In diverse dossiers profileerden de drie zich al geruime tijd als een gezamenlijk front. Bij de sociale onderhandelingen spraken ze als vertegenwoordigers van de werkgevers al met één stem. Ook zich het dossier ‘professionele diesel’ werd al gekenmerkt door een intensieve samenwerking.

Totnogtoe had die samenwerking een informeel karakter. Eind 2022 tekenden de voorzitters van de drie organisaties een intentieverklaring. Daarin legden ze duidelijke afspraken vast voor de oprichting van een confederatie, waarbij de drie stichtende federaties hun identiteit en dienstenpakket behouden. Een sectorale confederatie is niet nieuw in België. Zo zijn Deme en Jan De Nul via een bouworganisatie aangesloten bij Embuild, de confederale koepel van de aannemers in de bouwsector.

Geen fusie

Afgelopen week is tijdens de gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie de vzw Transport & Logistics Belgium boven de doopvont gehouden. Het doel van deze confederatie is het behartigen van de belangen van de sector goederenvervoer over de weg en de logistiek voor rekening van derden, op alle beleidsniveaus. Transport & Logistics Belgium is geen fusie, maar een overkoepelende structuur die de drie federaties toelaat om rond een aantal nog te bepalen dossiers en onderwerpen met één en dezelfde stem te spreken.

De drie stichtende leden zullen om de beurt het voorzitterschap en het secretariaat van de confederatie op zich nemen. Febetra bijt hierbij de spits af. De komende weken zal er verder gewerkt worden aan de oprichting van de vzw en zullen de gemeenschappelijke dossiers afgeklopt worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement