Recorddaling CO2-uitstoot industrie, met name in energiesector

13% omlaag

Niet eerder daalde de CO2-uitstoot van grote industriebedrijven in Nederland zo sterk als vorig jaar, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De organisatie zag relatief de grootste afname in de energiesector. Daar werd in 2023 flink meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen in plaats van uit kolen.

Foto: Ries van Wendel de Joode

Volgens de NEa ging de uitstoot van 345 Nederlandse industrie- en energiebedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen met ruim 13 procent omlaag tot zo’n 58,9 miljoen ton CO2. De grootste vervuiler was net als in voorgaande jaren Tata Steel. Het staalconcern was in zijn eentje goed voor ruim 4,5 miljoen ton uitstoot. Dat was wel minder dan een jaar eerder, toen Tata nog meer dan 5,8 miljoen ton CO2 uitstootte. Maar dat had volgens de NEa met name te maken door grootschalig onderhoud aan een van de hoogovens, waardoor een deel van de fabriek stillag.

De energiesector heeft nog altijd het grootste aandeel in de CO2-uitstoot, maar was vorig jaar ook goed voor de sterkste afname. Zo liepen de emissies in deze sector met 6,7 miljoen ton terug ten opzichte van 2022, goed voor meer dan twee derde van de totale daling. De NEa constateert dat de vier Nederlandse kolencentrales een relatief grote bijdrage hebben geleverd, met 4,6 miljoen ton minder CO2-uitstoot.

“Deze daling is extra opvallend, omdat de eerdere wettelijke beperking van de inzet van elektriciteitsproductie uit kolen in 2023 niet gold”, stelt de NEa. Die beperking hield in dat kolencentrales op maximaal 35 procent van hun capaciteit mochten draaien. De maatregelen werden echter halverwege 2022 ingetrokken om de leveringszekerheid van energie te waarborgen. “De daling van de uitstoot komt dus niet door direct opgelegde productiebeperkingen, maar doordat duurzame bronnen een goedkopere optie waren voor producenten dan fossiele bronnen”, concludeert de NEa.

Volgens de NEa was de daling van de uitstoot in de industriesector onder meer het gevolg van de hoge prijzen van energie en grondstoffen in de eerste helft van het jaar. Dit leidde toen tot een lagere productie en daardoor minder uitstoot, bijvoorbeeld in de chemische industrie.

De enige sector waar de emissies wel omhoog gingen, was de luchtvaart. Daar nam de uitstoot met 11 procent toe tot 2,6 miljoen ton CO2. Daarmee komen de cijfers weer in de buurt bij die uit 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. In dat jaar stootte de luchtvaart 2,9 miljoen ton CO2 uit.

Recorddaling CO2-uitstoot industrie, met name in energiesector | NT

Recorddaling CO2-uitstoot industrie, met name in energiesector

13% omlaag

Niet eerder daalde de CO2-uitstoot van grote industriebedrijven in Nederland zo sterk als vorig jaar, meldt de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De organisatie zag relatief de grootste afname in de energiesector. Daar werd in 2023 flink meer elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen in plaats van uit kolen.

Foto: Ries van Wendel de Joode

Volgens de NEa ging de uitstoot van 345 Nederlandse industrie- en energiebedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen met ruim 13 procent omlaag tot zo’n 58,9 miljoen ton CO2. De grootste vervuiler was net als in voorgaande jaren Tata Steel. Het staalconcern was in zijn eentje goed voor ruim 4,5 miljoen ton uitstoot. Dat was wel minder dan een jaar eerder, toen Tata nog meer dan 5,8 miljoen ton CO2 uitstootte. Maar dat had volgens de NEa met name te maken door grootschalig onderhoud aan een van de hoogovens, waardoor een deel van de fabriek stillag.

De energiesector heeft nog altijd het grootste aandeel in de CO2-uitstoot, maar was vorig jaar ook goed voor de sterkste afname. Zo liepen de emissies in deze sector met 6,7 miljoen ton terug ten opzichte van 2022, goed voor meer dan twee derde van de totale daling. De NEa constateert dat de vier Nederlandse kolencentrales een relatief grote bijdrage hebben geleverd, met 4,6 miljoen ton minder CO2-uitstoot.

“Deze daling is extra opvallend, omdat de eerdere wettelijke beperking van de inzet van elektriciteitsproductie uit kolen in 2023 niet gold”, stelt de NEa. Die beperking hield in dat kolencentrales op maximaal 35 procent van hun capaciteit mochten draaien. De maatregelen werden echter halverwege 2022 ingetrokken om de leveringszekerheid van energie te waarborgen. “De daling van de uitstoot komt dus niet door direct opgelegde productiebeperkingen, maar doordat duurzame bronnen een goedkopere optie waren voor producenten dan fossiele bronnen”, concludeert de NEa.

Volgens de NEa was de daling van de uitstoot in de industriesector onder meer het gevolg van de hoge prijzen van energie en grondstoffen in de eerste helft van het jaar. Dit leidde toen tot een lagere productie en daardoor minder uitstoot, bijvoorbeeld in de chemische industrie.

De enige sector waar de emissies wel omhoog gingen, was de luchtvaart. Daar nam de uitstoot met 11 procent toe tot 2,6 miljoen ton CO2. Daarmee komen de cijfers weer in de buurt bij die uit 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. In dat jaar stootte de luchtvaart 2,9 miljoen ton CO2 uit.