Dat blijkt uit cijfers van visibilityplatform FourKites. De gemiddelde volumes lagen daarmee weer 14% lager dan op 12 maart, het moment dat de lockdown in de stad begon die uiteindelijk twee maanden zou duren. Ten tijde van deze lockdown lag het gemiddelde vrachtvolume ongeveer 25% lager dan gebruikelijk. Vanaf eind mei herstelden deze vrachtvolumes in de haven zich om uiteindelijk weer op het niveau van voor de lockdown uit te komen.

De vrachtvolumes in de haven van Ningbo-Zhoushan, Shenzhen en Hong Kong zijn nog steeds aanzienlijk hoger dan het geval was op 12 maart. Voor de havens van Ningbo-Zhoushan en Shenzhen is er echter wel een daling te zien in de gemiddelde vrachtvolumes ten opzichte van half juli. Op vijf augustus was de daling in de vrachtvolumes ten opzichte van de week ervoor voor beide havens echter minimaal.

Het gaat bovendien wat beter met de wachttijden voor export vanuit de haven van Shanghai. De wachttijd voor exportproducten ligt op 6 dagen, wat 7% lager is dan in de week voor 5 augustus. Ten opzichte van halverwege juni, toen de wachttijden voor exportproducten een hoogtepunt bereikten, was er zelfs een daling te zien van maar liefst 27%. Hoewel de wachttijden voor import in de haven nog wel iets hoger liggen dan voor de lockdown is er ook hier een dalende trend zichtbaar. De gemiddelde wachttijd voor import lag op 5 augustus 6% lager dan de week ervoor.

Het gaat echter minder goed met de goederen die per weg of per spoor naar de haven werden gebracht. Hoewel deze goederenstromen zich in eerste instantie leken te herstellen en de vervoerde volumes zich eind juni zelfs weer op hetzelfde niveau bevonden als voor de start van de lockdown in maart, zette daarna een stevige daling in.

Inmiddels liggen deze volumes weer 76% lager dan op 12 maart en daalde de hoeveelheid vervoerde goederen op 5 augustus bovendien met maar liefst 35% ten opzichte van de week ervoor. De vervoerde volumes zijn nog wel hoger dan op het dieptepunt halverwege mei, toen er 88% minder goederen naar de haven werd vervoerd ten opzichte van 12 maart.

Er zijn sinds midden juni wel meer goederen uit de haven van Shanghai opgehaald. Sinds half juni is het volume dat uit de haven werd opgehaald met maar liefst 142% gestegen. Wel was er op 5 augustus sprake van een daling van 22% in de vervoerde volumes ten opzichte van de week ervoor.

Momenteel kampen vooral de kleine Chinese provincie Hainan en Tibet met oplopende coronagevallen. Daarnaast bevindt momenteel de Chinese stad Yiwu ten zuiden van Shanghai zich sinds donderdag  in een lockdown die drie dagen moet gaan duren. Zo mogen bewoners alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen en ziekenhuisbezoeken en liggen fabrieken grotendeels stil. De stad staat bekend om de handel in grondstoffen en is bovendien een belangrijke productiestad. Ongeveer tweederde van de kerstproducten wordt in deze stad geproduceerd.

Ook in Shanghai zijn recent weer nieuwe coronagevallen aangetroffen. Halverwege juli was men alweer bang voor een nieuwe lockdown in de stad, nadat de regering stadsdelen bleef afsluiten om het virus te beteugelen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement