Dat bleek donderdag tijdens een panelgesprek op de Multimodaal Transport Expo in Breda. In 2030 verlopen in beginsel alle overgangsregelingen voor dieseltrucks. ‘Maar alleen als het haalbaar is’, zei Emma van Bree, senior beleidsmedewerker Zero Emissie Stadslogistiek bij het ministerie.

Volgens Van Bree is er voor na 2030 nog geen beleid vastgesteld. ‘Het is niet gezegd dat er dan geen uitzonderingen meer zijn. Als er tegen die tijd nog geen markt is voor elektrische kraanwagens of trucks met meer dan vier assen is het niet realistisch om te zeggen dat het wel elektrisch moet.’

Het ministerie blijft hier volgens Van Bree nauw contact onderhouden met de sector. De jaartallen van de afgesproken deadlines in 2025 en 2030 zullen overigens niet verschuiven, aldus Van Bree.

Overgangstermijn

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle nieuwe vrachtauto’s en bestelauto’s die een zero-emissiezone in willen, vanaf 2025 emissievrij aangedreven zijn. Voor bestaande voertuigen geldt een overgangstermijn. Zo houden Euro-6-bakwagens die in 2025 jonger zijn dan vijf jaar en trekkers met hetzelfde label die dan jonger zijn dan acht jaar nog tot 1 januari 2030 toegang tot de zero-emissiezones.

In 2025 moeten dertig tot veertig gemeenten een zero-emissiezone hebben ingericht. Op de website van de aanpak Zero Emissie Stadslogistiek (Zes) staat dat nu 28 gemeenten de ambitie tot invoering of een besluit tot invoering van een zero-emissie zone hebben genomen.

Veel bedrijven zijn echter nog niet bezig met het verduurzamen van hun wagenpark. Uit een enquête door ABN Amro in de zomer van vorig jaar, bleek dat 40% van de bedrijven in de stadslogistiek geen concrete plannen heeft om dat voor 2030 voor elkaar te krijgen. Deze bedrijven geven onduidelijkheid over de precieze invulling van het zero-emissiebeleid veelal op als reden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement