Het opleiden van logistieke medewerkers is een bedrijfstak op zich. Loodsmedewerkers moeten steeds meer weten en kunnen, maar ook andere takken zitten te springen om gediplomeerde mensen. Geen wonder dat er steeds meer en bredere opleidingen komen. Maar daarnaast is de arbeidsmarkt erg onzeker en verdwijnen er banen in de havens door de automatisering en in het wegvoer door de concurrentie van Oost-Europese chauffeurs.