De VNCW merkt op dat met name tijdens het laden en lossen van tankwagens de veiligheid te vaak in het gedrang komt. Zo zou het steeds regelmatiger voorkomen dat chauffeurs alleen laden of lossen, zonder dat er een operator bij aanwezig is. Ook gebeurt het vaak zonder borden boven de lospunten, zodat verkeerde lospunten gebruikt worden. ‘Bovendien hebben we steeds vaker te maken met anderstaligen en de risico’s die optreden wanneer hier geen rekening mee gehouden wordt,’ meent de VNCW.

ADR

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is in Europa geregeld binnen ADR-code (een afkorting voor Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). ‘De chemische keten, en dan met name de ontvangende partijen, heeft regelmatig onvoldoende kennis van de verschillende taken die daarin zijn omschreven’, concludeert de VNCW. Vaak is ‘interne incidentbestrijding bij bedrijven  wegbezuinigd’, waardoor de kans op incidenten is toegenomen.

Met het project ‘Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens’ wil de branchevereniging de kennis in de sector gaan bijspijkeren, en dan met name bij de partijen die gevaarlijke stoffen ontvangen. Het project richt zich in eerste instantie op noodscenario’s die zich voor kunnen doen, de oorzaken hiervan en de eerste aanpak.

Ook worden de handelingen die hebben geleid tot deze scenario’s onder de loep genomen en er vindt een juridische toetsing plaats. Uit het onderzoek moeten een e-learning en informatiefolders volgen om verbetering voor elkaar te krijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement