Vooral in het vierde kwartaal ging het hard. Tussen begin oktober en eind december zijn 26 vervoerders failliet verklaard, waaronder Abr. De Haan Logistics. Dat bedrijf heeft inmiddels onder de vleugels van Vos Transport uit Deventer een doorstart gemaakt.

In de overige kwartalen lag het aantal faillissementen telkens rond de twintig, met respectievelijk 19, 22 en 23 wegvervoerders die bankroet gingen. Een oorzaak van het stijgend aantal gedwongen bedrijfseindes geeft het CBS niet. Mogelijk dat de problemen rondom stikstof en pfas een rol hebben gespeeld. Natuurlijke personen met een eenmanszaak zijn niet meegerekend.

Met negentig failliete wegvervoerders is 2019 het jaar met het hoogste aantal faillissementen sinds 2015. Toen gingen er 99 transporteurs op de fles. Het niveau van de crisisjaren is echter bij lange niet gehaald. Zo gingen er in 2012 maar liefst 186 wegvervoerders bankroet en in 2009 zelfs 191.

Post- en koeriersbedrijven

Afgelopen jaar gingen er ook achttien post- en koeriersbedrijven failliet. Dat waren er twee meer dan het jaar ervoor. Al jaren schommelt in deze sector het aantal faillissementen rond de twintig per jaar.

Het CBS heeft ook cijfers over andere vervoerssectoren. Maar daarvan zijn de aantallen dusdanig laag, dat nauwelijks gesproken kan worden van een trend.

Totaal in Nederland

Het totale aantal faillissementen in de hele Nederlandse economie is afgelopen jaar gestegen ten opzichte van 2018. Dat betekende de eerste toename sinds 2013. In totaal zijn er 3208 bedrijven en instellingen bankroet verklaard. Dat is 2% meer dan een jaar eerder.

Ondanks de stijging ligt het aantal faillissementen nog steeds op een relatief laag niveau, merkt het statistiekbureau op. Het aantal gedwongen bedrijfseindes bereikte in 2013 een piek van 8376. Daarna is het aantal vijf jaar achter elkaar afgenomen, met in totaal ruim 62%. Reden hiervan was de economische groei van de afgelopen jaren.

In absolute cijfers was de stijging van het aantal faillissementen het grootst in de specialistische zakelijke dienstverlening, onder andere bij advies- en onderzoekbureaus. Ook in de handel, de overige zakelijke dienstverlening, de zorg en verhuursectoren lag het aantal faillissementen afgelopen jaar hoger dan in 2018.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement