Langere wachttijd voor scheepvaart Maas door beperkt schutten

laagwater

De scheepvaart op de Maas kan bij stuwen en sluizen te maken krijgen met langere wachttijden. Omdat het waterpeil van de regenrivier zakt heeft Rijkswaterstaat besloten om het schutten op de Maas te beperken. Dat betekent dat een binnenschipper soms moet wachten tot zich meer schepen aansluiten in de kolk, zodat er minder vaak geschut hoeft te worden.

Foto: T.W. van Urk / Shutterstock.com

Schutten is een proces om schepen van het ene naar het andere waterniveau te brengen. Schutten kost veel water en dat wil de waterbeheerder juist vasthouden.

De Maas wordt gevuld door regenwater uit België en Frankrijk. In die landen is het ook droog, zodat de afvoer van de Maas nu op 54 kubieke meter per seconde staat bij Sint Pieter, onder Maastricht. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dagen nog wat verder zakt naar ongeveer 45 kubieke meter per seconde. Dat is laag, maar nog niet zorgwekkend laag volgens de waterbeheerder. Voor volgende week wordt wat regen voorzien.

De waterstand in de Maas wordt geregeld via zeven stuwen en sluizen. Die zorgen ervoor dat de rivier zo lang mogelijk bevaarbaar blijft, want dat is belangrijk voor de binnenvaart van Rijn en Waal naar het zuiden en terug. De binnenvaart moet er door de zakkende waterstand op alle rivieren ook rekening mee houden dat er minder vracht geladen kan worden om de diepgang te beperken. Rijkswaterstaat geeft elke dag de minst gepeilde dieptes in de rivieren door.

Langere wachttijd voor scheepvaart Maas door beperkt schutten | NT

Langere wachttijd voor scheepvaart Maas door beperkt schutten

laagwater

De scheepvaart op de Maas kan bij stuwen en sluizen te maken krijgen met langere wachttijden. Omdat het waterpeil van de regenrivier zakt heeft Rijkswaterstaat besloten om het schutten op de Maas te beperken. Dat betekent dat een binnenschipper soms moet wachten tot zich meer schepen aansluiten in de kolk, zodat er minder vaak geschut hoeft te worden.

Foto: T.W. van Urk / Shutterstock.com

Schutten is een proces om schepen van het ene naar het andere waterniveau te brengen. Schutten kost veel water en dat wil de waterbeheerder juist vasthouden.

De Maas wordt gevuld door regenwater uit België en Frankrijk. In die landen is het ook droog, zodat de afvoer van de Maas nu op 54 kubieke meter per seconde staat bij Sint Pieter, onder Maastricht. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dagen nog wat verder zakt naar ongeveer 45 kubieke meter per seconde. Dat is laag, maar nog niet zorgwekkend laag volgens de waterbeheerder. Voor volgende week wordt wat regen voorzien.

De waterstand in de Maas wordt geregeld via zeven stuwen en sluizen. Die zorgen ervoor dat de rivier zo lang mogelijk bevaarbaar blijft, want dat is belangrijk voor de binnenvaart van Rijn en Waal naar het zuiden en terug. De binnenvaart moet er door de zakkende waterstand op alle rivieren ook rekening mee houden dat er minder vracht geladen kan worden om de diepgang te beperken. Rijkswaterstaat geeft elke dag de minst gepeilde dieptes in de rivieren door.