EU-akkoord over CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven

Carbon Border Adjustment Mechanism

De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de invoering van een CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven. De klimaatmaatregel geldt voor de aluminium-, staal- en kunstmestsector en de waterstofindustrie.

Foto: Foto Ries van Wendel de Joode

Het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) verplicht bedrijven van buiten de EU om te betalen voor hun CO2-uitstoot, net zoals Europese bedrijven dat al doen. “Onze markt op? Dan volgens onze klimaatregels,” zegt Mohammed Chahim (PvdA) die namens het Europees Parlement onderhandelde.

De CO2-heffing aan de Europese grens is volgens hem een wereldwijde primeur. “CBAM is het enige instrument dat we hebben om industrie wereldwijd te stimuleren groener te produceren. Met deze richtlijn gaat de vervuiler echt betalen, en geven we een duwtje in de rug aan de rest van de wereld om hetzelfde te doen.”

Ook indirecte emissies zullen onder de nieuwe richtlijn vallen. Dit zijn bijvoorbeeld emissies die zijn vrijgekomen bij het opwekken van de elektriciteit die gebruikt werd bij het produceren van producten.

De nieuwe richtlijn moet zorgen voor een gelijk speelveld maar moet ook voorkomen dat bedrijven uit de EU vertrekken naar landen die minder inspanningen van hen vragen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat kost banen. De grootste verantwoordelijkheid voor uitvoer van de wet komt te liggen bij de EU en niet bij de lidstaten.

EU-akkoord over CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven | NT

EU-akkoord over CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven

Carbon Border Adjustment Mechanism

De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de invoering van een CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven. De klimaatmaatregel geldt voor de aluminium-, staal- en kunstmestsector en de waterstofindustrie.

Foto: Foto Ries van Wendel de Joode

Het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) verplicht bedrijven van buiten de EU om te betalen voor hun CO2-uitstoot, net zoals Europese bedrijven dat al doen. “Onze markt op? Dan volgens onze klimaatregels,” zegt Mohammed Chahim (PvdA) die namens het Europees Parlement onderhandelde.

De CO2-heffing aan de Europese grens is volgens hem een wereldwijde primeur. “CBAM is het enige instrument dat we hebben om industrie wereldwijd te stimuleren groener te produceren. Met deze richtlijn gaat de vervuiler echt betalen, en geven we een duwtje in de rug aan de rest van de wereld om hetzelfde te doen.”

Ook indirecte emissies zullen onder de nieuwe richtlijn vallen. Dit zijn bijvoorbeeld emissies die zijn vrijgekomen bij het opwekken van de elektriciteit die gebruikt werd bij het produceren van producten.

De nieuwe richtlijn moet zorgen voor een gelijk speelveld maar moet ook voorkomen dat bedrijven uit de EU vertrekken naar landen die minder inspanningen van hen vragen in de strijd tegen klimaatverandering. Dat kost banen. De grootste verantwoordelijkheid voor uitvoer van de wet komt te liggen bij de EU en niet bij de lidstaten.