Nederlands Loodswezen krijgt op 92.039 scheepsreizen 34 klachten

jaarverslag

Het Nederlands Loodswezen is vorig jaar 92.039 keer in actie gekomen om zeeschepen de Nederlandse havens binnen te loodsen. Tijdens die loodsreizen waren er 110 scheepsongevallen, waarvan er drie ernstig of zeer ernstig, zo blijkt uit het jaarverslag. Alle 34 klachten die tegen loodsen werden ingediend waren gegrond.

Het aantal loodsreizen steeg met 2,1%. Het overgrote deel werd verricht in de regio Rotterdam-Rijnmond, 55.893. Gevolgd door Scheldemonden (19.869), Amsterdam-IJmond (12.810), en Noord (3467). In alle regio’s werden meer loodsreizen verricht dan een jaar eerder.

Als gevolg van het grotere werkaanbod, is ook de omzet gestegen. Het Loodswezen was in de begroting uitgegaan van ruim 91.000 loodsreizen, maar dat viel hoger uit. De omzet steeg zodoende met 5,7% naar 210 miljoen euro. Waar het resultaat vorig jaar nog negatief uitviel, -3,2 miljoen euro, was dit in 2021 weer positief: 4,1 miljoen euro.

Scheepsongevallen

Op die ruim 90.000 loodsreizen vonden er 110 incidenten plaats, 107 minder ernstige scheepsongevallen, twee ernstige en een zeer ernstig scheepsongeval. Relatief betekent dit, dat zich tijdens 0,12% van de loodsreizen een incident heeft voorgedaan. Het zeer ernstige scheepsongeval was een bedrijfsongeval met dodelijke afloop op 26 augustus 2021 aan boord van een sleepboot tijdens de assistentie van een zeeschip in de haven van Moerdijk. Buiten die 110 incidenten waren er ook 71 ‘near misses’, momenten die gevaar opleverden, maar niet tot een ongeval hebben geleid.

Wanneer een loods niet heeft gepresteerd zoals de bemanning van een zeeschip verwacht, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen. In 2021 zijn volgens het Loodswezen in totaal 34 klachten binnengekomen. Die waren allemaal gegrond. De klachten werden onderverdeeld in klachten over de loods en over de organisatie. De acht klachten over de organisatie hadden betrekking op de communicatie, of een loods die te laat was. Het Loodswezen meldt dat de loodsen in 98% van alle loodsreizen op tijd aan boord waren.

Verder waren 26 klachten over de loods vooral corona-gerelateerd, bijvoorbeeld over het niet dragen van een mondkapje. Opvallend genoeg kwamen 12 van de 14 coronaklachten uit de regio Scheldemonden. Andere klachten betroffen vaargedrag of verkeerd afmeren, beide vier keer.

Het afgelopen jaar zijn er 20 nieuwe loodsen bijgekomen vanuit de opleiding Master in Maritime Piloting. Vorig jaar zijn 18 zeelieden gestart met deze opleiding. Het afgelopen jaar werkten er 455 registerloodsen bij het Nederlands Loodswezen. Daarvan waren er 211 actief in de regio Rijnmond, 161 in de Scheldemonden, 66 in Amsterdam-IJmond en 18 in de regio Noord.

Romantika

Het Loodswezen is vorig jaar ook nauw betrokken geweest bij de opzet van de nieuwe veerdienst tussen de Eemshaven en Noorwegen. In de loop van vorig jaar zijn in samenwerking met maritiem onderzoeksinstituut Marin meerder simulaties uitgevoerd, om inzichtelijk te maken hoe de ferry Romantika bij alle winden en stromingen veilig de Groningse haven in en uit kan.

Ook bij de afgelopen jaar geopende Zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld, was het loodswezen betrokken. Vanaf de ontwerpfase tot de bouw is meegedacht over loodstechnische zaken. De loodsen waren ook aanwezig toen er werd getest met schepen van verschillende afmetingen.

Vooruitblik 2022

Dit jaar richt het Loodswezen zich op data, digitalisering, cybersecurity, duurzaamheid en nieuwe studenten. Interne processen worden geoptimaliseerd door gebruik van data. Ook wordt gekeken hoe en wat kan worden gedigitaliseerd. Door hier meer de focus op te leggen is er ook meer behoefte aan cybersecurity. Volgens het Loodswezen zijn er in 2021 aanvallen geweest op de IT-systemen van de organisatie, maar deze zijn doorstaan.

In het vorig jaar gepresenteerde beleidsplan heeft het Loodswezen het doel uitgesproken om in 2025 de CO2-uitstoot met 12,5% te reduceren ten opzichte van 2020. Het uiteindelijke doel is zero-emissie. Overigens heeft de CO2-uitstoot in 2021 het hoogste punt van de afgelopen vijf jaar bereikt.

Het is sinds afgelopen jaar mogelijk in de regiedienst Amsterdam-IJmond Ad-blue te bunkeren, een schonere brandstof. Maar hoe de uitstoot verder teruggedrongen gaat worden blijkt niet uit het jaarverslag.

Geringe aanwas

Aankomend jaar gaat het Loodswezen meer uitzendbureaus benaderen om te zoeken naar geschikte kandidaten met een HBO-diploma, de instroom van studenten op de lange termijn is namelijk een heikel punt volgens het Loodswezen. Ook wil men op de zeevaartscholen het beroep van loods meer onder de aandacht brengen.

Dit artikel verscheen eerder in Schuttevaer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Nederlands Loodswezen krijgt op 92.039 scheepsreizen 34 klachten | NT

Nederlands Loodswezen krijgt op 92.039 scheepsreizen 34 klachten

jaarverslag

Het Nederlands Loodswezen is vorig jaar 92.039 keer in actie gekomen om zeeschepen de Nederlandse havens binnen te loodsen. Tijdens die loodsreizen waren er 110 scheepsongevallen, waarvan er drie ernstig of zeer ernstig, zo blijkt uit het jaarverslag. Alle 34 klachten die tegen loodsen werden ingediend waren gegrond.

Het aantal loodsreizen steeg met 2,1%. Het overgrote deel werd verricht in de regio Rotterdam-Rijnmond, 55.893. Gevolgd door Scheldemonden (19.869), Amsterdam-IJmond (12.810), en Noord (3467). In alle regio’s werden meer loodsreizen verricht dan een jaar eerder.

Als gevolg van het grotere werkaanbod, is ook de omzet gestegen. Het Loodswezen was in de begroting uitgegaan van ruim 91.000 loodsreizen, maar dat viel hoger uit. De omzet steeg zodoende met 5,7% naar 210 miljoen euro. Waar het resultaat vorig jaar nog negatief uitviel, -3,2 miljoen euro, was dit in 2021 weer positief: 4,1 miljoen euro.

Scheepsongevallen

Op die ruim 90.000 loodsreizen vonden er 110 incidenten plaats, 107 minder ernstige scheepsongevallen, twee ernstige en een zeer ernstig scheepsongeval. Relatief betekent dit, dat zich tijdens 0,12% van de loodsreizen een incident heeft voorgedaan. Het zeer ernstige scheepsongeval was een bedrijfsongeval met dodelijke afloop op 26 augustus 2021 aan boord van een sleepboot tijdens de assistentie van een zeeschip in de haven van Moerdijk. Buiten die 110 incidenten waren er ook 71 ‘near misses’, momenten die gevaar opleverden, maar niet tot een ongeval hebben geleid.

Wanneer een loods niet heeft gepresteerd zoals de bemanning van een zeeschip verwacht, is er de mogelijkheid een klacht in te dienen. In 2021 zijn volgens het Loodswezen in totaal 34 klachten binnengekomen. Die waren allemaal gegrond. De klachten werden onderverdeeld in klachten over de loods en over de organisatie. De acht klachten over de organisatie hadden betrekking op de communicatie, of een loods die te laat was. Het Loodswezen meldt dat de loodsen in 98% van alle loodsreizen op tijd aan boord waren.

Verder waren 26 klachten over de loods vooral corona-gerelateerd, bijvoorbeeld over het niet dragen van een mondkapje. Opvallend genoeg kwamen 12 van de 14 coronaklachten uit de regio Scheldemonden. Andere klachten betroffen vaargedrag of verkeerd afmeren, beide vier keer.

Het afgelopen jaar zijn er 20 nieuwe loodsen bijgekomen vanuit de opleiding Master in Maritime Piloting. Vorig jaar zijn 18 zeelieden gestart met deze opleiding. Het afgelopen jaar werkten er 455 registerloodsen bij het Nederlands Loodswezen. Daarvan waren er 211 actief in de regio Rijnmond, 161 in de Scheldemonden, 66 in Amsterdam-IJmond en 18 in de regio Noord.

Romantika

Het Loodswezen is vorig jaar ook nauw betrokken geweest bij de opzet van de nieuwe veerdienst tussen de Eemshaven en Noorwegen. In de loop van vorig jaar zijn in samenwerking met maritiem onderzoeksinstituut Marin meerder simulaties uitgevoerd, om inzichtelijk te maken hoe de ferry Romantika bij alle winden en stromingen veilig de Groningse haven in en uit kan.

Ook bij de afgelopen jaar geopende Zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis ter wereld, was het loodswezen betrokken. Vanaf de ontwerpfase tot de bouw is meegedacht over loodstechnische zaken. De loodsen waren ook aanwezig toen er werd getest met schepen van verschillende afmetingen.

Vooruitblik 2022

Dit jaar richt het Loodswezen zich op data, digitalisering, cybersecurity, duurzaamheid en nieuwe studenten. Interne processen worden geoptimaliseerd door gebruik van data. Ook wordt gekeken hoe en wat kan worden gedigitaliseerd. Door hier meer de focus op te leggen is er ook meer behoefte aan cybersecurity. Volgens het Loodswezen zijn er in 2021 aanvallen geweest op de IT-systemen van de organisatie, maar deze zijn doorstaan.

In het vorig jaar gepresenteerde beleidsplan heeft het Loodswezen het doel uitgesproken om in 2025 de CO2-uitstoot met 12,5% te reduceren ten opzichte van 2020. Het uiteindelijke doel is zero-emissie. Overigens heeft de CO2-uitstoot in 2021 het hoogste punt van de afgelopen vijf jaar bereikt.

Het is sinds afgelopen jaar mogelijk in de regiedienst Amsterdam-IJmond Ad-blue te bunkeren, een schonere brandstof. Maar hoe de uitstoot verder teruggedrongen gaat worden blijkt niet uit het jaarverslag.

Geringe aanwas

Aankomend jaar gaat het Loodswezen meer uitzendbureaus benaderen om te zoeken naar geschikte kandidaten met een HBO-diploma, de instroom van studenten op de lange termijn is namelijk een heikel punt volgens het Loodswezen. Ook wil men op de zeevaartscholen het beroep van loods meer onder de aandacht brengen.

Dit artikel verscheen eerder in Schuttevaer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement