De foodsector kenmerkte zich de afgelopen jaren door een sterke concentratie. Aan de kant van de inkoop wordt de supermarktbranche in Nederland inmiddels gedomineerd door vijf grote inkooporganisaties. Naast de supermarktreuzen Albert Heijn en Jumbo en de Duitse prijsvechters Lidl en Aldi is er Super Unie, waarin de overige formules zich hebben verenigd.

‘De afgelopen jaren hebben vrijwel alle supermarktketens hun logistieke infrastructuur aangepast’, zegt Appel. ‘Soms gebeurt dat als gevolg van een overname, zoals die van Emté supermarkten door Jumbo en Coop. Er zijn tal van voorbeelden en het tempo waarin die veranderingen optreden heeft een enorme impact op het logistieke netwerk. Distributiecentra worden geopend of juist gesloten. Bedrijven stappen over op geautomatiseerde magazijnen. Vaak is dat op nieuwe locaties, zoals het nieuwe nationale distributiecentrum van Jumbo in Nieuwegein. Daar moet je als landelijke speler zo goed mogelijk op inspelen en zelf ook versnellen. Door dat besef lag het voor onze bedrijven voor de hand om de krachten te gaan bundelen. Tegelijkertijd zien we een groot aantal dossiers op ons afkomen op het gebied van IT en energietransitie. Om goed in te spelen op die veranderingen zijn kennis en kapitaal nodig.’

Netwerk

Door het samengaan van de bedrijven ontstaat een netwerk met 60 standplaatsen. Appel: ‘Daarmee hebben we Nederland afgedekt. Door verdichting van de goederenstromen zijn we bovendien beter in staat om het aantal lege kilometers te reduceren. De druk op de kilometerkostprijs zal alleen maar toenemen door de komst van de kilometerbeprijzing. Een efficiënter netwerk werpt dan direct zijn vruchten af.’

Door de snelle ontwikkelingen in de markt stellen klanten steeds hogere eisen aan de expertise van logistieke dienstverleners, constateert Loos. ‘Een groter bedrijf kan meer gespecialiseerde functies in het leven roepen en meer kennis binnenhalen. Onze klanten vragen om intelligente oplossingen voor steeds complexere vraagstukken. Dat los je niet alleen op met investeringen in IT, maar ook door het kennisniveau binnen het bedrijf op te voeren. Dat kun je met zijn tweeën beter dan alleen.’

Voor de beide eigenaren was er nog een andere reden om de samenwerking te zoeken. Peter Appel is volledig eigenaar van zijn onderneming, terwijl het bedrijf Simon Loos twee aandeelhouders kent. Naast Simon Loos is dat Angelique Loos. Samen vormen zij de derde generatie die de touwtjes in handen heeft. Appel: ‘Op een zeker moment ga je als enig aandeelhouder nadenken over het bezit van de onderneming in de toekomst en tegelijkertijd over je eigen functioneren op de lange termijn.’

Loos: ‘Er is bij klanten en personeel behoefte aan een zakelijke agenda en een persoonlijke agenda voor de toekomst. De vraag die leeft over het in bezit houden of verkopen van de onderneming hebben we hiermee direct beantwoord.’

Consolidatiegolf

Al lang wordt in het wegvervoer gesproken over een consolidatiegolf. Bedrijven die niet zelf worden overgenomen, zoeken naar andere manieren om schaalvergroting te bewerkstelligen. Overnames en fusies komen daardoor relatief vaak voor, maar tot nu toe ging het vooral om kleinere bedrijven. Loos en Appel verwachten dat de consolidatie in de sector definitief door zal zetten. ‘Er zijn bedrijven die op zoek zijn naar overnamekansen of al stappen zetten op dat vlak.’

Appel wijst op concurrent Nedcargo, dat duidelijk heeft uitgesproken te willen groeien door overnames. Nedcargo wil binnen vijf jaar zijn marktaandeel verdrievoudigen. ‘Wij hebben onze doelen niet op die manier gekwantificeerd’, zegt Appel. ‘Wel hebben we de ambitie om verder te groeien. We sluiten overnames zeker niet uit, maar het moet dan wel gaan om een geschikte partij die iets toevoegt aan het portfolio. Bedrijven kopen op zich is geen doel, uiteindelijk draait het erom dat we een gezonde onderneming zijn.’

De twee familiebedrijven zijn ongeveer even groot, zijn beide gevestigd in Noord-Holland en worden geleid door twee neven: Simon Loos en Peter Appel zijn allebei kleinkind van de naamgever van het fusiebedrijf Simon Loos. Simon Loos senior richtte het bedrijf op in 1938, oorspronkelijk als bodedienst, waarna hij in 1969 Albert Heijn als eerste grote supermarktklant binnenhaalde. Peter Appel Transport ontstond pas in 2000 na de overname van Dick Vijn Transport. Via een aantal overnames bouwde Appel het concern verder uit.

De banden tussen de bedrijven zijn dus duidelijk, maar toch werd de fusie niet beklonken op een verjaardag binnen de familie, vertelt Appel. ‘We lopen niet de deur bij elkaar plat en komen elkaar zakelijk eigenlijk vaker tegen dan privé. Maar we verstaan elkaars taal. Misschien voor een deel door de familiebanden, maar vooral ook doordat de activiteiten, omvang en markt waarin we actief zijn veel op elkaar lijken. Door al die factoren vind je elkaar gemakkelijker.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement