De controle maakte deel uit van een internationale actie waarbij ook in België inspecties werden verricht. De chauffeurs verklaarden dat zij door het gebrek aan voorzieningen hun behoefte moeten doen in de struiken van een Geleens parkeerterrein. Om zich te wassen, hebben ze zelf water moeten meenemen. De truckers krijgen volgens de Inspectie SZW per dag 65 euro betaald, ongeacht de uren die zij werken. Ook krijgen zij mogelijk geen onkostenvergoeding of vakantiegeld.

Ikea

Volgens vakbond FNV reden de chauffeurs veelal in opdracht van Ikea. De Inspectie SZW kon dit niet bevestigen aangezien bij lopend onderzoek nooit bedrijfsnamen worden gemeld. Wel schrijft de instantie dat veel opdrachten van ‘een meubelgigant’ komen. Mocht het tot boetes komen naar aanleiding van de controles, dan zijn die overigens voor de werkgever en niet voor de uiteindelijke opdrachtgevers, stelt de inspectiedienst.

FNV is kritisch op de rol van Ikea, die uitbuiting van vrachtwagenchauffeurs in de hand zou werken. Een stichting van de vakbond onderzocht de afgelopen maanden transporten van Ikea in West-Europa en daaruit zou naar voren zijn gekomen dat chauffeurs op Belgische parkeerplaatsen van Ikea in hun vrachtwagens bivakkeerden. Daarnaast zouden chauffeurs de opdracht hebben gekregen om in het weekend van België naar Nederland te rijden, om zo controles van Belgische inspecties te ontlopen.

Ikea laat in een reactie weten het probleem ‘zeer serieus’ te nemen. Het concern zegt een onderzoek te starten naar de misstanden. ‘Iedere chauffeur die Ikea-producten vervoert, behoort goede en eerlijke arbeidsvoorwaarden te hebben. Goede en eerlijke arbeidsomstandigheden zijn onderdeel van onze cultuur en waarden en gelden voor iedereen die wereldwijd werkzaam is in onze keten. Wij vinden dit heel belangrijk en dat geldt ook voor arbeidskrachten die niet direct in dienst zijn van ons.’

Uitbuiting

Vakbonden in Nederland en België beschuldigen Ikea al langer van uitbuiting van buitenlandse chauffeurs. Volgens Edwin Atema van FNV ging de woonwinkelgigant in het verleden wel in gesprek met vakbonden over betere arbeidsomstandigheden, maar werd vervolgens niets gedaan met de kritiek van de bonden. ’Het zijn nog altijd middeleeuwse toestanden waarbij chauffeurs worden uitgebuit en de concurrentie tussen bedrijven wordt vervalst.’

Tom Peeters van de Belgische transportvakbond BTB: ‘Dit vraagt niet alleen om een internationale aanpak van vakbonden, maar ook om internationale samenwerking tussen inspectiediensten.’

De Inspectie SZW doet nader onderzoek naar vermoedelijke overtredingen van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag. Bij overtredingen kan de werkgever een boete tegemoet zien en kan een nabetaling aan werknemers volgen. De ILT onderzoekt de gegevens van de tachografen om vast te stellen wat de rij- en rusttijden zijn. Ook wordt nagegaan of er daadwerkelijk overtredingen zijn betreffende het doorbrengen van de normale wekelijkse rust in de vrachtwagencabine. De onderzoeken kunnen nog enige tijd in beslag nemen.

De gemeente Geleen is door de inspectie op de hoogte gesteld van de omstandigheden op de parking.