Dat is de conclusie van de conceptstudie Trailer on Barge Shuttle van Vil, het Vlaams innovatieplatform voor de logistiek. Samenwerking tussen verschillende bedrijven is volgens het Vil cruciaal om hier verandering in te brengen. Samen met twaalf bedrijven bracht het de voorwaarden hiervoor in kaart.

In het concept van Trailer on Barge Shuttle worden vrachtwagentrailers op en af het binnenschip gereden om ze over relatief korte afstanden binnen Vlaanderen te vervoeren. Omdat onze Vlaamse waterwegen hier tot dusver niet voor gebruikt worden, ontbreekt het vooralsnog aan aangepaste infrastructuur en schepen om hiermee aan de slag te gaan. De vaartuigen die nu al beschikbaar zijn, hebben onvoldoende laadcapaciteit en worden enkel gebruikt voor uitzonderlijke transporten.

Aangepaste schepen noodzakelijk

‘Momenteel worden er studies uitgevoerd voor de bouw van nieuwe ro/ro-binnenvaartschepen die wel over voldoende capaciteit beschikken én inzetbaar zijn op de Vlaamse waterwegen’, zegt Julie Stuer, projectleider bij Vil.

‘Om een ro/ro-lijndienst te doen slagen, moeten er voldoende volumes vervoerd kunnen worden. Dit kan door het Trailer on Barge-concept in te schakelen in transportcorridors waar goederenstromen van verschillende partijen worden gebundeld. Ook het slim uittekenen van vaarroutes om congestiegevoelige verkeersknooppunten te vermijden, kan bijdragen tot het succes van een ro/ro-lijndienst. Samenwerking tussen verladers, transporteurs en binnenvaartondernemingen op lange termijn zijn cruciaal voor een effectieve start van deze duurzame oplossing. Dit concept vraagt een andere kijk op binnenvaart en de bereidheid om wegvervoer en binnenvaart beter op elkaar af te stemmen en samen te werken.’

Vertrouwen en samenwerking

‘Hoewel de binnenvaart een goede oplossing is voor fileproblemen en de CO2-uitstoot van vrachtwagens, maken de extreem lage lonen van vrachtwagenchauffeurs in Europa dat wegvervoer nog altijd goedkoper is en dit ook zal blijven. Om de binnenvaart een echte kans te geven zich te bewijzen als volwaardig alternatief, moet bij bedrijven het vertrouwen nog groeien dat deze modus ook just-in-time kan aanleveren’, merkt Peter Maes van Victrol op.

‘Naast Victrol werkten ook Alders International Transport, BCTN, De Vlaamse Waterweg, DFDS, Group GTS, Haven Genk, Kerkstoel 2000+, POM Limburg, Recupel, SBD Logistics, Transport Mervielde, Vollers Belgium, FV Nero, het Multimodaal Adviespunt en het Vlaams agentschap Vlaio mee aan het concept.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement