Volgens branchevereniging NOVE dreigen ‘desastreuze gevolgen’ voor de Nederlandse binnenvaart-leveranciers en zal 70 tot 80% van de omzet naar de buurlanden België en Duitsland verschuiven als het beleid niet wordt bijgesteld.

Volgens directeur Erik de Vries zijn de leden in alle staten en overwegen sommige om bij wijze van protest de brandstofverkoop tijdelijk stil te leggen. De sector telt zo’n 35 bunkerstations, die jaarlijks gezamenlijk ruim een miljoen ton brandstof aan de binnenvaart leveren.

De onrust vloeit voort uit de invoering van de Europese richtlijn Brandstofkwaliteit (FQD) volgend jaar, die de sector verplicht om de CO2-uitstoot met 6% terug te brengen. Dat kan via het aankopen van zogenoemde Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s), maar bij de huidige prijzen leidt dat volgens NOVE tot een verhoging van de brandstofprijs van 107 euro per kubieke meter.

Contraproductief

Directeur Erik de Vries: ‘Dat is een verhoging van bijna 20% van de literprijs ofwel 2.500 euro voor een gemiddelde bunkering. Dit zal leiden tot afbraak van het grootste deel van de bunkerbranche en bunkerinfrastructuur in Nederland, terwijl we die sector juist hard nodig hebben voor de verduurzaming van het transport’. Volgens hem werkt het voorgenomen beleid contraproductief uit voor zowel het klimaatbeleid als voor de binnenvaart zelf.

NOVE heeft er bij het kabinet tevergeefs op aangedrongen om de zogenoemde Broeikasgas Emissie Eenheid-regeling in de binnenvaart toe te passen. Daarmee zou Nederland het speelveld volgens De Vries gelijk trekken ten opzichte van Duitsland. Daar stijgen de bunkerprijzen als gevolg van de nieuwe regelgeving volgens hem slechts ‘marginaal’.

Volgens de branchevereniging is het bijmengen van hernieuwbare biobrandstof (hvo, hydrated vegetable oil, ook wel synthetische diesel genoemd) om de 6%-eis te halen nauwelijks een optie. De productie daarvan zou vrijwel geheel worden opgekocht door de luchtvaartsector, die eveneens aan strengere emissie-eisen moet voldoen. Verwacht wordt daarom dat de prijs van deze hvo’s de komende tijd sterk zal stijgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding