De hoogte en het percentage van de subsidie loopt van 6.000 euro voor kleine voertuigen tot 98.000 euro bij opleggertrekkers. Kleine ondernemingen hebben daarbij recht op meer subsidie dan grote bedrijven.

Hoe hoog het subsidieplafond in 2024 wordt, is nog niet bekend. Dit jaar trok de regering 30 miljoen euro uit voor de AanZET-regeling, dat bleek niet genoeg. In de eerste dagen vroegen transporteurs voor meer dan 120 miljoen euro subsidie aan, waarna staatssecretaris Vivianne Heijnen aangaf op zoek te gaan naar meer geld. Onlangs werd bekend dat er volgend jaar waarschijnlijk 70 miljoen euro extra beschikbaar komt door middel van het vervroegd terugsluizen van opbrengst uit de trucktol die in 2026 ingaat.

Loting

Voor transporteurs betekende het krappe budget dat er in april een loting kwam, waarbij veel bedrijven achter het net visten. Bovendien werkte het valsspelen in de hand. ‘Bij eerdere openstellingen bleek dat sommige aanvragers subsidie aanvragen voor meer emissieloze vrachtauto’s dan dat zij er daadwerkelijk aanschaffen. Dit doen zij om de lotingskansen te verhogen’, schrijft minister Mark Harbers in een toelichting op de wijziging.

Om dit te voorkomen, kunnen bedrijven vanaf volgend jaar niet meer dan één subsidieaanvraag per dag indienen, tot de subsidie is uitgeput. Ook geldt er een maximum van twintig aanvragen per transportbedrijf of groep in totaal.

Per subsidieaanvraag is minder geld beschikbaar dan vorig jaar. Dat komt door een herziening van de Europese Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), waarin staat dat de ‘maximale steunintensiteit voor grote ondernemingen daalt van 40% tot 30%’. In combinatie met de steun van de regeling Milieu-Investeringsaftrek (MIA), zouden bedrijven met de huidige subsidie boven dat percentage uitkomen.

Het aanvraagloket voor de subsidie opent op 30 januari en loopt tot 29 maart 2024. Die looptijd was in het verleden langer, maar ‘gelet op de snelle uitputting van het beschikbare budget heeft een lange openstellingsperiode geen meerwaarde, en levert deze hooguit een vertekend beeld op van de kansen op subsidie’, schrijft de minister.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement