Daarbij zijn onder meer Havenbedrijf Rotterdam en het Noorse bedrijf Arbaflame betrokken. De Europese Unie heeft negentien miljoen euro subsidie aan het project toegekend. Zoals bekend moeten de vijf Nederlandse kolencentrales op termijn dicht. Uiterlijk in 2030, maar mogelijk veel eerder. Door het complex om te bouwen tot biomassacentrale zou dat open kunnen blijven.

Geperste knikkers

Aan dit Arbaheat-project doen ook TNO, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit van Bergen in Noorwegen mee. Het consortium wil een installatie ontwikkelen voor de productie van pellets uit biomassa. Dat zijn een soort geperste knikkers, die beter waterafstotend zijn dan gewone biomassa en een veel efficiëntere verbranding opleveren.

Het project gaat vier jaar duren. De bedoeling is om het bijstoken van de biopellets geleidelijk op te voeren tot 100%.