Ook bij droge bulkgoederen zoals metaalertsen en andere delfstoffen was een daling te zien. Die categorie heeft qua gewicht het grootste aandeel in de binnenvaart.

De Nederlandse binnenvaart heeft vorig jaar wel meer steenkolen naar Duitsland vervoerd. Vanwege de oorlog in Oekraïne en het verlagen van de afhankelijkheid van Russisch aardgas maakt Duitsland veel meer gebruik van steenkool in energiecentrales.

Van het totale kolenvervoer per binnenvaartschip in Nederland ging 83 procent naar Duitsland, vooral voor gebruik in steenkolencentrales. Het vervoerd gewicht van die fossiele brandstof nam vorig jaar met 18,6 procent toe, aldus het CBS. Ook in 2021 was hier al sterke groei te zien. In de voorgaande jaren nam dat gewicht nog af.