Zo wordt er door Duitsland ook kosten voor de politie op de snelwegen in rekening gebracht bij de vrachttol en dat is in strijd met EU-recht waar er alleen een bijdrage mag worden gevraagd voor infrastructurele kosten, stelt advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe van het hof in zijn pleidooi. Ook zijn er nog fouten geconstateerd bij de berekeningen met betrekking tot de financiering van die bouw van snelwegen, stelt hij.

Terugbetaling

Europese transportbedrijven hebben het recht op een correct toepassing van de EU-richtljn 1999/62, schrijft Øe. Het Europees Gerechtshof volgt normaliter het oordeel van de advocaat-generaal. Wanneer er door het hof een uitspraak wordt gedaan in de zaak is nog onduidelijk.

Het vonnis kan voor Duitsland financieel grote consequenties hebben, omdat transportbedrijven in de EU dan een deel van de trucktol uit het verleden kunnen terugeisen. Daarom heeft de Bondsregering, indien het de zaak verliest, verzocht dat er geen terugbetaling van oude tolgelden kan worden geëist. Volgens Øe maakt die beperking nauwelijks kans, omdat de terugbetaling van de maut dan ‘zwaarwegende economische gevolgen’ zou moeten hebben voor Duitsland.

In Duitsland voert momenteel al het Poolse expeditiebedrijf BY,CZ een rechtszaak tegen de overheid over de berekening van de maut. De transportonderneming eist voor de rechtbank van Münster een bedrag van 12.420,45 euro terug van Berlijn. Daarbij staan juist de in rekening gebrachte veiligheids-en politiekosten centraal