Politie controleert 140 vrachtwagens bij Royal FloraHolland tegen ondermijning

10 processen-verbaal

Bij acties bij bloemenveiling Royal FloraHolland tegen criminele inmenging in de sierteelt, heeft de politie in twee dagen 140 vrachtwagens gecontroleerd. Daarbij werden 10 processen-verbaal opgesteld en vond de politie een gestolen trailer terug.

Controle sierteeltsector
Foto: Politie

De controles, die vorige week plaatsvonden op de locaties van Royal FloraHolland in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk, werden uitgevoerd door de politie in samenwerking met de douane, de belastingdienst en de arbeidsinspectie. In totaal 0nderzochten ze negen bedrijven. ‘Daarbij zijn in een aantal gevallen signalen van mogelijke betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit en overtreding van het reglement van Royal FloraHolland vastgesteld’, meldt de politie.

Naast controleren, was het doel van de actie om de sierteeltsector weerbaar te maken tegen ondermijning. ‘Georganiseerde criminaliteit probeert de sierteeltsector en de mensen die daarin werken, te misbruiken’, schrijft de politie. ‘Bijvoorbeeld voor smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. Deze kleurrijke sector is aantrekkelijk voor criminele inmenging door het internationale karakter en haar fijnmazige logistiek.’

Poolse sigaretten

De processen-verbaal zijn opgemaakt vanwege overtredingen van de Arbeidstijdenwet en de Wet Wegvervoer Goederen. ‘Bij een aantal bedrijven zal nog nader onderzoek volgen, omdat er twijfels zijn over de arbeidsomstandigheden en mogelijk sprake is van slecht werkgeverschap’, schrijft de politie.

In het verslag is verder te lezen dat er een gestolen trailer werd teruggevonden en dat de politie een partij Poolse sigaretten in beslag heeft genomen waarover geen accijns betaald werd.

Politie controleert 140 vrachtwagens bij Royal FloraHolland tegen ondermijning | NT

Politie controleert 140 vrachtwagens bij Royal FloraHolland tegen ondermijning

10 processen-verbaal

Bij acties bij bloemenveiling Royal FloraHolland tegen criminele inmenging in de sierteelt, heeft de politie in twee dagen 140 vrachtwagens gecontroleerd. Daarbij werden 10 processen-verbaal opgesteld en vond de politie een gestolen trailer terug.

Controle sierteeltsector
Foto: Politie

De controles, die vorige week plaatsvonden op de locaties van Royal FloraHolland in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk, werden uitgevoerd door de politie in samenwerking met de douane, de belastingdienst en de arbeidsinspectie. In totaal 0nderzochten ze negen bedrijven. ‘Daarbij zijn in een aantal gevallen signalen van mogelijke betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit en overtreding van het reglement van Royal FloraHolland vastgesteld’, meldt de politie.

Naast controleren, was het doel van de actie om de sierteeltsector weerbaar te maken tegen ondermijning. ‘Georganiseerde criminaliteit probeert de sierteeltsector en de mensen die daarin werken, te misbruiken’, schrijft de politie. ‘Bijvoorbeeld voor smokkel van verdovende middelen en arbeidsuitbuiting. Deze kleurrijke sector is aantrekkelijk voor criminele inmenging door het internationale karakter en haar fijnmazige logistiek.’

Poolse sigaretten

De processen-verbaal zijn opgemaakt vanwege overtredingen van de Arbeidstijdenwet en de Wet Wegvervoer Goederen. ‘Bij een aantal bedrijven zal nog nader onderzoek volgen, omdat er twijfels zijn over de arbeidsomstandigheden en mogelijk sprake is van slecht werkgeverschap’, schrijft de politie.

In het verslag is verder te lezen dat er een gestolen trailer werd teruggevonden en dat de politie een partij Poolse sigaretten in beslag heeft genomen waarover geen accijns betaald werd.