North Sea Port brengt jaarlijks de modal split in kaart: welke vervoersmogelijkheden zetten bedrijven in het havengebied in om goederen naar het achterland te vervoeren? Uit de cijfers van 2022 blijkt dat de groei zit in de binnenvaart, 60% van de goederen wordt per schip aan- en afgevoerd. NSP houdt de cijfers sinds 2017 bij, toen lag het percentage voor de binnenvaart op 54% (zie onderstaande tabel). Het gaat zowel om het laden als het lossen van binnenvaartschepen.

Het aandeel van het wegvervoer was in 2022 gedaald tot 28%. Het spoor blijft steeds op een aandeel van rondom de 10% steken, ondanks kostenverhogingen in het afgelopen jaar. Het overbrengen van lading van een schip op een ander schip of vervoersmodus (transshipment) komt voor 2022 uit op 2%.

North Sea Port verwacht dat het percentage goederen dat per binnenvaart wordt vervoerd verder groeit wanneer het Seine-Scheldeproject is afgerond. Daarmee mogen binnenvaartschepen met een laadvermogen tot 4.500 ton tot aan Parijs varen.

Het havenbedrijf hoopt ook het spoorpercentage te zien groeien. Momenteel wordt met spooroperatoren ProRail en Infrabel gewerkt aan onder meer een nieuwe verbinding op de oostoever tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate, een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug en de ontsluiting naar het noorden van de spoorbundel aan het Kluizendok.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement