Sinds oktober 2021 zit Nextlogic in een ‘live pilot fase’. Gevraagd naar hoe het staat met de invoering en het gebruik van Nextlogic door barge operators, terminals en empty depots, laat het Havenbedrijf Rotterdam weten dat het systeem ‘stabiel draait’ en dat het voor de deelnemers de integrale planning verzorgt. ‘Er sluiten nog steeds partijen aan en we kijken naar verdere adoptie in de markt’, aldus de woordvoerster van het dossier. Verdere details blijven uit.

Kadecapaciteit

Nextlogic is een digitaal planningssysteem dat ervoor moet zorgen dat de planning van containervervoer tussen schip, terminal en depot volledig op elkaar wordt afgestemd. In een notendop: het systeem krijgt van de terminals en de empty depots door welke kadecapaciteit zij beschikbaar stellen voor de containerbinnenvaart. De barge operators sturen hun gewenste rotaties toe. Al die aanvragen worden gecombineerd, waarna er een optimale integrale planning uitrolt. De barge operator krijgt door hoe laat hij bij welke terminal terecht kan en de terminals en depots krijgen direct een volledige kadeplanning. Ook wordt rekening gehouden met de actuele containerstatus-informatie. De planning wordt 24/7 aangepast aan de actuele situatie. Containers die niet in orde zijn, komen dus ook niet op een laadlijst te staan.

Weerbarstig

De theorie lijkt simpel, maar de praktijk bleek bij de implementatie van Nextlogic weerbarstiger. Het ontwikkelen van de digitale techniek is een tienjarig proces geworden met tal van knelpunten. Het bleek met name complex om concurrenten in het havengebied met elkaar samen te laten werken en informatie te laten delen.

Na een lange aanloop begon het planningssysteem vorig jaar oktober zonder veel rumoer aan de ‘live pilot’, wat inhoudt dat er weliswaar in de praktijk mee wordt gewerkt, maar dat nog niet alle beoogde partijen aan boord zijn en dat er nog technische aanpassingen nodig zijn, zoals het verbeteren van het gebruikersgemak.

In de zomer van dit jaar deelde directeur Sybrand Pot (AI) van Nextlogic alvast een aantal cijfers: in de 250 dagen sinds de livegang zijn 15.000 calls afgehandeld, wat staat voor 4.000 rotaties en 250.000 gekoppelde containers. Hoe die cijfers zich verhouden tot de totale potentie in de Rotterdamse haven is onduidelijk.

Anno 2022 nemen er 14 barge operators deel, samen goed voor 53% van de markt. Nog eens 8 operators staan in de planning. Ook nemen er 4 terminal operators deel, wat 58% van de markt is. Eén terminal staat in de planning om later aan te sluiten. Maar liefst 6 empty depots staan op de lijst, momenteel zijn er 0 deelnemende depots.

Grote lijnen

Wat het Havenbedrijf wel wil delen, is dat het project zich nu in ‘de afrondende fase van de live pilot’ bevindt en dat de ‘integrale planning in grote lijnen werkt zoals is voorzien’.

De slingers voor een feestelijke livegang blijven voorlopig in de kast, want: ‘de komende tijd wordt er nog een aantal aanpassingen doorgevoerd om de werking te optimaliseren en het gebruikersgemak verder te verbeteren’. ‘Samen met de markt worden er verdere afspraken gemaakt over het toekomstig gebruik, de ondersteuning door Nextlogic en de verdere doorontwikkeling van het systeem.’ De kosten voor het gebruik lijken ondertussen ook nog ter discussie te staan.

Tijdlijn

2012: Het idee voor Nextlogic ontstaat, het planningssysteem heet dan nog ‘Brein’.

Maart 2013: Nextlogic belooft een doorbraak: het project moet de wachttijden en de onvoorspelbare planning in de barge-afhandeling aanpakken. Een eerste grootscheepse proef wordt voor eind 2013 aangekondigd. Later wordt die proef uitgesteld.

2013 tot 2017: Praktijkproeven worden steeds verder opgeschoven. De introductie wordt in deze jaren onderverdeeld in een stappenplan. Zo worden de douaneafhandeling en het inzichtelijk maken van capaciteit ingevoerd als losse onderdelen.

April 2018: Het Havenbedrijf kondigt aan dat eind dat jaar Nextlogic klaar moet zijn. Het systeem wordt gezien als een belangrijke tool om de congestie in de haven terug te dringen. Inmiddels wordt duidelijk dat de complexiteit van het samenwerken tussen een twintigtal verschillende ondernemingen in de haven de invoering van het systeem parten speelt. Havendirecteur Allard Castelein meldt bij een overzicht van de resultaten van Sectoroverleg Containerbinnenvaart dat er ‘ontegenzeglijk stapjes voorwaarts zijn gezet, maar dat er nog wel een tandje bij moet’.

Later in 2018: De eerste ervaringen met het systeem zijn opgedaan. Elf bedrijven hebben zich gecommitteerd aan Nextlogic, samen goed voor 40% van de markt. Het systeem sluit aan op Portbase voor de uitwisseling van data.

Februari 2020: Een pilot met 27 partijen start, samen goed voor 60% van de markt. Nextlogic maakt een schaduwplanning waaruit een integraal plan komt rollen, bedrijven hoeven dat plan echter niet op te volgen. Uit de proeven blijkt dat de rotatiesnelheid zo’n 35% omhoog kan.

April 2021: Een volgende pilot met 29 gebruikers en de definitieve livegang worden aangekondigd. Het Havenbedrijf durft er echter nog geen datum op te plakken.

Oktober 2021: De live pilotfase gaat van start.

September 2022: Nextlogic bevindt zich in de ‘afrondende fase van de live pilot’.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement