De wet regelt onder meer een strengere beveiliging van havens en havenfaciliteiten, het weren van ongewenste schepen uit de Belgische havens, de beveiliging van (energie)infrastructuur in het Belgische deel van de Noordzee, de beveiliging van Belgische schepen in buitenlandse wateren, het gebruik van (intelligente) camera’s op zee en dat van biometrische gegevens voor striktere toegangscontroles in de havens.

De bevoegde federale minister, Vincent Van Quickenborne (justitie, VLD) verwijst naar het cruciale belang van de maritieme sector voor de bevoorrading en de welvaart van het land. ‘Met 50.000 passages per jaar wordt de Noordzee drukker bevaren dan ooit. De Belgische offshore windturbinecapaciteit is de zesde grootste ter wereld en breidt steeds verder uit. Daarnaast heeft de oorlog in Oekraïne en toegenomen Russische dreiging duidelijk gemaakt dat ook wij moeten rekening houden met militaire dreiging. Verder is er de nog steeds toenemende activiteit van de drugsmaffia in onze havens.’

Titanic

De nieuwe wet vervangt bepalingen die sinds 2007 in voege waren en regels vanuit een internationale conventie, die tot stand kwamen in 1914, na de ondergang van de Titanic. Het toepassingsgebied van de wet strekt zich uit over haven van Antwerpen, Zeebrugge, Gent, Oostende, Luik en Brussel, over 198 havenfaciliteiten – waarvan 170 in de zeehavens en 28 langs de binnenwateren.

De eerdere wetgeving bevatte slechts een gebrekkige implementatie van internationale regelgeving. Dit bood volgens de Belgische regering onvoldoende mogelijkheden om naast terrorisme ook andere vormen van criminaliteit aan te pakken. Er waren bovendien te weinig middelen voorzien voor handhaving en sanctionering. Onder meer de smokkel van bushmeat (vlees dat afkomstig is van de jacht op wilde dieren in de tropen) kan nu worden aangepakt.

Risico’s in kaart

Elke haven, havenfaciliteit en schip onder Belgische vlag zal een beveiligingsbeoordeling moeten opstellen, waarbinnen alle risico’s op ongeoorloofde acties in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt een beveiligingsplan opgesteld dat maatregelen moet bevatten om ongeoorloofde acties of risico’s te vermijden. De havens moeten de beelden gemaakt door bewakingscamera’s bewaren en ter beschikking houden. Tegen begin 2023 komen er wettelijke standaardvoorschriften voor afsluitingen van havenfaciliteiten. Op 1 januari 2023 wordt ook de wet zelf van kracht.

Nu worden beveiligingsbeoordelingen en -plannen nog verzonden per e-mail of op papier bewaard. Met de oprichting van het ISPS-platform, voorzien door deze wet, zullen al de gegevens op een elektronische en beveiligde manier worden uitgewisseld. De betrokken diensten in realtime kunnen beschikken over de beveiligingsbeoordelingen en -plannen, incidentmeldingen, informatie omtrent oefeningen, inspectierapporten en geografisch Informatiesysteem-coördinaten (GIS) van havens en havenfaciliteiten. Ook de toegangscontrole zal via dit platform verlopen. Meer bepaald zal aan personen aan wie een havenverbod werd opgelegd, maar die zich toch aanmelden, de toegang geweigerd worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement