Moederbedrijf Ewals Holdings uit het Limburgse Tegelen zette vorig jaar het beste resultaat neer sinds vijf jaar, terwijl de omzet van 638 miljoen euro (+19,6%) ook in de recordboeken kon worden bijgeschreven. Ewals, dat als expediteur en wegtransporteur vooral in de automotive-logistiek zijn sporen heeft verdiend, wist – zo blijkt al bladerend door de jaarverslagen – slechts in 2018 in de buurt te komen van zo’n omzet (625 miljoen euro), maar het bedrijf moest toen nog genoegen nemen met een aanmerkelijk lagere winst van iets meer dan 6 miljoen euro.

Rode cijfers kende het Nederlands transportbedrijf in tegenstelling tot streekgenoot KLG de laatste jaren niet. Het slechtste resultaat was in het coronajaar 2020, met een ‘winstje’ van twee miljoen euro bij een magere omzet van 467 miljoen euro.

Winstgevende ladingstromen

Dat dieptepunt liet Ewals Cargo Care vorig jaar ver achter zich. Het magere coronajaar was blijkens het jaarverslag reden geweest om het roer in 2021 om te gooien en ‘de focus te verleggen’ van het destijds slecht renderende automotive-vervoer naar meer winstgevende ladingstromen. Die laatste heeft de Limburgse transporteur blijkens het jaarverslag gevonden in het extra vervoer van consumentengoederen, elektronica en chemicaliën.

Ook werden vorig jaar met succes ‘nieuwe posities verworven’ in de papier- en verpakkingsindustrie, schrijft de directie in het jaarverslag. Bij dit meer ‘uitgebalanceerde’ vervoersaanbod bleven de automotive-activiteiten wel gewoon een ‘essentiële’ bron van inkomsten, zo stellen topman Bram Ewals en financieel directeur John van de Rijdt, zonder dit overigens met cijfers te onderbouwen.

Ewals profiteerde bij de oude kernactiviteit van een stevig herstel van de auto-industrie. Daardoor was er ‘op alle terreinen in 2022 sprake was van meer volume, langere transporten en extra omzet’, aldus de directie. Dat gold ook voor de beloning (inclusief pensioenkosten) van de directie. Die steeg blijkens het jaarverslag met bijna 25% naar een kleine 900.000 euro.

Hoog prijspeil

Ewals had verder vorig jaar financieel de wind mee in de mondiale expeditie, waarin het bedrijf vooral in de eerste helft naar eigen zeggen mee kon liften op de sterk gestegen vrachttarieven als gevolg van de logistieke verstoringen die de coronacrisis en de lockdowns veroorzaakten. Dat zorgde soms voor wildwesttaferelen in de mondiale aan- en afvoerlijnen, met onbetrouwbare logistieke lijnen, gebrek aan capaciteit en een navenant ‘hoog prijspeil’. Die hoge tarieven werden verder gevoed door de inflatie, hoge brandstofprijzen en een nijpend gebrek chauffeurs, stellen de twee bestuurders.

Dat personeelstekort werd nog eens versterkt door de oorlog in Oekraïne, die maakte dat Ewals veel rijders met een Oekraïens paspoort kwijtraakte. Ook het EU-mobiliteitspakket, dat begin vorig jaar van kracht werd, maakte het voor Ewals lastiger en daarmee duurder om aan voldoende chauffeurs te komen. Toch wist Ewals voldoende capaciteit in de markt te zetten om aan de vraag van klanten te beantwoorden.

‘Dat was ook een belangrijke factor achter de sterke financiële prestaties in 2022’, onderstreept de directie. Die voldoende capaciteit had overigens wel zijn prijs. Zo verkortte Ewals vorig jaar de betalingstermijnen voor zijn onderaannemers om die beter aan zich te binden. Dat kon het bedrijf niet doen met de uitstaande facturen van klanten, waardoor de inkomende operationele cash flow en het werkkapitaal van Ewals Cargo Care zich vorig jaar negatief ontwikkelden vergeleken met 2021.

De solvabiliteitsratio van het bedrijf verslechterde zich daardoor ook, van 34% in 2021 naar iets boven de 30% in 2022. Dat laatste percentage houdt Ewals ook voor dit jaar aan als ondergrens. Overigens ligt die ratio nog ver boven wat de huisbankier van Ewals eist. Die gaat uit van een ratio van 10%, blijkt uit het jaarverslag.

Kosten

In de volatiele Europese transportmarkt van 2022 zag de Limburgse wegvervoerder de totale kosten stevig stijgen, alhoewel met 18,3% naar 528 miljoen euro wel een fractie minder is dan de inkomsten (+19,6%). De expeditie-en transportlasten (510 miljoen euro) volgden daarbij min of meer de procentuele stijging van de omzet. De totale personeelskosten namen met 11 miljoen euro toe naar 85,4 miljoen euro door ‘een inflatiecorrectie en de inhuur van meer tijdelijke en vaste krachten’, aldus de directie.

Verder stegen de afschrijvingskosten met 1 miljoen euro naar 6,2 miljoen euro door onder meer de ontwikkeling van het nieuwe ICT-netwerk, heet het. Bij de huur van vastgoed was er een kleine besparing (half miljoen euro). Dat alles leverde op de winst- en verliesrekening een resultaat voor belastingen op van 14 miljoen euro tegen ruim 6 miljoen euro in 2021. Een belastingaanslag van ruim 3 miljoen euro (2021: 1,6 miljoen euro) zorgde onder de streep voor een winst van iets minder dan 11 miljoen euro.

Uit het onderliggende cijferwerk blijkt dat Ewals Cargo Care de stevige omzetgroei bijna volledig aan de Nederlandse activiteiten dankt. De omzet nam hier met 30% toe naar 493 miljoen euro. Het dochterbedrijf in Tsjechië zag de inkomsten (80 miljoen euro) ook stijgen, met 9%, maar de overige vestigingen van Ewals in Europa lieten blijkens de jaarrekening een omzetverlies zien van 20% naar iets meer dan 64 miljoen euro. Die afname wordt niet toegelicht, maar kan wellicht in verband worden gebracht met de sluitingen van drie vestigingen in 2022 (Keulen, Pamplona en Graz).

Dividend

Ewals haalde het gros van de inkomsten in 2022 uit transport en expeditie. Warehousing, de andere logistieke activiteit, was met 8,3 miljoen euro (2021: 9,3 miljoen euro) goed voor slechts een kleine bijdrage aan de totale inkomsten. Wat verder opvalt in de jaarrekening, is dat het mooie nettoresultaat niet zorgde voor een vergelijkbare versterking van de eigen kaspositie van het bedrijf. Blijkens de balans zijn de reserves vorig jaar zelfs gekrompen van ruim 44 miljoen euro aan het begin van het boekjaar naar 42,8 miljoen euro aan het einde van 2022. Die krimp is toe te schrijven aan het forse dividend dat werd uitgekeerd.

Ofschoon er bijna elf miljoen euro aan nettowinst werd behaald, werd er een bedrag van ruim 12,5 miljoen euro afgeschreven als dividend. Normaliter wordt bij Ewals de helft van het nettoresultaat uitgekeerd als dividend. Dat was ruim 5,5 miljoen euro over het boekjaar 2022. Bovenop dat bedrag werd nog een extra dividend van 7 miljoen euro toegekend aan de familie Ewals.

Ewals Cargo Care, een zwaargewicht met 900 trucks en 3.800 opleggers

Ewals Cargo Care werd als Ewals Transport in 1906 opgericht door Alfons Ewals en profiteerde in de naoorlogse jaren vooral van de hoge vlucht die de Duitse staal- en chemische industrie doormaakte. Daar kwam later het automotive-transport bij.

Het transportbedrijf telt in Europa momenteel rond de 2150 werknemers in veertien landen, waarvan iets minder dan een vijfde in Nederland werkzaam is. Het gros bestaat uit kantoor- en loodspersoneel (1.200), terwijl het contingent chauffeurs op 950 ligt. Ewals telt behalve in Nederland vestigingen in Duitsland, België, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Finland, Spanje, Bulgarije, Hongarije en Portugal.

Ook qua aantal trucks behoort Ewals tot de zwaargewichten in het Nederlandse wegvervoer: 550 trucks zijn in eigen bezit of geleaset. De rest van het wagenpark (400 stuks) is ingehuurd bij subcontractors. Het aantal opleggers (3.800) plaatst het bedrijf evenzeer in de buitencategorie in Nederland.

De Limburgse vervoerder verwerkt blijkens het jaarverslag over 2022 dagelijks 2.750 transporten, waarvan 75% over de weg wordt afgewikkeld. Het resterend percentage komt voor rekening van multimodale transportoplossingen, heet het.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement