Havens zien meer uitdagingen dan alleen corona verslaan

2021

Hoe staan de sterren in 2021 voor Port of Amsterdam, Port of Rotterdam, Groningen Seaports, North Sea Port, Port of Moerdijk en Port of Zwolle? We vroegen het aan de insiders.

Bart Kuipers, haveneconoom, is heel benieuwd naar de impact van de brexit. Leidt die inderdaad tot chaos?

‘Als Rotterdam goed door de brexit heen komt, dan zal de haven scheepvaartverkeer van andere havens gaan aantrekken. Maar wat Allard Castelein (president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, red.) zich ook al afvroeg: hoe lang blijft de haven nog op slot zitten door de stikstofproblematiek? Het is een belangrijke vraag of het dit jaar lukt om uit die heikele kwestie een uitweg te vinden, want de hele energietransitie wordt er nu ook door belemmerd. Het is belangrijk dat grote plannen zoals Porthos, de ondergrondse opslag van CO2, worden uitgevoerd. Maar het stikstofbeleid moet dan wel veranderen. Heeft het stikstofbeleid nog steeds dezelfde status als vorig jaar? Daar hangt een hoop vanaf. Wordt er aangekondigd dat er een kolencentrale dicht gaat? Dat zou ook een belangrijke verandering zijn, omdat dit impact heeft op de goederenstromen en de duurzaamheid in de haven. En we hebben nog steeds te kampen met corona. Het is afwachten wat de gevolgen van de tweede en de derde golf zijn. Ja, een derde golf, want het zou best zo kunnen zijn dat die er in april komt.’

Bart Kuipers

Cas König, ceo Groningen Seaports, verwacht voor het komende jaar dat weer een aantal nieuwe bedrijven zich gaat vestigen in Groningen.

‘En daarmee zal de binnenvaart wel wat extra gaan toenemen, aangezien de grondstoffen per schip worden aangevoerd. Ook gaan we verder met ons project om binnenvaartschepen op waterstof te kunnen laten varen. Daarbij hoort de ontwikkeling van een waterstoftankstation voor schepen. Zo’n tankstation kan voor meer dan alleen het schepen tanken gebruikt worden. Om een tankstation heen kan een soort distributienetwerk opgezet worden van tankwagens. En wat voor ons ontzettend belangrijk is, is de ontwikkeling in de offshore windenergie. Ook in het nieuwe jaar zullen we nog druk bezig zijn met het grootste windpark ter wereld dat vanuit de Eemshaven voor de Engelse kust geplaatst wordt: Hornsea Two. Daarnaast hebben we nog steeds erg veel last van de stikstofregels. We hebben in totaal 2,9 miljard aan investeringen die daar problemen van ondervinden. Extern salderen gaat helpen, maar dan moeten alle provincies dat gelijktijdig doen. Zover zijn we nog niet.’

Cas Konig credit Groningen Seaports (1)

Daan Schalck, ceo North Sea Port, vindt dat de Nederlandse regering, die van Vlaanderen én de EU-leiding North Sea Port moeten waarderen als een volwaardige partner, om industrie hier te behouden en te verankeren. Dat wordt volgens hem de grootste uitdaging van 2021.

‘Mijn grootste zorg is dat wij een te kleine rol spelen in grootschalige projecten, zoals het pijpleidingennetwerk dat via Rotterdam loopt. Wij merken dat we de ambities daarvoor hebben met grote bedrijven als Yara (producent van meststoffen, red.). Blijven de overheden eerst naar Rotterdam en Antwerpen kijken en zien ze daarna pas of er nog iets over is voor ons? Voor mij wordt 2021 wat dat betreft een cruciaal jaar. Dat is voor mij belangrijker dan of we nou 4 procent of 5 procent minder tonnage binnenhalen door de coronapandemie. De bedrijven in North Sea Port zijn net zo belangrijk als die in andere havens om de klimaattransitie van alle landen in Europa mogelijk te maken. De afstemming tussen de Nederlandse en Vlaamse regering vereist wel wat inspanningen. Maar zo’n project als een pijpleiding tussen staalfabriek ArcelorMittal en chemisch bedrijf Dow Chemical om CO2 te gaan leveren, zijn ook mooie Europese projecten, omdat ze grensoverschrijdend zijn.’

Daan Schalck, CEO North Sea Porth

Eric Warners, consultant corporate strategie van Port of Amsterdam, vindt dat de ontwikkeling van een grote fossiele haven naar een veel diversere haven sneller moet geschieden.

‘Versnellen is het codewoord voor komend jaar. We willen op drie punten verbeteren. Ten eerste het scheepvaartproces. 90% van de schepen vaart nu op tijd. Ons doel is minimaal 95%. Ook zoeken we naar veelal digitale toepassingen om de haven te verbeteren. Het factureren van het havengeld gaat bijvoorbeeld voor een deel nog per brief. Dit willen wij digitaal maken. Ook willen we het digitale reserveringssysteem voor ligplaatsen uitbreiden. Als tweede punt investeren we in een toekomstbestendig havencomplex. De nieuwe sluis, Zeesluis IJmuiden, is daarbij erg belangrijk. Maar we gaan ook aan de slag met de uitbreiding van walstroom voor de zeevaart. Daarnaast experimenteren we met nieuwe bunkerfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn er al voor lng, maar we willen die uitbreiden met onder andere waterstof om die vervolgens beschikbaar te stellen aan de scheepvaart. Het derde punt is samen met rederijen en klanten inzetten op de groei van duurzame ladingstromen. Rond de 60% van de overslag is nu non-fossiel. De komende jaren moet dat naar twee derde stijgen.’

Eric Warners (1)

Ferdinand van den Oever, directeur Port of Moerdijk, zegt dat 2021 voor Port of Moerdijk in het teken staat van drie bepalende thema’s: de brexit, het coronavirus en Logistiek Park Moerdijk.

‘Bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn goed voorbereid op de brexit, de faciliteiten zijn ingericht. Anderzijds zijn er ook veel onzekerheden over de impact op de handel, economie en transport en ook over de impact van corona op het welzijn en de welvaart van de Britten. Er zijn ook kansen voor Moerdijk, en dan met name voor onbemande vracht en het shortsea-cluster. Op economisch vlak zijn er al de nodige klappen uitgedeeld en zijn het voor veel ondernemers onzekere tijden. Maar de pandemie heeft ook effecten op een versnelde reshoring: het terughalen van productie van goederen naar Europa. Dit zal niet goed zijn voor de deepsea, maar wel voor shortsea en treinverbindingen. 2021 zal voor ons met name in het teken staan van uitgifte en bouw van het Logistiek Park Moerdijk: een bedrijventerrein van zo’n 200 hectare groot. Naar verwachting vestigen de eerste bedrijven zich in 2021 op het logistiek park.’

Ferdinand van den Oever

Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle, wil in 2021 het havenbedrijf verder professionaliseren.

‘De digitalisering is ingezet en we zijn volop bezig met circulariteit. We hebben een gedeelte van de Regio Deal gekregen; gelden uit Den Haag. Een van de projecten van de Regio Deal is de circulaire haven- en bedrijventerreinontwikkeling. Hierin speelt Port of Zwolle een grote rol. We gaan onderzoek doen naar onder andere een logistieke circulaire hub voor grondstoffen in Meppel en een spoorterminal in Zwolle. Port of Zwolle zet in op circulair: onze eigen commodity’s, waaronder dus ook afval, willen we zelf gaan verwerken in de haven zodat we het weer hergebruiken voor andere mogelijkheden in de maatschappij. We gaan onze eigen afvalstromen kanaliseren. Wat betreft digitalisering zijn we nu volop bezig met een slag om het innen van havengelden te digitaliseren. Maar ook met het automatiseren van de haven en walstroom. Met de komst van de Kornwerderzandsluis zullen wij ons erop in moeten stellen dat we een volwaardige shortseahaven worden. Dat zal nog wel even duren, maar de uitdieping van de vaargeulen naar onze havens heeft nu al prioriteit.’

Jeroen van den Ende Port of Zwolle

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Havens zien meer uitdagingen dan alleen corona verslaan | NT

Havens zien meer uitdagingen dan alleen corona verslaan

2021

Hoe staan de sterren in 2021 voor Port of Amsterdam, Port of Rotterdam, Groningen Seaports, North Sea Port, Port of Moerdijk en Port of Zwolle? We vroegen het aan de insiders.

Bart Kuipers, haveneconoom, is heel benieuwd naar de impact van de brexit. Leidt die inderdaad tot chaos?

‘Als Rotterdam goed door de brexit heen komt, dan zal de haven scheepvaartverkeer van andere havens gaan aantrekken. Maar wat Allard Castelein (president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, red.) zich ook al afvroeg: hoe lang blijft de haven nog op slot zitten door de stikstofproblematiek? Het is een belangrijke vraag of het dit jaar lukt om uit die heikele kwestie een uitweg te vinden, want de hele energietransitie wordt er nu ook door belemmerd. Het is belangrijk dat grote plannen zoals Porthos, de ondergrondse opslag van CO2, worden uitgevoerd. Maar het stikstofbeleid moet dan wel veranderen. Heeft het stikstofbeleid nog steeds dezelfde status als vorig jaar? Daar hangt een hoop vanaf. Wordt er aangekondigd dat er een kolencentrale dicht gaat? Dat zou ook een belangrijke verandering zijn, omdat dit impact heeft op de goederenstromen en de duurzaamheid in de haven. En we hebben nog steeds te kampen met corona. Het is afwachten wat de gevolgen van de tweede en de derde golf zijn. Ja, een derde golf, want het zou best zo kunnen zijn dat die er in april komt.’

Bart Kuipers

Cas König, ceo Groningen Seaports, verwacht voor het komende jaar dat weer een aantal nieuwe bedrijven zich gaat vestigen in Groningen.

‘En daarmee zal de binnenvaart wel wat extra gaan toenemen, aangezien de grondstoffen per schip worden aangevoerd. Ook gaan we verder met ons project om binnenvaartschepen op waterstof te kunnen laten varen. Daarbij hoort de ontwikkeling van een waterstoftankstation voor schepen. Zo’n tankstation kan voor meer dan alleen het schepen tanken gebruikt worden. Om een tankstation heen kan een soort distributienetwerk opgezet worden van tankwagens. En wat voor ons ontzettend belangrijk is, is de ontwikkeling in de offshore windenergie. Ook in het nieuwe jaar zullen we nog druk bezig zijn met het grootste windpark ter wereld dat vanuit de Eemshaven voor de Engelse kust geplaatst wordt: Hornsea Two. Daarnaast hebben we nog steeds erg veel last van de stikstofregels. We hebben in totaal 2,9 miljard aan investeringen die daar problemen van ondervinden. Extern salderen gaat helpen, maar dan moeten alle provincies dat gelijktijdig doen. Zover zijn we nog niet.’

Cas Konig credit Groningen Seaports (1)

Daan Schalck, ceo North Sea Port, vindt dat de Nederlandse regering, die van Vlaanderen én de EU-leiding North Sea Port moeten waarderen als een volwaardige partner, om industrie hier te behouden en te verankeren. Dat wordt volgens hem de grootste uitdaging van 2021.

‘Mijn grootste zorg is dat wij een te kleine rol spelen in grootschalige projecten, zoals het pijpleidingennetwerk dat via Rotterdam loopt. Wij merken dat we de ambities daarvoor hebben met grote bedrijven als Yara (producent van meststoffen, red.). Blijven de overheden eerst naar Rotterdam en Antwerpen kijken en zien ze daarna pas of er nog iets over is voor ons? Voor mij wordt 2021 wat dat betreft een cruciaal jaar. Dat is voor mij belangrijker dan of we nou 4 procent of 5 procent minder tonnage binnenhalen door de coronapandemie. De bedrijven in North Sea Port zijn net zo belangrijk als die in andere havens om de klimaattransitie van alle landen in Europa mogelijk te maken. De afstemming tussen de Nederlandse en Vlaamse regering vereist wel wat inspanningen. Maar zo’n project als een pijpleiding tussen staalfabriek ArcelorMittal en chemisch bedrijf Dow Chemical om CO2 te gaan leveren, zijn ook mooie Europese projecten, omdat ze grensoverschrijdend zijn.’

Daan Schalck, CEO North Sea Porth

Eric Warners, consultant corporate strategie van Port of Amsterdam, vindt dat de ontwikkeling van een grote fossiele haven naar een veel diversere haven sneller moet geschieden.

‘Versnellen is het codewoord voor komend jaar. We willen op drie punten verbeteren. Ten eerste het scheepvaartproces. 90% van de schepen vaart nu op tijd. Ons doel is minimaal 95%. Ook zoeken we naar veelal digitale toepassingen om de haven te verbeteren. Het factureren van het havengeld gaat bijvoorbeeld voor een deel nog per brief. Dit willen wij digitaal maken. Ook willen we het digitale reserveringssysteem voor ligplaatsen uitbreiden. Als tweede punt investeren we in een toekomstbestendig havencomplex. De nieuwe sluis, Zeesluis IJmuiden, is daarbij erg belangrijk. Maar we gaan ook aan de slag met de uitbreiding van walstroom voor de zeevaart. Daarnaast experimenteren we met nieuwe bunkerfaciliteiten. Deze faciliteiten zijn er al voor lng, maar we willen die uitbreiden met onder andere waterstof om die vervolgens beschikbaar te stellen aan de scheepvaart. Het derde punt is samen met rederijen en klanten inzetten op de groei van duurzame ladingstromen. Rond de 60% van de overslag is nu non-fossiel. De komende jaren moet dat naar twee derde stijgen.’

Eric Warners (1)

Ferdinand van den Oever, directeur Port of Moerdijk, zegt dat 2021 voor Port of Moerdijk in het teken staat van drie bepalende thema’s: de brexit, het coronavirus en Logistiek Park Moerdijk.

‘Bedrijven op het haven- en industrieterrein Moerdijk zijn goed voorbereid op de brexit, de faciliteiten zijn ingericht. Anderzijds zijn er ook veel onzekerheden over de impact op de handel, economie en transport en ook over de impact van corona op het welzijn en de welvaart van de Britten. Er zijn ook kansen voor Moerdijk, en dan met name voor onbemande vracht en het shortsea-cluster. Op economisch vlak zijn er al de nodige klappen uitgedeeld en zijn het voor veel ondernemers onzekere tijden. Maar de pandemie heeft ook effecten op een versnelde reshoring: het terughalen van productie van goederen naar Europa. Dit zal niet goed zijn voor de deepsea, maar wel voor shortsea en treinverbindingen. 2021 zal voor ons met name in het teken staan van uitgifte en bouw van het Logistiek Park Moerdijk: een bedrijventerrein van zo’n 200 hectare groot. Naar verwachting vestigen de eerste bedrijven zich in 2021 op het logistiek park.’

Ferdinand van den Oever

Jeroen van den Ende, directeur Port of Zwolle, wil in 2021 het havenbedrijf verder professionaliseren.

‘De digitalisering is ingezet en we zijn volop bezig met circulariteit. We hebben een gedeelte van de Regio Deal gekregen; gelden uit Den Haag. Een van de projecten van de Regio Deal is de circulaire haven- en bedrijventerreinontwikkeling. Hierin speelt Port of Zwolle een grote rol. We gaan onderzoek doen naar onder andere een logistieke circulaire hub voor grondstoffen in Meppel en een spoorterminal in Zwolle. Port of Zwolle zet in op circulair: onze eigen commodity’s, waaronder dus ook afval, willen we zelf gaan verwerken in de haven zodat we het weer hergebruiken voor andere mogelijkheden in de maatschappij. We gaan onze eigen afvalstromen kanaliseren. Wat betreft digitalisering zijn we nu volop bezig met een slag om het innen van havengelden te digitaliseren. Maar ook met het automatiseren van de haven en walstroom. Met de komst van de Kornwerderzandsluis zullen wij ons erop in moeten stellen dat we een volwaardige shortseahaven worden. Dat zal nog wel even duren, maar de uitdieping van de vaargeulen naar onze havens heeft nu al prioriteit.’

Jeroen van den Ende Port of Zwolle

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement