Volgens de burgemeester heeft Venlo een van de zwaarste vervoersconcentraties in Nederland; in veel opzichten vergelijkbaar met Schiphol. “We zien de toekomst van deze vervoerstad met vertrouwen tegemoet” , onderstreepte Van Graafeiland. “Niet alleen is hier in de loop der jaren een belangrijke clustering van transport ontstaan. De sterkste troef is de buitengewoon strategische ligging, luttele kilometers van een gigantisch bevolkingsareaal: de grote Duitse steden van het Rijn- en Ruhrgebied.”
Inmiddels is de belangstelling voor Venlo Trade Port (31 hectare) overweldigend gebleken. Het logistieke bedrijventerrein zit helemaal vol en ook het nieuwe Venlo Trade Port West (200 hectare) kan rekenen op klanten. Grote verladers, die voor Venlo Trade Port hebben gekozen, zijn onder meer het Japanse Nicherei/Eurofrigo (koel– en vrieshuizen) en de Japanse expediteur Mitsui Soko.

Investeringen

Ook vanuit de Verenigde Staten wordt Venlo gezien als goed logistiek knooppunt. Onlangs opende de kartonproducent Mead Coated Board in de Noordlimburgse stad een vestiging en streek de Amerikaanse expediteur Seacon Logistic Services er neer. Al met al hebben de bedrijven meer dan honderd miljoen gulden geinvesteerd in terminalgebonden distributiecomplexen.
Uiteraard hebben ook in Nederland bedrijven de voordelen van de centrale ligging van Venlo opgemerkt. Dat blijkt uit de ECT-terminal die het hart van het bedrijventerrein vormt. Met Trailstar bundelt ECT op Venlo Trade Port het continentaal en maritiem vervoer. Bovendien is de Frans Maas Groep bezig met de voorbereiding van een grote eigen vestiging in Trade port West.
Verder hebben nog vier bedrijven een optie op grond en kozen tien bedrijven voor een lokatie in de buurt. Het Japanse Nissin Foods gaat uchtvaartmaatschappijen

aseerd de komende jaren een investeringsprogramma van honderd miljoen gulden doorvoeren in Trade Port West.

Spoorlijn

Venlo Trade Port ligt in het industriegebied Groot Boller, nabij het knooppunt van N273 (toekomstige autosnelweg RW73) met de A67/E34 en de NS- spoorlijn Venlo-Eindhoven-Rotterdam, terwijl ook de Duitse Bundesbahn 61 binnenkort wordt aangesloten op deze lijn. Vanuit het ECT-complex op Venlo Trade Port worden rechtstreekse pendeldiensten met het Rail Service Center in Rotterdam opgezet.
Voorts biedt Venlo Trade Port behalve de distributie- en overslagmogelijkheden verscheidene aanvullende logistieke diensten. Er zijn plannen voor een opslagdepot voor chassis en lege containers en reparatie- en onderhoudsfaciliteiten.
Ook PTT-Telecommunicatie heeft zich tot doel gesteld op korte termijn een telematica-planontwerp voor Venlo Trade Port te ontwikkelen. Daarbij denkt de PTT aan voorzieningen voor spraak-, tekst- en datacommunicatie.
Het nieuwe Trade Port West bevindt zich ten westen van het klaverblad Zaarderheiken en strekt zich uit aan weerszijden. Binnenkort volgen aansluitingen op de A73 en de Duitse E34. In de zone A is een terrein van 75 hectare bestemd voor bedrijven in de transport-, distributie- en logistieksector. Zone B is voor bedrijven die gebruik willen maken van de Europees centrale ligging. Grootte: veertig hectare.
Zone C tenslotte zal worden omgevormd tot een op de toekomst gericht zogenaamd Ecopark. In dit 35 hectare beslaande bedrijvenpark komen ondernemingen op het gebied van milieutechnologie en recycling. Hier komt ook veel aandacht voor groenvoorziening.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement