loop je aan tegen laad- en lostijden. Je ziet vaak gebeuren dat luchtvracht binnenkomt en dat je het pas vijf a zes dagen later kunt afleveren’, zo voegt hij nog toe.

12:14: ‘Je ziet dat menskracht op Schiphol leidend is. Ik ben blij met elke automatiseringsslag die we kunnen maken. De grootste uitdaging die er nu is, is hoe ga je de congestie te lijf. Uiteindelijk blijft het ladingaanbod hetzelfde. Als je de congestie echt wil oplossen moet je het zoeken in de automatiseringshoek. Het personeelsbestand is kwetsbaar’, aldus Venema.

12:11: Schiphol wil van zes naar drie afhandelaars. Is dat neergedaald bij Dnata?

‘Het gaat meer om passageafhandeling. Het is niet zo dramatisch als het klinkt. Een stukje regulatie kan ook bijdragen aan meer veiligheid en kwaliteit’, zo reageert Van Anrooy.

12:09: Het is lekker druk op de beurs!

12:04: Over een paar minuten gaat NT-redacteur John Versleijen in gesprek met Jan van Anrooy, directeur van Dnata en Henk Venema, ceo van DHL Global Forwarding Benelux. Het roer op Schiphol moet om, vinden deze mannen.

11:58: Hoe heb je het laag water ervaren?, vraagt Quist. ‘Je hebt met buitenlandse klanten te maken en je moet van goede huize komen om goed uit te leggen waarom er minder containers mee kunnen’, zo licht Oomen toe. Desondanks is hij echter zeker van de binnenvaart gaan houden.

11:55: Wat is nu eigenlijk een grote dreiging voor de binnenvaart? 

‘Je ziet nu dat de volumes in de hightech wat afnemen. De warehouses stromen wat leeg. De dreiging is nu dat we weer vaker over de weg gaan om die warehouses te vullen omdat de weg sneller is.’

11:52: ‘Verladers moeten mee in het stukje digitalisering. Daar valt ook nog wel wat te verbeteren. Op de weg zijn ze al wat verder’, zo reageert Oomen wanneer Quist hem vraagt wat hij verladers wil meegeven.

11:50: ‘Ik sprak een verlader die zegt dat de subsidie te laag is om de modal shift te bewerkstelligen. Hoe kan het dat jij juist stelt dat de prijs van binnenvaart juist wat lager is?, zo vraagt Quist zich af.

‘Het hangt van het product af en waar het naar toe gaat. En ook de frequentie en omloopsnelheid speelt mee. Daar zit het verschil’, aldus Oomen.

11:40: Schuttevaer-hoofdredacteur René Quist spreekt met Patrick Oomen, Procurement and Transportation Manager bij Flex.

11:34: ‘Er zit weer leven in de superecocombi. En daar ben ik ontzettend blij om’, zo sluit Post af.

11:31: extraatje 

Bij jullie krijgen chauffeurs een extraatje wanneer ze met een LZV rijden. Waarom is dat?, vraagt Van der Maas zich af.

‘Een jongen die met een standaardoplegger rijdt heeft een gemakkelijker leven dan de jongen die met een LZV rijdt. Dat vergt meer nadenken. Men koos daarom sneller voor het gemak. Daarom stellen we er een beloning tegenover wanneer iemand met een LZV rijdt. Dat helpt’, zo legt Van der Wal uit.

11:27: ‘De ontwikkeling van de superecocombi houdt wat mij betreft niet op bij de grens. Ik vind het verstandig om ook op Europees niveau verder te kijken’, vertelt Post enthousiast.

11:26: Voordelen. 

‘Je ziet een co2 reductie. Ook heb je minder chauffeurs nodig en kan congestie op de weg minder zijn. Het allergrootste voordeel zie ik internationaal. Het kan een echte promotor zijn om meer lading intermodaal te krijgen’, benadrukt Postulart over de voordelen van de superecocombi.

11:25: ‘Er is een testfase en daarna een proeffase geweest. Die is goed verlopen. Er werd gemonitord op verkeersveiligheid en belasting van de wegen. De LZV kan nog niet overal rijden. Maar het aantal plekken waar je met de LZV kunt komen neemt toe. Wel zou ik willen dat het overal zou mogen. Met 19 meter mag je overal komen, maar met 25 meter ben je gebonden aan bepaalde route’, vertelt Van der Wal over de LZV’s waar hij al mee rijdt.

11:19: ‘De uitrol van LZV’s gaat heel traag. Omdat er vanuit verladers maar beperkte interesse is. Ik vraag me af hoe dat gaat als de superecocombi er ook nog bij komt. Ik ben bang dat de uitrol daardoor minder goed zal zijn dan theoretisch mogelijk’, benadrukt Van der Wal over dit onderwerp.

‘Dat zou iets kunnen zijn waar we met verladers over mogen spreken. Daar wil ik best een keer contact over opnemen met Evofenedex’, zo reageert Post hierop.

11:16: ‘De wetgeving op het gebied van de superecocombi is tegenstrijdig. Die is ook niet van toepassing in Spanje. Vandaar dat het daar wel kan’, vertelt Postulart.

11:15: ‘Er moet altijd met een groot aantal instanties worden overlegd voor je een voertuig op de weg kan brengen. Er moet uitgebreid getest worden om te kijken of het op een veilige manier gebeurt. En dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dat is jammer’, aldus Post.

‘We gaan nu vooral kijken naar het verschil tussen dit en de bestaande LZV’s. Ook gaan we kijken naar waarom het in het buitenland wel kan. Volgend jaar komt er een pilot. Hoewel het jammer is dat het nog een jaar duurt, ben ik blij dat er wel een pilot komt.’

11:10: De superecocombi. 

NT-redacteur Roel van der Maas spreekt in het kennispaviljoen met Henk van der Wal, ceo van Van der Wal, Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN en Eric Postulart, directeur Automotive van Ewals Cargo Care over dit onderwerp.

Hoe lang is die superecocombi nu eigenlijk?, vraagt Van der Maas aan het publiek. Het blijkt 32 meter te zijn, antwoord B. Bijna iedereen had het goed.

11:00: René de Koning, ceo van OneLogistics, vertelt over complexe logistiek in de luchtvaart.

10:52: Varend ontgassen. 

Betekent het verbod dat Moerdijk een hotspot gaat worden voor varend ontgassen?, zo vraagt Kok zich nog af voor ze de sessie afsluit.  ‘We moeten zien hoe dat kan. Als bedrijven dat willen, kunnen ze er met ons over praten. Het is niet perse één van onze speerpunten’, zo luidt de reactie van Dirix.

10:50: Shortsea vanuit Moerdijk. 

Daar lijkt nogal wat gaande te zijn. Waarom is dat belangrijk?

‘Voor de verbindingen naar het achterland helpt dat enorm wanneer je shortsea kan gebruiken. Wij zijn daar een ideale plek voor.’

En hoe zit het eigenlijk met de verbinding van Lidl tussen Moerdijk en Bangladesh?, zo vraagt Kok.

‘Lidl vindt het erg belangrijk om betrouwbaarheid en zekerheid te krijgen via deze verbinding en zij willen dat met een eigen rederij doen. Moerdijk heeft de landinwaardse positie en de mogelijkheid om vracht op andere modaliteiten over te zetten’, zo reageert Dirix.

10:45: Industrial Park Moerdijk.

Kok spreekt ook over Industrial Park Moerdijk. De haven bepaalt wie daarvan gebruik mag maken. Waarom is dat? ‘Het is onze grond en grond is schaars. Als je kijkt naar wat je wil op dat gebied, wil je kijken naar wat voor bedrijven dat passen. Daarbij kijken we vooral naar de verduurzaming van de chemie. je moet in die richting zitten om vanuit ons de mogelijkheid te krijgen je daar te vestigen.’

10:38: Dirix wil partijen helpen elkaars belangen te leren kennen.

‘Ik ben van het verbinden en ervoor zorgen dat mensen dingen samen doen. Bij ProRail heb je veel vervoerders die over het spoor moeten. Het is fijn om samen met ProRail te gaan kijken hoe dat zo eerlijk mogelijk gaat. Je moet ook elkaars belangen leren kennen. Als haven sta je ook tussen de bedrijven en de overheid in en kun je partijen helpen om elkaar beter te leren begrijpen. Ik denk dat ik beide kanten ken’, zegt Dirix nadat Kok hem vraagt wat hij de haven van Moerdijk kan brengen.

10:36: ‘We moeten nog een aantal extra investeringen doen om het rijden van 740-meter treinen in de haven echt succesvol te maken. Dat is nog afhankelijk van spoorbeheerder ProRail’, vertelt Dirix over 740-meter treinen in de haven.

10:35: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we alle modaliteiten in de haven goed gaan benutten? Dat is één van de vragen die ik heb. Wat wij proberen is ervoor zorgen dat de bedrijven die bij ons zitten nadrukkelijk keuzes maken ook van andere modaliteiten gebruik te maken. Je gaat verbindingen maken om ervoor te zorgen dat partijen deze mogelijkheden hebben’, aldus Dirix.

10:30: Paul Dirix is nog maar net aangetreden als nieuwe ceo van Port of Moerdijk. NT-redacteur Rieneke Kok gaat met hem in gesprek op de mainstage. Wat betekent duurzame Europese logistiek en circulaire economie?

10:20 ‘samen en nu de knelpunten oplossen’: De Jong wil iedereen nog de kans geven iets aan de zaal mee te geven. ‘Lets modal shift together. Wij hebben alle partijen nodig om resultaat te bereiken’, zegt Hendrix.

‘Je moet vanaf het begin samenwerken. Praat met de verladers, de operators en de overheden over wat er voor nodig is om de modal shift in de toekomst te vergroten. Doe dat nu’, benadrukt Mekenkamp.

‘Ik roep de verladers en alle anders spelers op om meer te investeren in spoorvervoer. Wij willen daar als haven het voorbeeld in geven. Maar laten we samen de knelpunten oplossen’, zegt ook Stancova.

Van den Berg benadrukt het belang van het voor en natraject, waarbij bijvoorbeeld het elektrificeren van trucks hoort. ‘Het spoor is niet alleen. Je hebt ook het voor en natraject nodig.’

10:15: ‘Nieuwe innovatieve concepten neerzetten. Daar is vernieuwing voor nodig. Dat is de enige manier om een stap voorwaarts te brengen’, benadrukt Mekenkamp.

10: 06: ‘Als we het hebben over multimodaal is de grote uitdaging hoe je met meerdere modaliteiten omgaat en hoe je dat berekent in je flow. Als je één modaliteit gebruikt is dat redelijk simpel, maar met overslag krijg je met meer complexiteit te maken. Dat goed beheersen is de uitdaging van de toekomst’, aldus Van den Berg.

10:05: ‘De kwaliteit van first- en last mile staat onder druk. Er zijn veel gefragmenteerde treinen. We zijn daarom met een bundelingstraject begonnen. Dochteronderneming Railport heeft op vraag van de industrie verladers samengebracht om voor de verschillende zones in de havens inzicht te krijgen in de volumes. Dan komt er uiteindelijk één spoorwegonderneming per zone, zodat volumes niet gefragmenteerd aangeboden worden’, vertelt Stancova over het bundelingstraject van de haven van Antwerpen. ‘We zijn ook bezig met meer digitalisering via een IT-platform.’

10:00: ‘Het spoor staat er op zich wel goed voor. Maar het kan altijd beter en meer. De capaciteit is er. Nu nog de vraag, maar ook de invulling. Het gaat ook om de serviceverlening om het spoor heen. Zoals de track-en-trace. Je wil de doorlooptijd goed houden en het juiste inzicht geven in het proces. Dat verdient nog verbetering’, vertelt Van den Berg.

09:56: ‘Wij hebben gezamenlijk met Infrabel een gemeenschappelijke spoorvisie ontwikkeld om de havenstromen te optimaliseren. Dat zorgt ervoor dat we de volumes in 2030 kunnen verdubbelen’, vertelt Stancova. Ze vertelt over de concrete maatregelen die al genomen zijn en nog genomen gaan worden.

09:50: Het is tijd voor de spoorsessie op het kennispaviljoen. Nico van den Berg, spoorverlader van 2022, Eric Mekenkamp, specialist spoor bij Buck Consultants International, Heidi Hendrix, Head of Product Management bij de Belgische spoorbeheerder Infrabel en Katarina Stancova, Mobility Advisor bij Port of Antwerp-Bruges, gaan met Onno de Jong van Ecorys in gesprek over het onderwerp over het bundelen van lading. Want hoe krijgen we die treinen vol?

9:40: ‘We moeten vaker de dialoog voeren’, zo sluit Jean L’Ortye de sessie af.

9:35: ‘Kornwederzand is rond. In 2028 moet het project klaar zijn. Dan kunnen er grotere en zwaardere schepen langs en kun je bijna bij de voordeur lossen. Wij merken nu dat we steeds meer gevonden worden. Dat is ook dankzij de ondernemers. De noodzaak was er ook. We hebben veel jachtenbouw. Die grote schepen konden niet door zo’n smalle sluis. En nu kan dat’, vertelt Van den Ende over het verbreden van deze sluis.

9:27: Hoe overtuig je klanten als terminal zijnde?, vraagt Kok.  ‘Door focus te hebben op markten en ontwikkelingen. Als terminal ben je een spil in de infrastructuur. Er komen heel veel partijen bij elkaar en het ontwikkelen van terminalcapaciteit vraagt om samenwerking op brede schaal. Je moet een horizon hebben die een jaar of vijf a tien vooruit kijkt. Het is tegenwoordig steeds ingewikkelder geworden om zo ver vooruit te kijken. Want er gebeurt van alles onderweg’, vertelt Nooijen.

9:16: NT-redacteur Rieneke Kok gaat bij het kennispaviljoen in gesprek met Eric Nooijen, directeur van OOC Terminals, Jeroen Bolt, Programma Manager Joint Corridors Off-Road, Jean L’ Ortye, eigenaar van L’ortye en Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle. Hoe zorgen we ervoor dat de modal shift nu echt van de grond komt?

9:10: ‘We zijn nu bezig met een diepgaand onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een spoorterminal in Zwolle. Er is consensus om daarmee verder te gaan. We zijn de grootste automotive regio van Nederland. Onderdelen moeten allemaal uit bijvoorbeeld Zweden worden aangeleverd. We kijken nu hoe we dat ook op een andere manier kunnen doen’, vertelt Van den Ende.

9:00: Multimodaal Transport Expo 2023 is geopend! We hebben er zin in.

Multimodaal Transport Expo 2023: lees hier het liveblog | NT

Multimodaal Transport Expo 2023: lees hier het liveblog

multimodaal transport expo 2023

We hebben genoten van Multimodaal Transport Expo. Hier vindt u informatie en quotes terug uit de verschillende sessies van het kennispaviljoen, van Topsector Logistiek en de interviews op de Mainstage. Ook vindt u hier een aantal korte interviews op video terug.

Het liveblog is gesloten.

15:58: Terwijl veel mensen aan het genieten zijn van de oesters, spreken NT en Flows nog een interessante partij. 

Er is namelijk ook vanuit de US interesse in Multimodaal Transport Expo. De CEO van KLEARNOW.AI, Sam Tyagi opent binnenkort zijn eerste kantoor in Nederland en kijkt ook alvast naar kansen in België. KLEARNOW.AI maakt onder andere douaneformaliteiten gestructureerder en eenvoudiger door in te zetten op kunstmatige intelligentie.

15:44: Het is tijd voor de oesterparty bij North Sea Port. Dat wordt genieten! Het was een geslaagde dag.

15:40: Philippe Beaujean van Port of Antwerp-Bruges ziet in Multimodaal Transport Expo vooral een sterk inhoudelijke netwerkbeurs, dé ideale locatie om te interacteren met klanten en te ervaren wat er leeft en speelt in de wereld van de verschillende tranportmodi.

15:24: ‘Wees niet naïef’.

Wat zouden de mensen in de zaal kunnen doen om alerter te zijn? ‘Wees niet naïef. Denk niet dat het onder jouw medewerkers niet voorkomt. Dat zij niet benaderd worden. Als het nu niet gebeurt, gaat het nog gebeuren’, is wat Van Schelven de aanwezigen in de zaal duidelijk wil maken. ‘En zoek ook de samenwerking. Havenbedrijven staan daar zeker voor open’.

‘Digitalisering van het logistieke proces is cruciaal’, wil Vanderwaeren de bezoekers nog laten weten.

15:21: ‘We gaan als douanes meer scannen om meer uit de haven te krijgen. Ik hoop dat we die grote instroom van cocaïne ooit kunnen stoppen’, zegt Vanderwaeren.

‘Als België 100% gaat scannen moeten wij dat ook. Anders komt de cocaïne bij ons. Daarom moeten we dus ook echt gaan samenwerken’, zo vult Van Schelven aan.

15:17: ‘Een agressieve kanker’

Wat gaan de havenspelers er eigenlijk aan hebben? ‘Je wil dat je ‘unique selling point’ is dat je een veilige en integere haven hebt. Wij hebben te maken met drugs en bedreiging. Maar het bedrijfsleven heeft dat ook. Het is moeilijk om mensen te vinden als je constant met die criminaliteit te maken hebt’, aldus Van Schelven.

‘Het is geven en nemen. Dat betekent ook dat een goede samenwerking met bedrijven onontbeerlijk is. Niet alleen wij moeten samenwerken, maar ook de rederijen, de terminals, de transportbedrijven en de security. Het is de hele keten. Deze criminaliteit is een agressieve kanker. Daarvoor moeten we samenwerken’, zo luidt de visie van Vanderwaeren.

‘Er is onlangs een convenant getekend met de grote rederijen. Daarin is ook afgesproken dat we veel meer signalen met elkaar gaan delen. Rederijen zien bijvoorbeeld al heel in de havens waar ze komen. We zien echt dat bedrijven zich dat ook meer realiseren en vragen wat wij van ze nodig hebben’, vertelt Van Schelven nog.

15:10: ‘Wij hebben afgesproken dat we met elkaar informatie uitwisselen. Dat gaan we nu nog veel gerichter doen. En mensen die bij ons zitten gaan in België zitten en andersom. Je moet mensen uitwisselen en elkaar leren kennen. We hebben bijvoorbeeld al langer een duikteam in de haven van Rotterdam. Dat is best kostbaar. Cocaïne wordt ook onder schepen gesmokkeld. Maar binnen een uur zijn die jongens in Antwerpen en daar kunnen ze ook gewoon duiken’, aldus Van Schelven over de samenwerking tussen de douanes in de twee landen.

15:00: ‘Nederland en België werken al langer samen. Om ervoor te zorgen dat we een level plainfield hebben voor bonafide bedrijven maar criminele bedrijven aanpakken, moeten we samenwerken’, zo opent Van Schelven. ‘Je hebt een gezamenlijke vijand. We kunnen de criminelen alleen samen kraken’, voegt Vanderwaeren nog toe.

15:00: Op de beurs verheugt men zich ondertussen op de laatste sessies van de dag en uiteraard op de oesterborrel! Een interessante sessie om in ieder geval nog te volgen is de sessie met Nanette van Schelven, directeur-generaal douane van Nederland en Kristian Vanderwaeren, haar Belgische collega, die elk moment kan beginnen.

14:45:  Tijdens de sessie ‘Hoe gedeelde data de binnenvaart moet gaan versnellen’ zijn de sprekers het eens. Sijbrand Pot, managing director van Nextlogic, en Jos Eikhout, iShare, zien vertrouwen als belangrijkste pilaar voor het delen van data. ‘Maar, vertrouwen is niet het enige’, zegt Eikhout, ‘iedereen die data deelt moet daar ook van profiteren. We spreken van een win-win-win-win-situatie.’ Pot sluit zich daarbij aan: ‘Het moet waarde hebben voor alle partijen.’

14:10: Jaco van Meijeren, Guido de Wit en Tom Boerema spreken over zero-emissie corridors bij Topsector Logistiek.

‘Wat wij veel zien is dat er veel maatregelen zijn om emissies te reduceren, maar welke impact deze hebben is onduidelijk. Vooral als je kijkt naar de totale CO2-uitstoot van de transportsector, die je compleet moet reduceren’, vertelt Van Meijeren in de sessie over ‘Van meten aan schepen naar zero emissie corridors’. ‘Als je maatregelen gaat stapelen, waar kom je dan op uit?’ Daarom heeft TNO een tool ontwikkeld, DeCaMod, waarin alle CO2-uitstoot van het goederentransport wordt weergegeven in een soort kubus. ‘Voor analyses is deze kubus heel bruikbaar’, aldus Van Meijeren.

14:07: Jean Ruinard van North Sea Port.

‘Dankzij de fusie hebben we nu meer aanzien en gaan er meer deuren open.’  Jean kijkt alvast uit naar de inmiddels zeer bekende oesterpartij later deze namiddag op de stand van North Sea Port.

13:56: Ook bij het kennispaviljoen luistert een grote groep naar de sessie over de uitdagingen voor havens en terminals. 

13:41: Ondertussen bij Topsector Logistiek over efficiënt overstappen naar binnenvaart. 

‘Mensen zijn soms vreemd van binnenvaart of spoor. Hoe kunnen wij mensen dan bewegen naar de binnenvaart? Wij moeten aantonen betrouwbaar te zijn. Daar is de Groene Hart corridor een goed voorbeeld van. Het is net een busdienst, er wordt gewerkt met vaste tijden’, zegt Sebastiaan van Dorsser van ECT. De Groene Hart corridor is een joint corridor-verbinding tussen Overslag Terminal Bergambacht en de Maasvlakte.

‘We hebben gewerkt aan de diepgang en de kade. Met de nieuwe havenkraan kunnen we ook zeecontainers lossen. Bergambacht ligt 20 minuutjes van Rotterdam, maar dat gaat allemaal over provinciale wegen. We liggen echter ook aan de Lek. We zagen daarom kansen voor de binnenvaart’, legt Harm Zijderlaan, directeur Overslag Terminal Bergambacht uit.

Michel Bot, CCO van Danser Group, is de netwerk operator van de Groene Hart corridor. ‘Rotterdam naar Bergambacht is een relatief korte afstand. Dit project laat zien dat het ook op de korte afstand mogelijk is gebruik te maken van de binnenvaart.’

Vragen?

13:38: Zijn er mensen met prangende vragen aan het pannel?, zo vraagt Verheggen zich af. Een aanwezige wil nog een toevoeging meegeven. ‘Logistieke hubs kunnen meer dan alleen doosjes vervoeren. Er zijn ook  dataverzamelpunten’, zo stelt de aanwezige.

13:35: ‘Je ziet dat pakketbezorgers druk bezig zijn kleine bedrijfjes mee te nemen in de transitie. Dat geeft ook een vliegwieleffect’, aldus Dirk van der Lee.

13:29: ‘We moeten de druk blijven houden dat we de ambitie voor zero-emissie stadslogistiek gaan realiseren’, vindt Bart Banning van ABN Amro echter wel.

13:25: Krap tijdspad

‘Ja en nee, in de zin dat we het echt samen met de sector doen. Er ligt echt een verantwoordelijkheid van de sector om hier samen in op te trekken. De afspraken die we hebben gemaakt, voortvloeiend uit het klimaatakkoord, daar zijn we heel voortvarend mee bezig. Soms is het wel een krap tijdspad. We denken dat het haalbaar is, maar het kan dat er een kink in de kabel komt die we niet hadden voorzien’, zegt Emma van Bree over het op tijd invoeren van de zones.

13:22: ‘De opgave is niet alleen schoon, maar ook slim. Je moet kijken of je je logistiek op een andere manier kan inrichten en gebruik kan maken van specialisten in de last mile. Het is voor gemeenten van belang dat er meer gebundeld wordt. Daarvoor moeten er goed bereikbare locaties komen’, zegt Erik Lubberding, Senior Advisor bij Buck Consultants International.

13:15: NT-redacteur Erik Verheggen gaat op het kennispaviljoen in gesprek over zero-emissie stadslogistiek. Zijn we daar klaar voor? Dat vraagt Verheggen aan Dirk van der Lee, van Lean & Green International.

‘Die zijn goed op weg om er klaar voor te zijn. Het directe antwoord is nee, maar we zijn heel hard stappen aan het zetten om er wel te komen. Je ziet ook een verschil tussen de koplopers die al veel stappen zetten en de groep die nog aan het zoeken is. Die moet snel in beweging komen en veel gaan leren van de koplopers.’

Bernard Moyson, voorzitter van Alfaport Voka, is voorstander van een gezonde concurrentiestrijd tussen de Belgische en Nederlandse havens.

12:41: Een laatste vraag. Wanneer staat de afspraak met Mark Harbers?, vraagt Versleijen aan Van Anrooy. ‘Ongoing’, is de korte reactie van de Dnata-topman.

12:39: ‘Er is weer een head of Cargo. Dat is een buitengewoon goed initiatief. Ik hoop dat dit ten goede komt aan de sector’, zegt Venema nog als Versleijen polst naar zijn vertrouwen in Schiphol.

Vrachtpool

12:32: ‘Het verhaal vanuit het ministerie van IenW is dat het ministerie het initiatief heeft gestart een Europese lobby op te starten voor een vrachtpool. Maar het komt nog niet van de grond. We willen nu in Den Haag invloed gaan uitoefenen’, zo vertelt Van Anrooy wanneer gesproken wordt over de vorderingen hiervan.

12:29: Hoe kijkt Dnata nu aan tegen Schiphol?, vraagt Versleijen zich af.

‘Vraagtekens. Dnata handelt ongeveer 40% van de vrij af te handelen vracht af. Er is flink geïnvesteerd door ons in Schiphol. Dan komt het bericht dat het aantal vliegbewegingen wordt gereduceerd. Dat maakt ons als aandeelhouders niet blij’, zo luidt de duidelijke taal van Van Anrooy.

12:25: Duidelijk havenmeesterschap 

‘Cargonaut had al klaar moeten zijn. Het is nu aan ons als industrie om duidelijk aan te geven wat onze wensen zijn. We hopen dat er nu een duidelijk havenmeesterschap komt vanuit Schiphol. Over de vrachtkant doen ze dat nu niet. Ook voor het congestiedossier zijn oplossingen’ zegt Venema.

12:18: Kwaliteit. 

‘Het echte gevecht vindt plaats op de grond. Luchtvracht is per definitie spoed. Nu staat een kist in het ergste geval op de grond vijf dagen stil’, benadrukt Venema.

‘Heel veel warehouses in Noord-West Europa zijn vol. Er is agressief ingekocht. Zelf als je een optimale supply chain wil uitvoeren loop je aan tegen laad- en lostijden. Je ziet vaak gebeuren dat luchtvracht binnenkomt en dat je het pas vijf a zes dagen later kunt afleveren’, zo voegt hij nog toe.

12:14: ‘Je ziet dat menskracht op Schiphol leidend is. Ik ben blij met elke automatiseringsslag die we kunnen maken. De grootste uitdaging die er nu is, is hoe ga je de congestie te lijf. Uiteindelijk blijft het ladingaanbod hetzelfde. Als je de congestie echt wil oplossen moet je het zoeken in de automatiseringshoek. Het personeelsbestand is kwetsbaar’, aldus Venema.

12:11: Schiphol wil van zes naar drie afhandelaars. Is dat neergedaald bij Dnata?

‘Het gaat meer om passageafhandeling. Het is niet zo dramatisch als het klinkt. Een stukje regulatie kan ook bijdragen aan meer veiligheid en kwaliteit’, zo reageert Van Anrooy.

12:09: Het is lekker druk op de beurs!

12:04: Over een paar minuten gaat NT-redacteur John Versleijen in gesprek met Jan van Anrooy, directeur van Dnata en Henk Venema, ceo van DHL Global Forwarding Benelux. Het roer op Schiphol moet om, vinden deze mannen.

11:58: Hoe heb je het laag water ervaren?, vraagt Quist. ‘Je hebt met buitenlandse klanten te maken en je moet van goede huize komen om goed uit te leggen waarom er minder containers mee kunnen’, zo licht Oomen toe. Desondanks is hij echter zeker van de binnenvaart gaan houden.

11:55: Wat is nu eigenlijk een grote dreiging voor de binnenvaart? 

‘Je ziet nu dat de volumes in de hightech wat afnemen. De warehouses stromen wat leeg. De dreiging is nu dat we weer vaker over de weg gaan om die warehouses te vullen omdat de weg sneller is.’

11:52: ‘Verladers moeten mee in het stukje digitalisering. Daar valt ook nog wel wat te verbeteren. Op de weg zijn ze al wat verder’, zo reageert Oomen wanneer Quist hem vraagt wat hij verladers wil meegeven.

11:50: ‘Ik sprak een verlader die zegt dat de subsidie te laag is om de modal shift te bewerkstelligen. Hoe kan het dat jij juist stelt dat de prijs van binnenvaart juist wat lager is?, zo vraagt Quist zich af.

‘Het hangt van het product af en waar het naar toe gaat. En ook de frequentie en omloopsnelheid speelt mee. Daar zit het verschil’, aldus Oomen.

11:40: Schuttevaer-hoofdredacteur René Quist spreekt met Patrick Oomen, Procurement and Transportation Manager bij Flex.

11:34: ‘Er zit weer leven in de superecocombi. En daar ben ik ontzettend blij om’, zo sluit Post af.

11:31: extraatje 

Bij jullie krijgen chauffeurs een extraatje wanneer ze met een LZV rijden. Waarom is dat?, vraagt Van der Maas zich af.

‘Een jongen die met een standaardoplegger rijdt heeft een gemakkelijker leven dan de jongen die met een LZV rijdt. Dat vergt meer nadenken. Men koos daarom sneller voor het gemak. Daarom stellen we er een beloning tegenover wanneer iemand met een LZV rijdt. Dat helpt’, zo legt Van der Wal uit.

11:27: ‘De ontwikkeling van de superecocombi houdt wat mij betreft niet op bij de grens. Ik vind het verstandig om ook op Europees niveau verder te kijken’, vertelt Post enthousiast.

11:26: Voordelen. 

‘Je ziet een co2 reductie. Ook heb je minder chauffeurs nodig en kan congestie op de weg minder zijn. Het allergrootste voordeel zie ik internationaal. Het kan een echte promotor zijn om meer lading intermodaal te krijgen’, benadrukt Postulart over de voordelen van de superecocombi.

11:25: ‘Er is een testfase en daarna een proeffase geweest. Die is goed verlopen. Er werd gemonitord op verkeersveiligheid en belasting van de wegen. De LZV kan nog niet overal rijden. Maar het aantal plekken waar je met de LZV kunt komen neemt toe. Wel zou ik willen dat het overal zou mogen. Met 19 meter mag je overal komen, maar met 25 meter ben je gebonden aan bepaalde route’, vertelt Van der Wal over de LZV’s waar hij al mee rijdt.

11:19: ‘De uitrol van LZV’s gaat heel traag. Omdat er vanuit verladers maar beperkte interesse is. Ik vraag me af hoe dat gaat als de superecocombi er ook nog bij komt. Ik ben bang dat de uitrol daardoor minder goed zal zijn dan theoretisch mogelijk’, benadrukt Van der Wal over dit onderwerp.

‘Dat zou iets kunnen zijn waar we met verladers over mogen spreken. Daar wil ik best een keer contact over opnemen met Evofenedex’, zo reageert Post hierop.

11:16: ‘De wetgeving op het gebied van de superecocombi is tegenstrijdig. Die is ook niet van toepassing in Spanje. Vandaar dat het daar wel kan’, vertelt Postulart.

11:15: ‘Er moet altijd met een groot aantal instanties worden overlegd voor je een voertuig op de weg kan brengen. Er moet uitgebreid getest worden om te kijken of het op een veilige manier gebeurt. En dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dat is jammer’, aldus Post.

‘We gaan nu vooral kijken naar het verschil tussen dit en de bestaande LZV’s. Ook gaan we kijken naar waarom het in het buitenland wel kan. Volgend jaar komt er een pilot. Hoewel het jammer is dat het nog een jaar duurt, ben ik blij dat er wel een pilot komt.’

11:10: De superecocombi. 

NT-redacteur Roel van der Maas spreekt in het kennispaviljoen met Henk van der Wal, ceo van Van der Wal, Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN en Eric Postulart, directeur Automotive van Ewals Cargo Care over dit onderwerp.

Hoe lang is die superecocombi nu eigenlijk?, vraagt Van der Maas aan het publiek. Het blijkt 32 meter te zijn, antwoord B. Bijna iedereen had het goed.

11:00: René de Koning, ceo van OneLogistics, vertelt over complexe logistiek in de luchtvaart.

10:52: Varend ontgassen. 

Betekent het verbod dat Moerdijk een hotspot gaat worden voor varend ontgassen?, zo vraagt Kok zich nog af voor ze de sessie afsluit.  ‘We moeten zien hoe dat kan. Als bedrijven dat willen, kunnen ze er met ons over praten. Het is niet perse één van onze speerpunten’, zo luidt de reactie van Dirix.

10:50: Shortsea vanuit Moerdijk. 

Daar lijkt nogal wat gaande te zijn. Waarom is dat belangrijk?

‘Voor de verbindingen naar het achterland helpt dat enorm wanneer je shortsea kan gebruiken. Wij zijn daar een ideale plek voor.’

En hoe zit het eigenlijk met de verbinding van Lidl tussen Moerdijk en Bangladesh?, zo vraagt Kok.

‘Lidl vindt het erg belangrijk om betrouwbaarheid en zekerheid te krijgen via deze verbinding en zij willen dat met een eigen rederij doen. Moerdijk heeft de landinwaardse positie en de mogelijkheid om vracht op andere modaliteiten over te zetten’, zo reageert Dirix.

10:45: Industrial Park Moerdijk.

Kok spreekt ook over Industrial Park Moerdijk. De haven bepaalt wie daarvan gebruik mag maken. Waarom is dat? ‘Het is onze grond en grond is schaars. Als je kijkt naar wat je wil op dat gebied, wil je kijken naar wat voor bedrijven dat passen. Daarbij kijken we vooral naar de verduurzaming van de chemie. je moet in die richting zitten om vanuit ons de mogelijkheid te krijgen je daar te vestigen.’

10:38: Dirix wil partijen helpen elkaars belangen te leren kennen.

‘Ik ben van het verbinden en ervoor zorgen dat mensen dingen samen doen. Bij ProRail heb je veel vervoerders die over het spoor moeten. Het is fijn om samen met ProRail te gaan kijken hoe dat zo eerlijk mogelijk gaat. Je moet ook elkaars belangen leren kennen. Als haven sta je ook tussen de bedrijven en de overheid in en kun je partijen helpen om elkaar beter te leren begrijpen. Ik denk dat ik beide kanten ken’, zegt Dirix nadat Kok hem vraagt wat hij de haven van Moerdijk kan brengen.

10:36: ‘We moeten nog een aantal extra investeringen doen om het rijden van 740-meter treinen in de haven echt succesvol te maken. Dat is nog afhankelijk van spoorbeheerder ProRail’, vertelt Dirix over 740-meter treinen in de haven.

10:35: ‘Hoe zorgen we ervoor dat we alle modaliteiten in de haven goed gaan benutten? Dat is één van de vragen die ik heb. Wat wij proberen is ervoor zorgen dat de bedrijven die bij ons zitten nadrukkelijk keuzes maken ook van andere modaliteiten gebruik te maken. Je gaat verbindingen maken om ervoor te zorgen dat partijen deze mogelijkheden hebben’, aldus Dirix.

10:30: Paul Dirix is nog maar net aangetreden als nieuwe ceo van Port of Moerdijk. NT-redacteur Rieneke Kok gaat met hem in gesprek op de mainstage. Wat betekent duurzame Europese logistiek en circulaire economie?

10:20 ‘samen en nu de knelpunten oplossen’: De Jong wil iedereen nog de kans geven iets aan de zaal mee te geven. ‘Lets modal shift together. Wij hebben alle partijen nodig om resultaat te bereiken’, zegt Hendrix.

‘Je moet vanaf het begin samenwerken. Praat met de verladers, de operators en de overheden over wat er voor nodig is om de modal shift in de toekomst te vergroten. Doe dat nu’, benadrukt Mekenkamp.

‘Ik roep de verladers en alle anders spelers op om meer te investeren in spoorvervoer. Wij willen daar als haven het voorbeeld in geven. Maar laten we samen de knelpunten oplossen’, zegt ook Stancova.

Van den Berg benadrukt het belang van het voor en natraject, waarbij bijvoorbeeld het elektrificeren van trucks hoort. ‘Het spoor is niet alleen. Je hebt ook het voor en natraject nodig.’

10:15: ‘Nieuwe innovatieve concepten neerzetten. Daar is vernieuwing voor nodig. Dat is de enige manier om een stap voorwaarts te brengen’, benadrukt Mekenkamp.

10: 06: ‘Als we het hebben over multimodaal is de grote uitdaging hoe je met meerdere modaliteiten omgaat en hoe je dat berekent in je flow. Als je één modaliteit gebruikt is dat redelijk simpel, maar met overslag krijg je met meer complexiteit te maken. Dat goed beheersen is de uitdaging van de toekomst’, aldus Van den Berg.

10:05: ‘De kwaliteit van first- en last mile staat onder druk. Er zijn veel gefragmenteerde treinen. We zijn daarom met een bundelingstraject begonnen. Dochteronderneming Railport heeft op vraag van de industrie verladers samengebracht om voor de verschillende zones in de havens inzicht te krijgen in de volumes. Dan komt er uiteindelijk één spoorwegonderneming per zone, zodat volumes niet gefragmenteerd aangeboden worden’, vertelt Stancova over het bundelingstraject van de haven van Antwerpen. ‘We zijn ook bezig met meer digitalisering via een IT-platform.’

10:00: ‘Het spoor staat er op zich wel goed voor. Maar het kan altijd beter en meer. De capaciteit is er. Nu nog de vraag, maar ook de invulling. Het gaat ook om de serviceverlening om het spoor heen. Zoals de track-en-trace. Je wil de doorlooptijd goed houden en het juiste inzicht geven in het proces. Dat verdient nog verbetering’, vertelt Van den Berg.

09:56: ‘Wij hebben gezamenlijk met Infrabel een gemeenschappelijke spoorvisie ontwikkeld om de havenstromen te optimaliseren. Dat zorgt ervoor dat we de volumes in 2030 kunnen verdubbelen’, vertelt Stancova. Ze vertelt over de concrete maatregelen die al genomen zijn en nog genomen gaan worden.

09:50: Het is tijd voor de spoorsessie op het kennispaviljoen. Nico van den Berg, spoorverlader van 2022, Eric Mekenkamp, specialist spoor bij Buck Consultants International, Heidi Hendrix, Head of Product Management bij de Belgische spoorbeheerder Infrabel en Katarina Stancova, Mobility Advisor bij Port of Antwerp-Bruges, gaan met Onno de Jong van Ecorys in gesprek over het onderwerp over het bundelen van lading. Want hoe krijgen we die treinen vol?

9:40: ‘We moeten vaker de dialoog voeren’, zo sluit Jean L’Ortye de sessie af.

9:35: ‘Kornwederzand is rond. In 2028 moet het project klaar zijn. Dan kunnen er grotere en zwaardere schepen langs en kun je bijna bij de voordeur lossen. Wij merken nu dat we steeds meer gevonden worden. Dat is ook dankzij de ondernemers. De noodzaak was er ook. We hebben veel jachtenbouw. Die grote schepen konden niet door zo’n smalle sluis. En nu kan dat’, vertelt Van den Ende over het verbreden van deze sluis.

9:27: Hoe overtuig je klanten als terminal zijnde?, vraagt Kok.  ‘Door focus te hebben op markten en ontwikkelingen. Als terminal ben je een spil in de infrastructuur. Er komen heel veel partijen bij elkaar en het ontwikkelen van terminalcapaciteit vraagt om samenwerking op brede schaal. Je moet een horizon hebben die een jaar of vijf a tien vooruit kijkt. Het is tegenwoordig steeds ingewikkelder geworden om zo ver vooruit te kijken. Want er gebeurt van alles onderweg’, vertelt Nooijen.

9:16: NT-redacteur Rieneke Kok gaat bij het kennispaviljoen in gesprek met Eric Nooijen, directeur van OOC Terminals, Jeroen Bolt, Programma Manager Joint Corridors Off-Road, Jean L’ Ortye, eigenaar van L’ortye en Jeroen van den Ende, directeur van Port of Zwolle. Hoe zorgen we ervoor dat de modal shift nu echt van de grond komt?

9:10: ‘We zijn nu bezig met een diepgaand onderzoek naar de mogelijkheden voor het aanleggen van een spoorterminal in Zwolle. Er is consensus om daarmee verder te gaan. We zijn de grootste automotive regio van Nederland. Onderdelen moeten allemaal uit bijvoorbeeld Zweden worden aangeleverd. We kijken nu hoe we dat ook op een andere manier kunnen doen’, vertelt Van den Ende.

9:00: Multimodaal Transport Expo 2023 is geopend! We hebben er zin in.