Bergingsfirma Hebo Maritiemservice is op vrijdagmiddag nog druk met het verwijderen van de lading bakstenen die in het water is beland. Op maandag 21 augustus wordt met een peilboot nagegaan of de vaargeul diep genoeg is om de scheepvaart ook bij laagwater door te laten gaan.

Binnenvaartschip ‘Jogo 2’ zonk op maandag 7 augustus bij het Belgische Dendermonde in de Schelde. Het schip was beladen met bakstenen en zonk in korte tijd de 12 meter naar de bodem. De schipper en zijn twee hondjes zijn bij het ongeluk omgekomen. Sindsdien is het scheepvaartverkeer op de Schelde van en naar Antwerpen beperkt geweest.

‘Jogo 2’, een Kempenaar van ongeveer 50 meter lengte varend onder de Nederlandse vlag, had een lading bakstenen aan boord. Het schip voer in opdracht van Jogo Logistics uit Antwerpen en was onderweg naar Oost-Vlaanderen.

Lading bakstenen

De bergingswerkzaamheden startten begin deze week en bleken lastig vanwege de diepte en de stroming in de rivier. Ook was de schipper op dat moment nog niet terecht, wat om extra voorzichtigheid vroeg bij de werkzaamheden.

Een eerste poging op dinsdag om het schip dat gekanteld op de rivierbodem lag recht te zetten, mislukte. De tweede poging op woensdag was succesvol: het schip werd bovengehaald en leeggepompt. Bij deze actie werd het stoffelijk overschot van de schipper aangetroffen.

Vrijdag 18 augustus is het schip weggesleept. In de namiddag is de bergingsfirma Hebo Maritiemservice nog aanwezig om het deel van de lading bakstenen dat in het water was beland te verwijderen. Momenteel is de rivier alleen toegankelijk voor scheepvaart bij hoogwater. Maandag wordt gecontroleerd of er voldoende diepgang is om ook bij laagwater te varen.