Dagelijks laten ongeveer vijftien binnenvaartschippers giftige dampen uit hun tanks ontsnappen, blijkt uit schattingen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daar komen per keer duizenden kubieke meters giftige en kankerverwekkende dampen bij vrij. De dampen ontsnappen nadat schippers hun vracht van olie- of chemische producten hebben afgeleverd bij een klant. Na het lossen blijven dampen achter in de ladingtanks, die naar buiten worden geblazen om de tanks schoon te maken voor een nieuwe lading. Het ontgassen gebeurt veel voor de kust van Flevoland op het Markermeer en het IJsselmeer.

Na jarenlang soebatten zou een verbod er eind dit jaar moeten komen, mits alle Rijnoeverstaten het eens zijn over de invoering ervan. Alleen in Zwitserland moet dat nog gebeuren. Daarna volgt ratificering in alle landen.

Mensenrechten op het spel

Acuri is hoogleraar internationaal economisch recht. Op verzoek van Omroep Flevoland en dagblad NRC analyseerde zij het uitblijvende verbod op varend ontgassen. Ze concludeert dat het verbod er al lang had moeten zijn op basis van mensenrechtenverdragen. De gezondheid van medewerkers op het schip en op de wal staan op het spel, bovendien zijn de gassen schadelijk voor het milieu, aldus de hoogleraar.

Wanneer het verbod er komt, moet ontgassen voortaan gebeuren bij een ontgassingsinstallatie, waarbij de restdampen uit ladingstanks van schepen worden verwijderd om aan wal te worden verwerkt. Het gecontroleerd ontgassen van een tankschip duurt meer dan 12 uur. In Nederland is er nu één werkende installatie voor stilliggend ontgassen, die staat in de haven van Moerdijk. Voor de haven van Amsterdam is een vergunning verleend voor een installatie.

‘Afvaltoerisme’

De minister houdt een nationaal verbod tot nu toe af, omdat dit ‘afvaltoerisme’ in de hand zou werken. Het is niet wenselijk als schippers vlak voor de grens met Nederland nog even snel varend ontgassen, zei Harbers eerder al eens. ‘De buurlanden zoals Duitsland zijn juist bondgenoten in het oplossen van het probleem’.

De resultaten van het juridische onderzoek zijn voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een woordvoerder geeft aan dat er ‘deze maand’ een Kamerbrief uitgaat waarin wordt ingegaan op het dossier.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement