De omzet van moederbedrijf Reje bv, waarin de resultaten van de Vos-groep geconsolideerd zijn, kwam over 2022 uit op 89 miljoen euro. Dat betekent een stijging van 12 miljoen euro die volgens de directie kan worden toegeschreven aan hogere tarieven en de aanwas van nieuwe klanten. In het kielzog van die groei nam ook de nettowinst toe, naar 6,5 miljoen euro (2021: 5,8 miljoen euro). Daarmee kan 2022 worden toegevoegd aan het rijtje jaren waarin de vervoerder een stijgende lijn heeft laten zien.

Vos Transport, niet te verwarren met bijna-naamgenoot Vos Logistics uit Oss, is in de eerste plaats gespecialiseerd in internationale groupage- en transportdiensten. Het concern beschikt over vestigingen in Nederland, Roemenië, Duitsland en Litouwen. Het hoofdkantoor en het grootste dc van Vos Transport staan in Deventer. In 2022 telde de onderneming in totaal 690 medewerkers, waarvan 563 vrachtwagenchauffeurs. Het wagenpark van het bedrijf bestaat uit 370 trekkers en 510 opleggers. Reje bv stuurt de Nederlandse activiteiten van de Vos-groep aan en staat onder leiding van een tweekoppige directie.

Doorberekenen

Opvallend aan de cijfers van Vos Transport is de gelijkblijvende marge, die zowel in 2022 als een jaar eerder rond de 7,5% uitkwam. Van ‘flinterdunne marges’ van 1% of 2% waarover vaak wordt gesproken in de markt, is bij de groupagespecialist uit Deventer geen sprake. Terwijl veel wegvervoerders door de hoog oplopende kosten worstelen om de winstgevendheid op peil te houden, lukte het Vos om vorig jaar de stijgende uitgaven nagenoeg helemaal door te berekenen aan zijn klanten of op een andere manier te verwerken. Door de goede resuItaatontwikkeIing ging de solvabiliteit omhoog naar 53,9% en steeg de liquiditeitsratio van het bedrijf van 1,8 naar 2,15.

Vos gaf vorig jaar 20,7 miljoen euro uit aan brandstoffen, tegen 13,6 miljoen euro in 2021.

​‘Wij hebben ons resultaat procentueel bijna op niveau weten te houden ondanks de vele prijsschommelingen van de brandstoffen’, schrijft de directie in de toelichting op de jaarrekening. ‘Dit is te danken aan de brandstofclausuIe met de meeste van onze opdrachtgevers omdat de brandstofprijzen aanzienlijk kunnen fluctueren en het voor ons moeilijk is om de kosten te voorspellen en te beheersen. Door een brandstofclausuIe op te nemen, kunnen wij beter anticiperen op de kosten en onzekerheden van brandstofprijzen.’

Explosief gestegen

De tevredenheid bij de directie over die clausules lijkt terecht, want uit de onderliggende cijfers in het jaarverslag blijkt dat de dieselkosten in 2022 explosief zijn gestegen. Het concern gaf vorig jaar 20,7 miljoen euro uit aan brandstoffen, terwijl dat bedrag een jaar eerder nog uitkwam op 13,6 miljoen euro. Brandstof is voor de Deventenaren daarmee uitgegroeid tot verreweg de grootste kostenpost.

In een jaar van inflatie en onzekerheid zag Vos Transport in 2022 ook andere kosten toenemen, hoewel niet zo snel als die van diesel. De totale kosten stegen met 16%, naar 80,5 miljoen euro. Daaronder is ook 14,6 miljoen euro aan loonkosten (2021: 13,3 miljoen euro) en een vrijwel gelijk bedrag voor de inhuur van charters en ferrykosten. Door de flinke verhoging van de omzet kwam het resultaat voor belastingen toch uit op 8,4 miljoen euro, tegen 7,7 miljoen euro een jaar eerder.

Chauffeurskosten

Zoals alle internationale wegvervoerders kreeg Vos te maken met de gevolgen van het EU-Mobiliteitspakket waarvan vorig jaar een deel in werking trad. Het doel van dit pakket is om binnen het Europese wegvervoer een gelijk speelveld te bevorderen en uitbuiting tegen te gaan. Transportondernemers merken echter ook dat de kosten omhoog gaan en de capaciteit in de markt omlaag. De Vos-directie noemt onder meer veranderingen op het gebied van de rij- en rusttijden van chauffeurs en de eisen voor cabotage en detachering van chauffeurs. ‘Vos houdt zich aan deze nieuwe wetgeving en heeft maatregelen getroffen om de naleving ervan te waarborgen’, stelt de directie. Wel voegt ze eraan toe dat het beheersen van de stijgende chauffeurskosten ‘een uitdaging’ is. ‘We blijven proactief werken aan kostenoptimalisatie en efficiëntieverbeteringen om de winstgevendheid van het bedrijf te waarborgen.’

Vos Transport keerde in 2022 4,5 miljoen euro aan dividend uit, hetzelfde bedrag als het jaar ervoor.

​Hoewel de cijfers aantonen dat het met die winstgevendheid dus wel goed zit, leidden de goede resultaten vorig jaar niet tot groei van de reserves van het bedrijf. De cashflow stond ruim 2,2 miljoen in de min, waardoor de kas aan het eind van het jaar was gekrompen van meer dan 2,6 miljoen euro tot een kleine vier ton. De directie wijst in zijn verslag op de aflossing van langlopende schulden, de interne financiering van investeringen en de uitbetaling van dividend als belangrijkste factoren. Uit de cijfers blijkt echter dat vooral dat laatste verantwoordelijk is voor de krimp. Vos Transport keerde in 2022 4,5 miljoen euro aan dividend uit aan zijn aandeelhouders. Dat is hetzelfde bedrag als een jaar eerder, waardoor de reserves van het concern in twee jaar tijd flink zijn uitgedund.

Container Terminal Deventer

Vos investeerde de afgelopen jaren samen met de Nijmeegse operator van inlandterminals BCTN in een nieuwe terminal aan de IJssel in Deventer, die uiteindelijk moet uitgroeien naar 20.000 teu per jaar. Aanvankelijk was het de bedoeling om de terminal, die de naam Container Terminal Deventer heeft meegekregen, in 2020 in gebruik te nemen. De vergunningprocedures duurden vanwege de stikstofproblematiek echter langer dan het bedrijf had verwacht. De terminal zal in het lopende jaar operationeel worden, zo staat te lezen in het jaarverslag. Vos Transport verwacht met de terminal sneller en efficiënter te kunnen werken, wat zou moeten resulteren in kortere doorlooptijden en lagere kosten.

Voor de komende periode verwacht de Vos-directie aan dezelfde risico’s blootgesteld te worden als in het afgelopen jaar. ‘Als transportbedrijf opereren we in een dynamische markt waarin verschillende risico’s en kansen van invloed kunnen zijn op onze financiëIe prestaties’, schrijven de twee bestuurders. ‘Enkele belangrijke risico’s zijn onder andere de toenemende concurrentie, fluctuerende brandstofprijzen en de impact van regelgeving op de transportsector.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement