Dat blijkt uit het naslagwerk Mobiliteit in Cijfers Auto’s van branchevereniging Bovag, die zich baseert op data van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

In de periode van 2010 tot en met 2018 daalde de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van vrachtwagens met 52,2%. Bij personenauto’s was dat 11,3 procent. De uitstoot van fijnstof (PM10) nam bij de personenauto’s af met 81,3% af en bij de vrachtwagens met 78,6%, exclusief de uitstoot door bandenslijtage.

Euro-6

De emissiereductie is een gevolg van de steeds strengere Europese uitstooteisen. Sinds 2015 moeten nieuwe vrachtwagens voldoen aan de Euro-6 norm. Deze motoren stoten 97% minder stikstof uit dan motoren uit de Euro 1-klasse. Ten opzichte van motoren uit de Euro 5-klasse is de uitstoot van stikstof door Euro 6-motoren teruggebracht van 2 gram naar 0,4 gram per kilometer.

Uit voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de adoptie van Euro-6 in het goederenwegvervoer nog elk jaar flink toeneemt. In Nederland wordt inmiddels ruim 84% het aantal tonkilometers vervoerd met Euro-6-trucks, tegen 65% twee jaar eerder.

Het voordeel van zuinigere voertuigen is groter naarmate de ritten langer zijn. In het internationale vervoer ligt de adoptie van Euro-6 (88% van het aantal tonkilometers) daardoor hoger dan in het binnenlandse vervoer (81%). Bovendien worden Euro-6-trucks in het buitenland minder zwaar aangeslagen bij tolheffingen. Zo betalen vervoerders in Duitsland voor een Euro-6-vrachtauto ruim 20% minder tol dan voor een truck met een Euro 3-motor.

CO2-uitstoot

De totale uitstoot van CO2 door het wegverkeer in Nederland is sinds 2010 met 4,2% gedaald, meldt de Bovag verder, De organisatie verwacht dat op dat gebied een inhaalslag aanstaande is vanwege de populariteit van hybride en elektrische auto’s, maar door de hoge gemiddelde leeftijd van het personenwagenpark van 11 jaar blijft een grote CO2-reductie tot nu toe uit.

Door de aanstaande invoering van zero-emissiezones voor de stadslogistiek de uitstoot door lichte en zware bedrijfswagens ook verder afnemen, verwacht de Bovag. ‘Dankzij deze ontwikkelingen wordt het rijdend wagenpark komende jaren langzaam vervangen, waardoor in navolging van de uitstoot van schadelijke stoffen ook de totale CO2 uitstoot ook verder daalt.’

Euro 7

In Brussel wordt op dit moment gewerkt aan de nieuwe uitstootnorm Euro-7. Onderdeel daarvan is een verdere reductie van de stikstofuitstoot. De plannen leidden in het afgelopen voorjaar tot veel kritiek. Onder meer automobielkoepel ACEA en andere Europese brancheorganisaties als CLEPA, FuelsEurope en de International Road Union (IRU) noemen de nieuwe emissie-eisen disproportioneel vanwege de hoge kosten. De precieze plannen worden aan het einde van dit jaar verwacht. Brussel zou Euro-7 in 2025 willen invoeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement