De vergadering ging dan ook akkoord met het voorstel om ongeveer tienduizend Zwitserse frank per maand te blijven pompen in de actie. Begin volgend jaar neemt de FMC een definitieve beslissing.
De NVOCC-kwestie heeft trouwens nog een onbedoeld gevolg gehad. Veertien Amerikaanse expediteurs die zich teweer hebben gesteld tegen de FMC, hebben een vereniging opgericht. De Custom Brokers Organisation (CBO) werd in Singapore verwelkomd als lid van de FIATA. Tot nu toe ontbrak het de FIATA aan vertegenwoordigende organisaties in de VS. Slechts een aantal individuele bedrijven was geassocieerd lid.
Ook organisaties uit zeven andere landen hebben zich ingeschreven als FIATA-lid. Zij komen uit Jamaica, Argentinie, Mongolie, Nigeria, Madagascar, Tunesie en Oeganda. De expediteursorganisatie van Cuba moest wegens wanbetaling van de ledenlijst worden afgevoerd.
De Singaporees Tan Kay Hock loste Curt Stjernlof af als FIATA-president door hem een, hilariteit veroorzakende, zoen op de wang te geven en de ambtsketen van hem over te nemen. Revolutionaire veranderingen hebben de expediteurs niet van de nieuwe FIATA-president te verwachten. Hij verklaarde het beleid van zijn voorganger te zullen voortzetten en zich voornamelijk te concentreren op kwesties die nu ook al spelen: FEDIS en de verzekeringsproblematiek. Nieuwe initiatieven blijven voorlopig achterwege.
Wat betreft FEDIS werden op de slotvergadering nogal wat twijfels geuit over de verantwoordelijkheid die de FIATA op zich heeft genomen. Het is ‘risky business’, gaf Stjernlof ook toe, na opmerkingen uit de zaak dat het een organisatie als de FIATA eigenlijk niet past om semi-commerciele avonturen te beginnen.
Op het congres werd het FIATA Legal Handbook on Forwarding gepresenteerd. Het boek gaat over wetten, conventies en reguleringen die gelden in de internationale handel en transport. Het boek, dat te koop is na het congres, is toegeschreven naar de geinformeerde leek die de gemiddelde expediteur is.

Door Frank de Kruif

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement