In verschillende goederensegmenten werden weer de overslag- en vervoersniveaus van voor de coronapandemie bereikt en zelfs overschreden. De CCR blikt in de recent uitgebrachte cijfers positief terug op 2021.

Vorig jaar was er sprake van een grote staalproductie en van hoge gasprijzen. Dat joeg de vraag naar kolen op. In het kielzog daarvan groeide het transport van kolen over de Rijn met ongeveer een derde. Die groei heeft zich in 2022 duidelijk voortgezet. Hoewel de staalproductie kromp, nam de vraag naar kolen door elektriciteitscentrales fors toe vanwege het gebrek aan aardgas. De precieze cijfers vanuit de CCR over 2022 zijn echter pas in oktober 2023 te verwachten.

Containervervoer

Het containervervoer over de binnenwateren nam in 2021 toe. In Nederland was dat met 4,8%, in Duitsland 2,4% en in België 1,5%. Nederland is met het vervoer van 53,1 miljoen ton goederen in container de koploper in het binnenvaartcontainervervoer in Europa. Dat heeft alles te maken met de groeiende stroom containers op de routes vanaf de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Alles bij elkaar was de totale vervoersprestatie van de binnenvaart in de EU 136 miljard tonkilometer. Het containervervoer maakt daar 13 miljard tonkilometer van uit.

De groei in overslag voor de binnenvaart is overigens vooral terug te zien in de Europese zeehavens. Terwijl in de haven van Hamburg het binnenvaarttransport sterk daalde (-16%), kon in de belangrijkste Europese zeehavens juist een toename het vervoer van goederen worden vastgesteld (+6% voor de haven van Rotterdam, +9% voor de North Sea Port, +7,5% voor de haven van Antwerpen).

Min of meer gelijk

Dankzij de groei van de staalproductie in 2021 nam ook het vervoer van ijzerertsen en metalen toe, respectievelijk met 15,7% en 11,2%. Andere vrachtsegmenten, zoals agribulk, voedingsmiddelen, zand, stenen en grind, aardolieproducten en chemische producten zijn min of meer op hetzelfde peil gebleven als in voorgaande jaren.

In 2021 werd de vaart niet geplaagd door lage waterstanden. Het waterpeil bij Kaub kwam slechts op 10 dagen onder het kritieke punt. Ter vergelijking: in 2018, het laagwaterjaar, was het water op 107 dagen te laag om te kunnen varen.

Het aantal schepen dat in 2021 in de Rijnoeverstaten is geregistreerd is komt net iets boven 10.000 uit. De meerderheid van deze nieuwe schepen heeft een capaciteit tussen de 2.000 en 4.000 ton. Er kwamen slechts 18 nieuwe drogeladingschepen en 58 tankschepen in de vaart.

Vooruitblik

De komende twee jaar kan de binnenvaart volgens de commissie opnieuw rekenen op groei. De oorlog in Oekraïne vormt echter wel een grote kanttekening. De CCR wijst erop dat het vervoer van graan ook de komende jaren ongetwijfeld nog gevolgen zal ondervinden van de oorlog. De verwachting is dat andere graanproducerende landen, zoals Frankrijk, hiervan profiteren. De haven van Rouen zal een belangrijke exporthub voor graan gaan worden.

De Russische aanval op Oekraïne leidt volgens de CCR ook tot een verdere verhoging van grondstofprijzen en tot onzekerheid over de economische groei, wat ook weer z’n weerslag heeft op de ladingstromen voor de binnenvaart.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement