Over de gehele linie zag de binnenvaart in de eerste zes maanden van vorig jaar het goederentransport in Europa afnemen. De enige segmenten waar een stijging in het volume te zien was, waren het kolentransport en het graanvervoer over de Donau – omdat graan vanwege de oorlog niet via zeehavens kon worden vervoerd. 

De brandstofprijzen voor de binnenvaart verdubbelden tussen medio 2021 en medio 2022 en bereikten het hoogste niveau sinds 2006. Die prijzen zorgden voor hogere vrachttarieven. Met name in de droge bulk stegen de prijzen – ook onder invloed van de grote vraag naar schepen om kolen te vervoeren. Volgens de CCR zijn de hoge vrachttarieven mede debet aan de terugloop in transport via de binnenwateren – verladers weken uit naar andere modaliteiten.

Onderstaande tabel geeft de index weer van de tarieven voor de binnenvaart op de Nederlandse spotmarkt. In de tabel is ook Q3 meegenomen, waarin de tarieven onder invloed van de lage waterstanden verder stegen.

Het goederenvervoer over de Rijn bedroeg van januari tot en met juni 2022 84,7 miljoen ton, wat -1,7% is ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Na de coronajaren zag het goederenvervoer over de Rijn een klein herstel aan het begin van 2022, dat zakte echter in na de start van de Russische oorlog tegen Oekraïne vanaf februari. Vooral in het transport van zand, stenen en grind was een terugloop te zien (-12,5%). Het kolentransport nam met 26% toe. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement