Schutten is een proces om schepen van het ene naar het andere waterniveau te brengen. Schutten kost veel water en dat wil de waterbeheerder juist vasthouden.

De Maas wordt gevuld door regenwater uit België en Frankrijk. In die landen is het ook droog, zodat de afvoer van de Maas nu op 54 kubieke meter per seconde staat bij Sint Pieter, onder Maastricht. Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dagen nog wat verder zakt naar ongeveer 45 kubieke meter per seconde. Dat is laag, maar nog niet zorgwekkend laag volgens de waterbeheerder. Voor volgende week wordt wat regen voorzien.

De waterstand in de Maas wordt geregeld via zeven stuwen en sluizen. Die zorgen ervoor dat de rivier zo lang mogelijk bevaarbaar blijft, want dat is belangrijk voor de binnenvaart van Rijn en Waal naar het zuiden en terug. De binnenvaart moet er door de zakkende waterstand op alle rivieren ook rekening mee houden dat er minder vracht geladen kan worden om de diepgang te beperken. Rijkswaterstaat geeft elke dag de minst gepeilde dieptes in de rivieren door.